Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Ajánljuk iskolánkat azoknak, akik:

Alapítva: 1949

5600 Békéscsaba, Dedinszky Gyula utca 1.

66/453-530

szlovak@szlovak-bcs.sulinet.huwww.szlovak-bcs.sulinet.hu

magas színvonalon akarnak nyelveket tanulnitovább szeretnének tanulni a felsőoktatásban

szlovák állami ösztöndíjjal szeretnének diplomát szerezni egy családias, egymásra figyelő közösség tagjai kívánnak lenni.

általános tantervű, két tannyelvű képzés (szlovák és magyar)

szlovák nyelven tanított tantárgyak: szlovák nyelv, és irodalom, történelem, földrajz, népismeret, ének-zene, testnevelés, rajz

TovábbtanulásSzlovákiában öszdöndíjjal

Mit kínálunk?

Családias légkör

Felkészítés ECDL vizsgára

Jól felszerelt nyelvi labor és infóterem

Modern kollégium

Táborozás Szlovákiá-ban

Két nyelvvizsga érettségivel

Felkészítés emelt érettségire

Út a sikeres felvételihez

Változatos diákprogra-mok

Jó közösség

a tananyag megegyezik a magyar gimnáziumok tananyagávalanyanyelvi lektorok, szlovákiai táborokmásodik idegen nyelv: angol

a szlovák érettségivel szerezhető közép- ill. felsőfokú nyelvvizsga 11. évfolyamtól emelt szintű érettségi előkészítő választható

intenzív sportélet: röplabda, asztalitenisz, labdarúgásminden évben szlovákiai sítáborvidéki tanulók elhelyezése négyágyas kollégiumi szobákban

regionális, országos és nemzetközi nemzetiségi versenyen, pályázaton való részvétel iskolai programok: gólyabál, egészségnap, farsang, szalagavató, DÖK-nap

MIT KELL TUDNI A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (0.) ÉVFOLYAMRÓL?

olyan nyelvi alapokra tehetsz szert, amellyel sikeresen elvégezheted a 4 éves gimnáziumunkataz érettségit két nyelvvizsgával zárhatod (szlovák, angol)magas szintű informatikaoktatásbekapcsolódhatsz a szlovák nemzetiségi életbesportolási lehetőségek

Iskolánk elérhetőségei:

5600 Békéscsaba,Dedinszky Gyula utca 1.

66/453-530

szlovak@szlovak-bcs.sulinet.hu

www.szlovak-bcs.sulinet.hu