Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA W KILKU KROKACH

wejdź na: malopolska.edu.com.pl


https://malopolska.edu.com.pl

wybierz z menu po lewej stronie przycisk:

1.Rejestracja w systemie

2. Uzupełnij wszystkie potrzebne dane, postępując zgodnie z instrukcjami- osiągnięcia i wyniki egzaminów uzupełnisz po otrzymaniu dokumentów w szkole i ponownym zalogowaniu się na swoje konto

Jeśli wychowujesz się z jednym z rodziców lub wahasz się co do danych drugiego rodzica, konieczne jest uzupełnienie danych co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego. Jeśli nie wprowadzasz danych drugiego rodzica/opiekuna prawnego zaznacz kwadrat: brak danych i przejdź dalej

Ważne! Zapamiętaj hasło i wygenerowany dla Ciebie login

Te dane będą Ci jeszcze potrzebne do uzupełnienia ocen ze świadectwa i wyników z egzaminu, po tym jak otrzymasz stosowne dokumenty w Twojej szkole podstawowej. Podaj podczas rejestracji ten adres email, który na bieżąco sprawdzasz.

Pamiętaj, dodając szkoły i klasy (max 3 szkoły i dowolną ilość profili) możesz zmieniać ich kolejność za pomocą strzałek

Pamiętaj, najważniejsze będzie uszeregowanie twoich wyborów od najważniejszego do najmniej ważnego. Dlatego poświęć na to chwilę. Dodane profile możesz dowolnie przesuwać w górę i na dół strzałkami.

3. Gotowe!

Wydrukuj wniosek i potrzebne oświadczenia, złóż wraz z rodzicami podpisy i zanieś gotowy wniosek do szkoły pierwszego wyboru- masz czs do 20.06.

Twój wniosek będziesz mógł dowolnie edytować i modyfikować do momentu zweryfikowania go przez szkołę. Zanim wyślesz i zaniesiesz wniosek, możesz go jeszcze zmieniać . Skorzystaj przy tym z opcji po lewej stronie: mój wniosek, wybierając: modyfikuj


Zgłoś kandydaturę

Masz pytania? Skontaktuj się ze szkolnym doradcą zawodowym ;-)

rekrutacja - kolejne kroki

od 24.06

Sources

dostarczene świadectwa i zaświadczenia do 12.07

otrzymanie świadectwa

ZMIANA PREFERENCJI

od 24.06 do 12.07 możesz jeszcze zmienić kolejność oddziałów, zmienić lub złożyć nowy wniosek udając sie do szkoły pierwszego wyboru

Listy przyjętych


19.07

Pamiętaj także, by uzupełnić wyniki egzaminów, logując się ponownie na swój profil w systemie

potwierdzenie woli

Przyjęcia: dostarczenie oryginału świadectwa i Zaświadczenia
25.07 g.15:00

Jeśli dostałeś się do innej szkoły niż Twoja szkoła pierwszego wyboru, przenieś dokumenty do szkoły, do której się dostałeś.

Jeśli jesteś uczniem szkoły branżowej lub technikum zgłoś się w dniach 17.05 do 26.07 do szkoły po skierowanie na badania lekarskie

26.07

ostateczne wyniki

To już koniec, postaraj nacieszyć się końcówką wakacji. Gratuluję!

Po otrzymaniu swiadectwa zaloguj się ponownie do system i uzupełnij we wniosku swoje oceny

Możesz wpisać także swoje osiągnięcia, takie jak wolontariat i sukcesy sportowe, skontaktuj się z wychowawcą i upewnij, czy znajdą się one na pewno na świadectwie- tylko zawody i konkursy wymienione przez kuratora oświaty mogą się tam znaleźć.

oryginał świadectwa zanosisz do swojej szkoły pierwszego wyboru

rekrutacja do szkoł

sportowych, artystycznych, wojskowych


nieco inne terminy obowiązują Cię, jeśli ubiegasz się o miejsce w szkole, która przeprowada sprawdzian umiejętności (artystyczne, sprawnościowe)

Sources

sprawdzian uzdolnień kierunkowych


Są to sprawdziany uzdolnień w szkołach artystycznych, a także sprawdziany sprawnościowe w klasach wojskowych i sportowych. Odbędą się one w dniach 1.06-14.06


Składanie wniosków

wyniki sprawdzianów uzdolnien sprawdzisz w szkole, do ktorej sie ubiegasz

Wyniki sprawdzianów sprawdź w szkole, wyniki egzaminów po szkole podstawowej wpisz w systemie najpóźniej do 4.08

2

Po ogłoszeniu wyników masz czas do 30.07, by potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły, do której się dostałeś. W tym celu dostarcz oryginały dokumentów do tej szkoły.


Pamiętaj, by zdążyć zanieść wniosek do 30.05

Jeśli starasz się o miejsce w szkole, która przeprowadza sprawdzian uzdolnień kierunkowych, powinieneś dostarczyć wniosek do 31.05 do godziny 15:00. Upewnij się, czy Twoja szkoła prowadzi rekrutację elektroniczną, jeśli nie- pobierz wniosek ze strony szkoły, wydrukuj i zanieś.

rekrutacja w Krakowie:

https://krakow.e-omikron.pl/omikron-parents/main.action

Do 17.06 ogłoszona zostanie informacja o wynikach sprawdzianów uzdolnień kierunkowych. Sprawdzaj w szkole.