Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

KING KONG VFX

Interactive Image

BANFF NATIONAL PARK

Interactive Image

JUDO

Interactive Image

THE EUKARYOTIC CELL

Interactive Image

RAINFOREST

Interactive Image

Transcript

Maria Konopnicka

Biografia

Twórczość

TiSpacer z Marią Konopnicką

Muzeum

Wirtualny spacer po Suwałkach - miejscach związanych z Marią Konopnicką

Zabawy

Słuchowiska

Wiersze dla dzieci

Maria Konopnicka Sposób na laleczkęMoja mamo! Z tą laleczką Nie wytrzymam chyba dłużej! Ciągle stoi przed lusterkiem, Ciągle tylko oczki mruży. To się muska, to się puszy, To sukienki wciąż odmienia, A co zniszczy kapeluszy! Same, same utrapienia! Ni do książki, ni do igły, Tylko różne stroi miny, Już doprawdy, proszę mamy, Nie wytrzymam i godziny! Klapsów chyba dam jej kilka Albo w kącie ją postawię; Dzień jest przecież do roboty, A ta myśli o zabawie! Na to mama: - Już ja tobie Podam sposób na laleczkę; Usiądź sobie tutaj przy mnie I do ręki weź książeczkę. Nie zaglądaj przez dzień cały Do lusterka, ucz się ładnie, A zobaczysz, że i lalkę Do tych minek chęć odpadnie. Chcesz poprawić swą laleczkę, Pracuj pilnie, pracuj szczerze... Bo ci powiem, moja Julciu, Ona z ciebie przykład bierze!

Co słonko widziałoAutorem wiersza jest Maria Konopnicka Cały dzio­nek słon­koPo nie­bie cho­dzi­ło;Cze­go nie wi­dzia­ło!Na co nie pa­trzy­ło!Wi­dzia­ło nasz do­mek,Jak się bu­dzi ran­kiem,Jak Mag­da na poleNie­sie mle­ko dzban­kiem?Jak Woj­tek wy­cią­gaZe stud­ni żu­ra­wia,Jak się mały Ja­nekZ Wier­nu­siem za­ba­wia?Wi­dzia­ło, jak owczarzPę­dzi owce siwe,Jak An­tek ka­re­muRoz­cze­su­je grzy­wę?Wi­dzia­ło go­łąb­ki,Jak na dach nasz lecąI trze­pią w skrzy­deł­ka,I pod zo­rzę świe­cą.Wi­dzia­ło, jak Zo­siaZ klu­czy­ka­mi cho­dzi,Jak liź­nie śmie­ta­ny,Choć się to nie go­dzi?Wi­dzia­ło, jak KubaPłu­giem w polu orze,Jak woł­ki po­ga­nia,Żeby było zbo­że?Wi­dzia­ło pod la­sem,Jak się pasą kro­wy,Jak tam po­krzy­ku­jeNasz cio­łe­czek pło­wy? Wi­dzia­ło, jak Ka­siaBia­ły ser ogrze­wa,Jak Stach ko­nie poi,A gwiż­dże, a śpie­wa?Wi­dzia­ło, jak wszy­scyPo pra­cy za­sie­dliI z misy głę­bo­kiejŁyż­ka­mi barszcz je­dli.

Maria Konopnicka KukułeczkaPo tym ciemnym boru Kukułeczka kuka, Z ranka do wieczora Gniazdka sobie szuka. Kuku! Kuku! Gniazdka sobie szuka. - A ty, kukułeczko, Co na drzewach siadasz, Jakie ty nowiny W lesie rozpowiadasz? Kuku! Kuku! W lesie rozpowiadasz? - Leciałam ja w maju Z ciepłego wyraju, Zagubiłam w drodze Ścieżynkę do gaju! Kuku! Kuku! Ścieżynkę do gaju! Zgubiłam ścieżkę Do gniazdeczka mego, Teraz latam, teraz kukam, Ot, już wiesz dlaczego. Kuku! Kuku! Ot, już wiesz dlaczego