Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Zagadkowy domdla klasy 6,6,Wejdż do środka!(kliknij),Waszym zadaniem jest odnalezienie bibliotekii szafki, w której schowany został skarb. Do jej otwarcia potrzebujecie szyfru!,Drodzy uczniowie!Dziś powtarzamy wiadomości z klasy 6.,Powodzenia!,(Wejdź w drzwi po prawej),Zacznij tu!,Zaznacz spójnik:piekarnik, na, w, oprócz, dom, mały, od, gotuje, czasownik, upieczony, i, nie, po, kwiaty, najlepsze, pachnie, parzy, piecze,Hm, to zdecydowanie nie jest biblioteka.,Popraw swoją odpowiedź.Umyj ręce.,Jaką częścią mowy są poniższe wyrazy?jej, ja, jego, nas, moją, twojemu, ciebie,rzeczownik,partykuła,wykrzyknik,zaimek,Popraw swoją odpowiedź.Umyj ręce.,Zaznacz grupę czasowników dokonanych,przeczytałam,pójdę, zrobiła, zobaczysz, wstał, upadł, zjadły, usiedliśmy,uczę się, wiem, stoisz, bierze, malujemy, brały, będziemy iść, szłyśmy,Popraw swoją odpowiedź.Umyj ręce.,Zadania wykonane.Zapamiętaj cyfrę 1Wyjście z kuchni jest tu:,Wskaż samogłoski:,sz, cz, rz, ch, dż, dź, ż, h, ń, ć, ś, ł, m,a, ą, e, ę, i, y, u, ó, o,Popraw swoją odpowiedź.Umyj ręce.,Określ prawdziwość zdania:W wyrazie "kombinatoryka" jest tyle sylab, ile samogłosek.,prawda,fałsz,Popraw swoją odpowiedź.Umyj ręce.,Niektóre spółgłoski dźwięczne i bezdźwiecznie tworzą pary.Wskaż parę dla litery "d".,g,k,p,t,Popraw swoją odpowiedź.Umyj ręce.,Zadania wykonane!Zapamiętaj cyfrę: 1Aby wyjść, kliknij tu:,Wskaż właściwy znak interpunkcyjny w miejscu #:Kto wysiewa nasiona, ten zbiera kwiaty #kto sieje wiatr, ten zbiera burzę.,;,,,.,-,!,Popraw swoją odpowiedź.Umyj ręce.,Zaznacz znak interpunkcyjny,którego NIE użyjesz, wprowadzając dialog:,myślnik,Cudzysłów ,dwukropek,wykrzyknik,Popraw swoją odpowiedź.Umyj ręce.,Wskaż zdanie z poprawnie użytymi znakami interpunkcyjnymi:,Aniu, chodź do mnie!,Aniu chodź do mnie!,Popraw swoją odpowiedź.Umyj ręce.,Zadanie wykonane!Możesz opuścić salon z cyfrą 0. Kliknij tu:,Wskaż podmiot:,Dziś zabrakło wody w kranie.,Popraw swoją odpowiedź.Umyj ręce.,Wskaż przydawkę w zdaniu:,Nie płosz dzikich zwierząt!,Popraw swoją odpowiedź.Umyj ręce.,Zaznacz, jaką częścią zdania jest słowo "szybko" w poniższym zdaniu:Wyjechaliśmy szybko z naszego domu.,podmiot,orzeczenie ,przydawka,dopełnienie,okolicznik,Popraw swoją odpowiedź.Umyj ręce.,Zbliżamy się do końca!W końcu: jakie jeszcze mogą być pomieszczenia w domu?Sypialnię opuszczasz z cyfrą 7.,Zaznacz zdanie złożone:,Nie biegaj i nie krzycz!,Zabroniono biegania i krzyczenia.,Bieganie i krzyczenie zabronione.,Popraw swoją odpowiedź.Umyj ręce.,Zaznacz przykładowe spójniki zdań współrzędnie złożonych:,i, więc, albo, lub, oraz, ani, ale,gdzie, który, bo, ponieważ, co,Popraw swoją odpowiedź.Umyj ręce.,Odpowiedz na pytanie:Czy zdanie "Kiedy czytam literaturę fantastyczną, odczuwam szczęście" jest zdaniem złożonym podrzędnie?,Tak,Nie,Popraw swoją odpowiedź.Umyj ręce.To już ostatni raz.,Piąta cyfra to 8.Udaj się do biblioteki.,Błędny kod!!!,przygotowanie,kompetencja,inteligencja,znawstwo,wiedza,Do zobaczenia w klasie 7!!!,Aleksandra Araszkiewicz