Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Prawa Dziecka

Samorząd Uczniowski zaprasza na prezentację na temat Praw Dziecka. Poznacie postać Janusza Korczaka, Wasze prawa oraz numery telefonów, pod którymi możecie uzyskać pomoc. Dziecko powinno być świadome swoich praw.

Korczakowskie prawa dziecka są aktualne do dziś. Jego myśli, idee i cele ocalały. większość z nich zrealizowano w Konwencji Praw Dziecka.

Janusz Korczak

przyjaciel dzieci

"Kiedy sie śmieje dziecko, śmieje się cały świat".

"Pozwólcie dzieciombłądzić i radośnie dążyć do poprawy".

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”

"Dziecko chce, by je traktować poważnie, żąda zaufania, wskazówki i rady".

"...mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, mówiłem nie o tym, czym chcę, aby były, ale czym one chcą i mogą być."

kliknij koronę

Właściwie Henryk Goldszmit, ps. Stary Doktor lub pandoktor; polski pedagog, publicysta, pisarz, lekarz, działacz społeczny żydowskiego pochodzenia. Prekursor działań na rzecz praw dziecka i całkowitego równouprawnienia dziecka. Wprowadził samorządy wychowanków, które miały prawo stawiać przed dziecięcym sądem swoich wychowawców. Zainicjował pierwsze pismo publikowane przez dzieci. Pionier działań w dziedzinie resocjalizacji nieletnich, diagnozowania wychowawczego, opieki nad dzieckiem trudnym. Bardzo kochał dzieci, spełnił się jako pedagog oraz wychowawca. Walczył o dobro, sprawiedliwość, ochronę praw dziecka.

"Król Maciuś I" - powieść Janusza Korczaka wydana w 1923 r. Akcja powieści dzieje się w fikcyjnej krainie – królestwie Stefana Rozumnego, gdzie Maciuś po śmierci swojego ojca zostaje królem. Jest to historia o odpowiedzialności, poczuciu obowiązku oraz poświęceniu.

Konwencja o Prawach DzieckaNajważniejszym aktem prawnym, który określa prawa dziecka jest Konwencja o Prawach Dziecka. Potocznie nazywa się ją światową konstytucją praw dziecka. Została uchwalona 20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Wszystkie, 192 kraje, które zdecydowały się ratyfikować ten dokument, zobowiązały się do respektowania oraz realizowania jego zapisów. Polska uczyniła to w 1991 roku.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Masz prawo do mieszkania ze swoimi rodzicami, chyba, że nie jest to dla ciebie dobre. Jeśli Twoi rodzice mieszkają osobno masz prawo utrzymywać kontakt z każdym z nich. Oboje rodzice są odpowiedzialni za Twoje wychowanie oraz rozwój i zawsze powinni kierować się Twoim dobrem!

Masz prawo do wyrażania swoich własnych myśli i poglądów.

Masz prawo do ochrony przed konfliktem zbrojnym ( a w razie konfliktu zbrojnego, nie możesz być rekrutowany do wojska, przed 15-stym rokiem życia).

Masz prawo do wypoczynku, czasu wolnego, zabawy oraz rekreacji.

Masz prawo do ochrony przed przemocą fizyczną, psychiczną i zaniedbaniem. Nikt nie ma prawa Cię bić, prześladować i wykorzystywać.

Masz prawo do ochrony przed wykonywaniem prac niebezpiecznych lub szkodliwych dla twojego zdrowia.

Masz prawo do godziwych warunków socjalnych .

Masz prawo do edukacji.

Masz prawo do informacji.

Kategorie praw dziecka

  • osobiste, umożliwiające rozwój dziecka. Są to: prawo do życia, prawo do tożsamości, prawo do wychowania w rodzinie i do kontaktów z nią w przypadku rozłączenia, prawo do adopcji, prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do informacji, prawo do rozwoju obejmujące prawo do oświaty, nauki, dostępu do kultury i rozrywki i własnego zdania oraz prawo do ochrony przed poniżającym traktowaniem (prawo do nietykalności osobistej);
  • polityczne lub publiczne, dzięki którym dziecko wyraża swoje poglądy i uczestniczy w życiu swojej grupy, społeczności, państwa. Są to prawa: prawo do posiadania obywatelstwa, prawo do wyrażania własnych poglądów, swobody wyznania, prawo do uczestniczenia w stowarzyszeniach;
  • socjalne, które są obowiązkami państwa i dorosłych do stworzenia odpowiednich warunków do rozwoju umysłowego i fizycznego dziecka. Są to: prawo do godnych warunków życia i odpowiedniego poziomu życia, prawo do opieki zdrowotnej, prawo do odpoczynku;
  • ekonomiczne, umożliwiające dziecku przygotowywanie się do niezależności materialnej od innych. Najważniejszym jest prawo do nauki; ponadto ochrona prawa pracy podejmowanej, czy to w ramach obowiązku nauki czy wakacyjnego zarobku.

Kiedy Twoje prawa są łamane, szukaj pomocy.

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

czynny 7 dni w tygodniu przez całą dobę

Można napisać o swoich problemach na stronie internetowej www.116111.pl

Telefon alarmowy, pod który możesz zadzwonić w każdej niebezpiecznej sytuacji.

Dziecięcy telefon zaufania

Telefon bezpłatny dla telefonów stacjonarnych i tych w sieci orange. Działa od poniedziałku do piątku od 8.15 do 20.00.

112

0800121212

116111

Utrwal znajomość swoich praw. Utwórz pary.

Dziękujemy

Życzymy wszystkim szczęśliwego dzieciństwa.

Your browser does not support the video tag.