Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Autamme tuotekehityksen polulla ideoinnista valmiiksi tuotteeksi. Tunnistamme trendejä huomioivia mahdollisuuksia, pystymme kehittämään koetuotteita ja konsepteja sekä testaamaan näiden toimivuutta. Lopputuloksena syntyy toimiva kokonaisuus, joka ottaa huomioon esimerkiksi vaadittavat pakkausmerkinnät ja tuotantoteknologian.TRL-taso 5-8.

Kuluttajien ymmärtäminen tuotekehityksessä on tärkeää kilpailukyvyn kannalta. Valitsemme sopivimmat menetelmät kuluttajakäyttäytymisen selvittämiseen ja autamme ymmärtämään kuluttajakäyttäytymisen syy-seuraus-suhteita. Kuluttajatutkimuspalveluiden avulla voi saada konkreettia työkaluja myös liiketoiminnan kehittämiseen. Tutkittavia asioita voivat olla palvelut tai tuotteet, kuten elintarvikkeet, tuotepakkaukset ja -konseptit, tai ostokäyttäytyminen sekä kauppaympäristö.TRL-taso 2-8.

Toteutamme elintarvikkeiden vaikutusten todentamiseen liittyviä tutkimuksia ja kirjallisuuskatsauksia. Vaikutuksia todennetaan pääasiassa in vivo-kliinisillä tutkimuksilla sekä in vitro-suolistomallilla. Proteiini- ja suolistomallit palvelevat proteiinien rakenteen, hyväksikäytettävyyden ja turvallisuuden selvittämistä sekä ruoka-aineiden ja muiden aineiden suolistovälitteisten vaikutusten tutkimista.TRL-taso 1-4.