Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Maria Konopnicka

Biografia

Twórczość

TiSpacer z Marią Konopnicką

Muzeum

Wirtualny spacer po Suwałkach - miejscach związanych z Marią Konopnicką

Zabawy

Słuchowiska

Wiersze dla dzieci

Maria Konopnicka

Sposób na laleczkę

Moja mamo! Z tą laleczką

Nie wytrzymam chyba dłużej!

Ciągle stoi przed lusterkiem,

Ciągle tylko oczki mruży.


To się muska, to się puszy,

To sukienki wciąż odmienia,

A co zniszczy kapeluszy!

Same, same utrapienia!


Ni do książki, ni do igły,

Tylko różne stroi miny,

Już doprawdy, proszę mamy,

Nie wytrzymam i godziny!


Klapsów chyba dam jej kilka

Albo w kącie ją postawię;

Dzień jest przecież do roboty,

A ta myśli o zabawie!


Na to mama: - Już ja tobie

Podam sposób na laleczkę;

Usiądź sobie tutaj przy mnie

I do ręki weź książeczkę.


Nie zaglądaj przez dzień cały

Do lusterka, ucz się ładnie,

A zobaczysz, że i lalkę

Do tych minek chęć odpadnie.


Chcesz poprawić swą laleczkę,

Pracuj pilnie, pracuj szczerze...

Bo ci powiem, moja Julciu,

Ona z ciebie przykład bierze!


Co słonko widziało

Autorem wiersza jest Maria Konopnicka


Cały dzio­nek słon­ko
Po nie­bie cho­dzi­ło;
Cze­go nie wi­dzia­ło!
Na co nie pa­trzy­ło!

Wi­dzia­ło nasz do­mek,
Jak się bu­dzi ran­kiem,
Jak Mag­da na pole
Nie­sie mle­ko dzban­kiem?

Jak Woj­tek wy­cią­ga
Ze stud­ni żu­ra­wia,
Jak się mały Ja­nek
Z Wier­nu­siem za­ba­wia?

Wi­dzia­ło, jak owczarz
Pę­dzi owce siwe,
Jak An­tek ka­re­mu
Roz­cze­su­je grzy­wę?

Wi­dzia­ło go­łąb­ki,
Jak na dach nasz lecą
I trze­pią w skrzy­deł­ka,
I pod zo­rzę świe­cą.

Wi­dzia­ło, jak Zo­sia
Z klu­czy­ka­mi cho­dzi,
Jak liź­nie śmie­ta­ny,
Choć się to nie go­dzi?

Wi­dzia­ło, jak Kuba
Płu­giem w polu orze,
Jak woł­ki po­ga­nia,
Żeby było zbo­że?

Wi­dzia­ło pod la­sem,
Jak się pasą kro­wy,
Jak tam po­krzy­ku­je
Nasz cio­łe­czek pło­wy?


Wi­dzia­ło, jak Ka­sia
Bia­ły ser ogrze­wa,
Jak Stach ko­nie poi,
A gwiż­dże, a śpie­wa?

Wi­dzia­ło, jak wszy­scy
Po pra­cy za­sie­dli
I z misy głę­bo­kiej
Łyż­ka­mi barszcz je­dli.

Maria Konopnicka

Kukułeczka

Po tym ciemnym boru

Kukułeczka kuka,

Z ranka do wieczora

Gniazdka sobie szuka.

Kuku! Kuku!

Gniazdka sobie szuka.


- A ty, kukułeczko,

Co na drzewach siadasz,

Jakie ty nowiny

W lesie rozpowiadasz?

Kuku! Kuku!

W lesie rozpowiadasz?


- Leciałam ja w maju

Z ciepłego wyraju,

Zagubiłam w drodze

Ścieżynkę do gaju!

Kuku! Kuku!

Ścieżynkę do gaju!


Zgubiłam ścieżkę

Do gniazdeczka mego,

Teraz latam, teraz kukam,

Ot, już wiesz dlaczego.

Kuku! Kuku!

Ot, już wiesz dlaczego