Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Retorn sortides i activitats no gaudides

3r d'ESO

1r d'ESO

1r Batxillerat

2n Batxillerat

4t d'eso

2n d'eso

Els retorns seran tenint en compte els ingresos de cada família i en cada transferència es carregaran la comissió de gestió 0,60€

SORTIDA O ACTIVITAT

COST

SORTIDA CAN COLL VEGETACIÓ

PROVES CANGUR

COLÒNIES

10€

1,5€

155€

ALUMNES A QUI VA DIRIGIT

OBSERVACIONS

IMPORT A RETORNAR

TOTS

0,75€

10€

Es retorna tot l'import

Estan aplaçades al juny del 2020. Es retornarà l'import abonat menys la part de la bestreta que no ha retornat la casa de colonies, 37€ per alumne. (Aquest import queda de bestreta per les colonies del juny del 2020, si ens ho tornés abans la casa de colonies, ho retornariem al moment )

VOLUNTARI

1r d'ESO

Es retorna la meitat, l' Associació ha justificat despeses corresponents a aquest import.

Els retorns seran tenint en compte els ingresos de cada família.

SORTIDA O ACTIVITAT

COST

Piscina (van fer 1 classe)

PROVES CANGUR

23€

1,5€

ALUMNES A QUI VA DIRIGIT

OBSERVACIONS

IMPORT A RETORNAR

TOTS

0,75€

23€

VOLUNTARI

2n d'ESO

Es retornarà tot l'import.

COLÒNIES

165€

Estan aplaçades al juny del 2020. Es retornarà l'import abonat menys la part de la bestreta que no ha retornat la casa de colonies, 53€ per alumne. (Aquest import queda de bestreta per les colonies del juny del 2020, si ens ho tornés abans la casa de colonies, ho retornariem al moment )

Es retorna la meitat, l' Associació ha justificat despeses corresponents a aquest import.

Els retorns seran tenint en compte els ingresos de cada família

SORTIDA O ACTIVITAT

COST

COSMOCAIXA

PROVES CANGUR

9€

1,5€

ALUMNES A QUI VA DIRIGIT

OBSERVACIONS

IMPORT A RETORNAR

TOTS

0,75€

9€

Es retorna tot l'import

VOLUNTARI

3r d'ESO

PERPINYÀ

200€

COLÒNIES

SORTIDA ASTRONOMIA

28,50€

105€

28,50€

105€

ALUMNES DE FRANCÈS

VOLUNTARI

Es retorna tot l'import

Es retorna tot l'import

Es retorna la meitat, l' Associació ha justificat despeses corresponents a aquest import.

Estan anulades, es retornarà tot l'import

Els retorns seran tenint en compte els ingresos de cada família

SORTIDA O ACTIVITAT

COST

COSMOCAIXA

PROVES CANGUR

12€

3€

ALUMNES A QUI VA DIRIGIT

OBSERVACIONS

IMPORT A RETORNAR

TOTS

1,5 €

12€

Es retorna tot l'import

VOLUNTARI

4t d'ESO

PERPINYÀ

SORTIDA ASTRONOMIA

28,50€

28,50€

105€

105€

VOLUNTARI

ALUMNES DE FRANCÈS

Es retorna tot l'import

Es retorna tot l'import

Es retorna la meitat, l' Associació ha justificat despeses corresponents a aquest import.

Els retorns seran tenint en compte els ingresos de cada família

SORTIDA O ACTIVITAT

COST

COSMOCAIXA

15€

ALUMNES A QUI VA DIRIGIT

OBSERVACIONS

IMPORT A RETORNAR

ALUMNES DE BIOLOGIA

15€

Es retorna tot l'import

1r de Batxillerat

CALAFELL

SORTIDA ASTRONOMIA

17€

17€

105€

105€

VOLUNTARI

ALUMNES D'ARQUEOLOGIA

Es retorna tot l'import

Es retorna tot l'import

VIATGE A IRLANDA

582€

Es retorna tot l'import menys 27€ de despeses de gestió i de l'assegurança. Es va abonar 400€ dels que es retornarà 373€

Els retorns seran tenint en compte els ingresos de cada família, abonaments pendents d'altres cursos i pagaments erronis anteriors

SORTIDA O ACTIVITAT

COST

COSMOCAIXA

PROVES CANGUR

15€

3€

ALUMNES A QUI VA DIRIGIT

OBSERVACIONS

IMPORT A RETORNAR

ALUMNES DE BIOLOGIA

1,5 €

15€

Es retorna tot l'import

VOLUNTARI

2n de Batxillerat

TEATRE LA SALLE

RUTA DE CERVANTES

8€

8€

10€

10€

ALUMNES DE LITERATURA CASTELLANA

TOTS

Es retorna tot l'import

Es retorna tot l'import

REFUGI ANTIAERI

4€

4€

TOTS

Es retorna tot l'import

La sortida del Saló de l'Ensenyament l'organització l'ha ajornat i de moment no ens tornen el diners, si ho fan retornarem l'import que ens retornin.Algunes famílies han pagat sortides que no calien,es retornarà íntegrament.

Es retorna la meitat, l' Associació ha justificat despeses corresponents a aquest import.

Els retorns seran tenint en compte els ingresos de cada família