Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Concello de NigránEscola Deportiva Val Miñor. Protocolo Sanitario. Actividades. De luns a venresDe 09:00 a 14:00 h.4 turnos (Xullo)65 € / turno5 a 12 anosCEIP Humberto Juanes. Organiza. I Campus Urbán. CONCELLO DE NIGRÁN. MultideporteObradoirosXogos Autóctonos. Información Xeral. Protocolo COVIDSeguro de Accidentes. Formulario. de Inscripción. I Campus Urbán. CONCELLO DE NIGRÁN. Información Xeral. Formulario. de Inscripción. TURNOS 1º Turno, do 6 ó 10 de xullo. 2º turno, do 13 ó 17 de xullo. 3º turno, do 20 ó 24 de xullo. 4º turno, do 27 ó 31 de xullo. En días festivos non haberá actividade.PREZO 65 €/turno. 2 ou máis irmáns: 60 € cada un por turno. Inclúe Seguro de Accidentes. A inscripción quedará validada unha vez que recibamos por email na conta: info@edvmnigran.com o comprobante de pago. Número de conta: ES60 2080 5052 1430 4002 1652Indicar: Nome e apelidos do neno/a e o ano de nacemento.HORARIO 09:00 h. a 14:00 h. - 09:00 h. a 09:30 h. Recepción participantes. - 13:30 h. a 14:00 h. Recollida participantes.INSTALACIÓNS Colexio Humberto JuanesCONTACTO Web: www.edvmnigran.com Email: info@edvmnigran.com WhatsApp: 610 186 460 . PROTOCOLO E MEDIDAS HIXIÉNICAS DE FUNCIONAMIENTOEste protocolo,ten como obxectivo garantir a seguridade, protexer a saúde eminimizar o risco de contaxios entre os participantes. Axudando a que as actividadessexan o máis seguras sen que perdan "a súaesencia" e se poidan realizar en óptimas condicións dentro das normas hixiénico-sanitarias vixentes.Consideracións PreviasPara participar no campamento, todas as familias deberán aceptar unhadeclaración responsable, onde garanten que a saúde do cativo/adurante os 14 días previos á entrada ó campamento foi adecuada e non sufriu nin tos, nin febre, nin cansancio ou falta de aire.Ademáis de confirmar que non estivo en contacto con ninguén con positivo en COVID-19.Antes de realizar o traslado á actividade, recomendamos tomar a temperatura do nen@, se detectan un estado febril, inda que sexa leve, non se debe de levar o nen@ e notificaremos a situación á Organización.Unha vez finalizado o campamento, as familias deberán comunicar áorganización un caso positivo en COVID-19 durante os 14 díasposteriores a súa finalización. A organización o comunicará as familias do mesmo grupo do rapaz.Recoméndase que os nenos veñan aseados da casa (ducha de mañá) e con crema solar.Recepción e recollida de participantes.Recepción: de 09:00 a 09:30 h.Recollida: de 13:30 a 14:00 h.Acceso e saída: polo portal grande da porta principal.Calquera modificación destes horarios deberá ser notificado ó responsable da actividade. Alejandro Alonso.Rógase manter a distancia de seguridade e ter paciencia á hora de ser atendidos á hora de entregar e recoller ós participantesOrganizaciónA primeira actividade do Campus será practicar as medidas de prevención ante a COVID-19: distancia de seguridade, hixiene, cómo toser, ...Os participantes distribuiranse en grupos e se lles asignará un monitor que será o mesmo durante toda a semana.Os grupos traballarán de maneira independiente sen interaccionar con outros grupos de participantes.Antes e a finalización de cada actividade desinfectaremos o material e frecuentemente os nenos e nenas lavarán e desinfectarán as mans.EquipamentoCada neno recibirá unha camiseta de uso diario obrigatorio que deberá ser marcada, ademáis dunha bolsa conmemorativa do campus.Toda a roupa e equipamento debe de estar marcada (ben visible).Indumentaria básica: camiseta oficial do campamento, pantalón curto, zapatillas deportivas e sudadeira / chubasqueiro (se as condicións meteorolóxicas así o recomenden).Equipamiento mínimo extra (mochila): muda completa, bañador (xogos de auga, visita a praia,...), toalla, tentempé de media mañá e botella de auga ou cantimplora.Materiais Desinfectantes.Os participantes disporán nas inmediacións da instalación:Dispensadores de xel hidroalcohólico.Papel desechable. Os monitores fomentarán o seu uso ó igual que o lavado frecuente de mans.Merenda de media mañá e hidratación.Merenda de media maña. Recoméndase traer un bocata acompañado dalgunha peza de froita.Auga. Cada niñ@ traerá unha botella ou cantimplora con auga (non se permiten refrescos, bebidas isotónicas, enerxéticas, …), se fora necesario os monitores rellenarán as botellas con auga mineral; non se permite o uso da fonte. . . TURNOS1º Turno, do 6 ó 10 de xullo.2º turno, do 13 ó 17 de xullo.3º turno, do 20 ó 24 de xullo.4º turno, do 27 ó 31 de xullo.En días festivos non haberá actividade.PREZO65 €/turno.2 ou máis irmáns: 60 € cada un por turno.A inscripción quedará validada unha vez que recibamos por correo electrónico info@edvmnigran.como comprobante de pago no nº de conta: ABANCA ES60 2080 5052 1430 4002 1652Indicar: Nome e apelidos do neno/a e o ano de nacemento.HORARIO 09:00 h. a 14:00 h.09:00 h. a 09:30 h. Recepción participantes.13:30 h. a 14:00 h. Recollida participantes.INSTALACIÓNSColexio Humberto JuanesNORMASOs participantes caracterízanse por:A Boa educación e o respecto.A participación.A orde.A limpeza.A lediciaE por riba de todo, O COMPAÑERISMO.Non se porá dispor de:Diñeiro.Móbil, tablets, consolas, ... .Recomendacións para pais:Notificar as saidas, retrasos… coa maior antelación posible.Informar de calquera medicación ou alerxia.Marcar todas as prendas u obxectos c nome do neno/a.. NORMASOs participantes caracterízanse por:A Boa educación e o respecto.A participación.A orde.A limpeza.A lediciaE por riba de todo, O COMPAÑERISMO.Non se porá dispor de:Diñeiro.Móbil, tablets, consolas, ... .Recomendacións para pais:Notificar as saidas, retrasos… coa maior antelación posible.Informar de calquera medicación ou alerxia.Marcar todas as prendas u obxectos c nome do neno/a.