Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Afryka i AzjaEwangeliana Krańcach Świata

Cele katechezy:- znam warunki życia dzieci w krajach misyjnych,- wspieram misyjne dziełoKościoła swoją modlitwą i ofiarą.

Posłuchaj piosenki,która wprowadzi nas w temat dzisiejszej katechezy

Pomódlmy się do Boga- Oca wszystkich ludzi na całym świecie

. Warunki życia i nauki dzieci w Afryce

1. Co roku 6 milionów dzieci umiera z powodu niedożywienia przed osiągnięciem piątego roku życia.2. Ponad połowa ludności Afryki zapada na choroby związane ze spożywaniem wody złej jakości.3. Co 30 sekund afrykańskie dziecko umiera na malarię – to jest ponad milion zgonów rocznie.4. Każdego dnia ponad 800 milionów ludzi kładzie się spać z pustym żołądkiem, z czego 300 milionów to dzieci.5. Większość dzieci jest ciągle niedożywiona, czyli są one ciągle głodne.6. Co 3 sekundy umiera z głodu człowiek, w większości są to dzieci poniżej piątego roku życia.7. W nędzy żyje prawie połowa mieszkańców Afryki, gdzie na utrzymanie dzienne osoby przypada mniej niż jeden dolar.8. Obecnie wiele osób w afryce umiera na AIDS i malarię.9. Każdego roku umiera dwa miliony dzieci, zanim skończą pierwszy rok życia.10. Panuje tu duży analfabetyzm: na dziesięcioro dzieci czworo nie chodzi w ogóle do szkoły.

. Warunki życia i nauki dzieci w Azji

1. Jest największą częścią świata.2. W Azji żyje 3,5 mld ludzi, a więc więcej niż na pozostałych kontynentach razem wziętych.3. Dzieci, które muszą pracować w fabrykach, tkalniach, na polach, jest około 153 miliony.4. Dzieci pracują po 12 godzin dziennie, a zarobione pieniądze nie wystarczają na skromne wyżywienie.5. Pracuje ponad połowa dzieci tego kontynentu.6. Większość mieszkańców Azji mieszka w ubogich chatach.7. Nie wszystkich stać jednak, by mogli mieszkać w takim szałasie.8. Na ulicach Delhi, stolicy Indii, żyje ponad sto tysięcy dzieci.9. W Azji podstawowym pokarmem jest ryż, który nie zapewnia organizmowi potrzebnych witamin i minerałów.10. W Wietnamie co trzecie dziecko jest niedożywione

Problemy kontynenTów

Dzieci głodujące

Dzieci pozbawione dostępu do nauki

Są też dzieci żołnierze. Ponad 300 tysięcy dzieci bierze udział w działaniach wojennych, choć mają tylko po 12–16 lat, są też 7–9-letni żołnierze.

Dzieci pracujące

Dzieci bezdomne

Są także dzieci niewolnicy.Każdego roku na świecie sprzedaje się ponad milion dzieci;są one wykorzystywane jako najtańsza siła robocza.

"

„Idźcie więci nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna,i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Kościół wypełniając nakaz Chrystusa posyła do afryki i azji misjonarzy. W afryce pracuje około 900 misjonarzy z Polski, w tym 24 misjonarzy świeckich, a do pracy w azji wyjechało z polski258 misjonarzy, w tym 8 osób świeckich.

na czym polega praca misjonarzy?

Pomagają biednym

Troszczą się o szkolnictwo

Głoszą Słowo Boże

Dają świadectwo życia, że są przyjaciółmi Jezusa

Sprawują sakramenty

Pomagają głodującym

Opiekują się chorymi

W jaki sposób możemy wspierać misje ?

Można się włączyć w wolontariat misyjny np. Papieskie Dzieło misyjne DzieciDla chętnych krótki film o tym dziele

Możemy modlić się za misje oraz o nowe powołania misyjne

Możemy się zaangażować w program "Adopcji serca"Głównym celem „adopcji serca” jest zapewnienie biorącym udział w programie dzieciom podstawowych środków do życia. Wystarczy równowartość 16 euro, aby zapewnić jednemu dziecku utrzymanie przez okres jednego miesiąca i możliwość chodzenia do szkoły.

Można napisać list do misjonarza, lub do rówieśników w krajach misyjnych

Możemy podjąć ofiarę ze swoich trudów i wyrzeczeń

Możemy wysyłać SMS-y, z których dochód przeznaczany jest na misje

Na koniec pomódlmy się za misje słowami piosenki : "Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię"

Dziękuję!