Want to make creations as awesome as this one?

Termes relacionats amb els atacs, els mitjans tècnics de seguretat, els comportaments socials i també les tecnologies que tenen una incidència rellevant en les estratègies d’aquest sector.

More creations to inspire you

Transcript

empremta digitalDactilograma produït pel contacte involuntari del tou d'un dit amb una superfície.

privacitatCondició de les informacions que fan referència o pertanyen a una persona física o jurídica, segons la qual no poden fer-se públiques sense el consentiment de l'afectat.

ciberespionatgeEspionatge que es duu a terme mitjançant l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació.

tallafocProgramari o maquinari que gestiona i controla les comunicacions d'una xarxa local amb altres xarxes externes per tal de garantir-ne la seguretat.

web foscPart del web profund allotjat en xarxes xifrades, superposades a internet, que utilitzen l'anonimat per a l'intercanvi d'informació.Al web fosc s'hi allotja una multitud de mercats i continguts il·legals o inadequats, fòrums i canals de comunicació xifrats i anònims, estafes, comunitats de pirates, etc.

virusPrograma maliciós que s'introdueix en un sistema informàtic, en perjudica el funcionament i pot reproduir-se i transmetre's independentment de la voluntat de l'usuari.

CAPTCHATest, normalment inclòs en un formulari en línia, que consisteix a fer introduir a l'usuari una sèrie de lletres i xifres que es mostren en una imatge distorsionada per a verificar de manera automàtica que la resposta prové d'un ésser humà i no d'una màquina.La sigla CAPTCHA prové de l'anglès Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart.

ciberguerraConjunt d'actuacions per aconseguir la influència i el control dels sistemes d'informació de l'adversari, i la protecció dels sistemes d'informació propis.

autenticacióComprovació de la identitat d'un usuari, un dispositiu, un procés o una altra entitat.

vulnerabilitatFeblesa d'un sistema informàtic davant les amenaces a què està exposat.

web profundPart del web que, per la seva estructura de construcció, no pot ser classificada per cercadors ni directoris.S'estima que el web profund representa més del 90% del total dels webs existents. Són exemples de webs que componen el web profund: els resultats de cerques, com ara les paraules buscades en bases de dades; els webs que requereixen autenticació, com ara els portals de correu electrònic o d'emmagatzematge al núvol; les intranets o els dominis privats accessibles mitjançant una VPN o els webs temporals i en procés d'edició que encara no s'han publicat.

ciberassetjamentAssetjament que es produeix a través d'internet, especialment per mitjà de les xarxes socials i de les aplicacions mòbils.

hackerPersona apassionada per la informàtica, que té un gran coneixement de les xarxes i els sistemes informàtics i un viu interès per explorar-ne les capacitats i per posar a prova les seves habilitats en aquest àmbit.

pescaTècnica d'enginyeria social consistent a suplantar la identitat electrònica d'una organització determinada amb l'objectiu de convèncer algú que reveli informació confidencial que posteriorment serà utilitzada amb finalitats fraudulentes.La pesca (en anglès, phishing) es basa en la imitació per part de l'atacant de l'entorn habitual d'interacció de l'usuari amb una organització de confiança, i es duu a terme a través del correu electrònic, les pàgines web, el telèfon mòbil, la telefonia IP, les xarxes socials o la infecció per programari maliciós.

encriptacióCodificació d'un missatge per a fer-lo críptic o secret.

biometriaIdentificació i verificació automatitzada de la identitat d'una persona a partir de les característiques físiques o de trets del comportament mesurables.Són exemples de característiques físiques usades en biometria l'ADN, les empremtes dactilars, la retina i l'iris dels ulls, els patrons facials o de la veu i les mans; i són exemples de trets del comportament usats en biometria la dinàmica de tecleig o la signatura.