Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

ALICE'S WONDERLAND BOOK REGISTRY

Presentation

BASIL RESTAURANT PRESENTATION

Presentation

CHRISTMAS TIME

Presentation

AC/DC

Presentation

THE MESOZOIC ERA

Presentation

LIVING THINGS

Presentation

ALL THE THINGS

Presentation

Transcript

rekrutacja,Rodzaje szkół,liceumtechnikumszkoła branżowa,przepisy prawa,Skąd sie biorą punkty w rekrutacji?,Krok po kroku,platforma i terminy rekrutacji,str. 26,Justification,T. framework,Goals,Liceum,matura,studia,po 4 latach,studia,technikum,matura i egzamin zawodowy,po 5 latach,pracazawodowa,Development,Methodology,Hypothesis,szkoła branżowa,egzamin zawodowy,po 3 latach,pracazawodowa,szkołauzupełniająca,2,punktacja konkursów z załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 7/2020 PKOw sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych,Oceny,Egzaminy,sposób przeliczania wyniku na punkty,1,Rozporządzenie z MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r.Dz. U. 2019 Poz. 1737,przeliczanie ocen na punkty w rekrutacji,4,3,działalność społeczna i wolontariacka,Konkursy,Pozostałe,Ważne terminy,Czerwiec,pon,wt,śr,czw,pt,sob,nie,1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,31,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,6,7,Lipiec,pon,wt,śr,czw,pt,sob,nie,1,2,3,6,7,8,9,12,11,12,4,14,15,16,10,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,4,5,Sierpień,pon,wt,śr,czw,pt,sob,nie,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,1,2,13,27,29,30,31,10,14,15 czerwca do 10 lipca – wybór szkół ponadpodstawowych ,18,31 lipca do 4 sierpnia godz. 15:00 – możesz jeszcze ewentualnie dokonać zmian wybranych szkół,12 sierpnia 2020r, od godz. 10:00- możesz sprawdzić, do której szkoły zostałeś zakwalifikowany. ,Od 13 do 18 sierpnia w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia czyli zanieść oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia z egzaminu do szkoły do której zostałeś zakwalifikowany i w której chcesz się uczyć.,1,2,3,4