Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Proprok Daniel

Witam Cię serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu.

Na początekzapraszam do modlitwy.

Dziś spotkamy się z Danielem, który ryzykował życie, by spełnić wymagania religijne.Jego imię, pochodzącez jęz. hebrajskiego, oznacza „Bóg jest sędzią”.

Nakaz króla

Naród przebywał w niewoli babilońskiej, a razem z nim prorok Daniel,człowiek prawy i mądry. Zdobył on przyjaźń króla, co sprawiło, że nie lubili gozwierzchnicy państwowi. Zazdrościli mu jego mądrości i nie mogli znieść tego,że król mu ufa. Król zamierzał ustanowić go zarządcą nad całym królestwem.Wobec tego zwierzchnicy podstępem wymusili na królu wydanie prawa dotyczącego religii, które zakazywało zwracania się w modlitwie do Boga, a zmuszałodo oddawania czci królowi. Ktokolwiek w ciągu trzydziestu dni zanosiłby prośbędo jakiegoś boga, zostanie wrzucony do jaskini lwów. Król Dariusz kazał spisaćdokument i zakaz.

„Gdy Daniel dowiedział się, że spisano dokument, poszedł do swego domu. Mężowie ci podbiegli gromadnie i znaleźli Daniela modlącego się i wzywającego Boga. Udali się więc i powiedzieli do króla: (…) «Daniel (…) nie liczy się z tobą, królu, ani z zakazem wydanym przez ciebie. Trzy razy dziennie odmawia swoje modlitwy». Wtedy król wydał rozkaz, by sprowadzono Daniela i wrzucono do jaskini lwów. Król zwrócił się do Daniela i rzekł: «Twój Bóg, któremu tak wytrwale służysz, uratuje cię». Król wstał o świcie i udał się śpiesznie do jaskini lwów. Gdy był blisko jaskini, zawołał do Daniela głosem pełnym bólu: «Danielu, sługo Boga żywego, czy Bóg, któremu służysz tak wytrwale, mógł cię wybawić od lwów?» Wtedy Daniel odpowiedział królowi: «Królu, żyj wiecznie! Mój Bóg posłał swego anioła i on zamknął paszcze lwom; nie wyrządziły mi one krzywdy, ponieważ On uznał mnie za niewinnego (…)». Uradował się z tego król i rozkazał wydobyć Daniela z jaskini lwów; nie znaleziono na nim żadnej rany, bo zaufał swemu Bogu”. (Dn 6,11a-12.14b.17.20-24)

+ info

Zwierzchnicy państwowi nie lubili Daniela, ponieważ zazdrościli mu jego mądrości.Nie mogli znieść tego, że król miał do niego bardzo duże zaufanie. Podstępem wymusili na królu wydanie prawa dotyczącego religii. Zakazywało ono zwracania się w modlitwie do Boga, a nakazywało oddawanie czci królowi.Dla Daniela zachowywanie nakazów Bożych było ważniejsze niż zachowywanie praw ludzkich. Nie posłuchał nakazu króla. Zwierzchnicy na to tylko czekali. Przyłapali go na modlitwie, a następnie oskarżyli przed królem, który był zmuszony ukarać Daniela śmiercią w jaskini lwów.

Daniel w bardzo trudnym dla niego czasie, jakim było uwięzienie w jaskiniz lwami, nie przestał ufać Bogu. Zwrócił się do Niego z ufną modlitwą i Bóg gonie zostawił. Lwy nie zrobiły mu krzywdy.My również przeżywamy trudne chwile, które powinniśmy przedstawiać Bogu.Można to zrobić głośno lub w sercu…

Jeśli chcesz możesz obejrzeć film opowiadajścy o Danielu.

Dziekuję Wam za dzisiejsze spotkanie.

Na koniec zapraszamdo modlitwy.

Niech Wam Bóg błgosłwi!