Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Kokkuvõte:

teistmoodi kevad 2020

6. märts 2020

Esimese kooli sulgemine

6. märtsil jõuab avalikkuseni uudis, et õpilase
haigestumise tõttu suletakse Tallinnas esimene kool.

Samuti alustavad haridustehnoloogid e-õppeks
sobivate keskkondade koondamist

E-õpe

Veel sama päeva, 6. märtsi õhtul loob Eesti
Haridustehnoloogide
Liit Facebooki grupi
Koduõpe tehnoloogia abil

Haridustehnoloogid

reageerivad kiiresti

Kuidas toetada kooli?

10.3

Esimesel distantsõppe teemalisel veebiseminaril
"Koduõpe tehnoloogia abil" annavad haridustehnoloogid
nõu
, kuidas korraldada õpetajate ja õpilaste suhtlemist,
luua videomaterjale, anda tagasisidet jt teemadel

Esimene veebiseminar

5900 vaatajat

HITSA lõi kodulehele Korduma kippuvate küsimuste lehekülje, mis koondab tähtsamad lingid e-õppe korraldamiseks: tööriistad, õppematerjalid, soovitused jne

E-õppe info ühes kohas

Eriolukord Eestis

12.3

Sünnib Facebooki grupp vanemate toetamiseks Kodune distantsõpe.

Grupp lapsevanemaile

Algab koolitus "Moodle selgeks nädalaga" Lähinädalail järgnevad koolitused ka teiste enamlevinud keskkondade kohta nagu Google Classroom, Microsoft Teams ja EIS.

Esimene kiirkoolitus

loe lisa

Esimestel nädalatel keskendusid veebiseminarid õpetajate ja koolijuhtide toetamisele distantsõppega alustamisel

Kuidas kooli töö ümber korraldada?

Millest alustada?

13.3

Päev enne koolide sulgemist läheb eetrisse
otse-veebiseminar "Kuidas toetada last koduõppes?"

Seminar lapsevanematele

15.3

36 000 vaatajat

Kuidas toetada last?

Haridustehnoloogide ja Rajaleidja nõustajate abi järele on suur vajadus - lühikese ajaga kogub seminar üle 36 000 vaataja. Seminari korraldusele panevad õla alla eraettevõtjad ning seda kannavad üle mitmed meediakanalid. Sünnib Eesti veebiülekannete osalejarekord.

15.3

Aga kui mul pole arvutit?

Kui õpilasel puudub õppetööks sobiv arvuti, soovitatakse vanematel pöörduda kooli poole. Eraalgatusel sünnib ka Facebooki grupp "Igale koolilapsele arvuti" ning ühe kuu jooksul vahetab omanikku üle 1200 arvuti.

Eesti levinuim õppeinfosüsteem, eraettevõtte pakutud eKool lakkab ülekoormuse tõttu töötamast. Kasutajate arv on tõusnud 30 korda.
Mahtu suurendatakse ja edaspidi tõrkeid ei esine.

Koormus mitmekordistub

16.3

Algab distantsõpe

16.3

Kuidas alustada?

HITSA avab haridustehnoloogia infoliini koolijuhtidele,
kelle koolis haridustehnoloog puudub.

Haridustehnoloogia infoliin

Eesti haridustehnoloogia-ettevõtted pakuvad oma haridusäppe tasuta mitte ainult Eestis vaid kogu maailmas

Eesti pakub e-lahendusi tasuta

Kohe esimesest päevast algavad ka veebiseminarid aineõpetajate toetamiseks - alustavad muusika- ja pilliõpetajad. Huvilisi on palju ja siitpeale on üle 100 osaleja HITSA veebiseminaridel üsna tavaline.

Seminarid

aineõpetajale


17.3

HITSA otsustab pakkuda Moodle keskkonda tasuta
kõigile haridusega seotud organisatsioonidele

Moodle tasuta

Muuseumihariduse töötajate algatusel tehakse Eesti muuseumite õppematerjalid kättesaadavaks E-koolikotis.

Muuseumite

õppematerjalid
koolidele

Esimeste päevade suur probleem:
e-õppe lahendusi on palju, uues olukorras on õpetajatel, õpilastel korraga vaja õppida selgeks ka suur hulk tundmatuid keskkondi.


18.3

Et uues situatsioonis distantsõpe paremini sujuks, annab haridusministeerium soovituse hoiduda numbrilisest hindamisest.

Soovitus: loobuge hinnetest

13.-18. märtsini sünnib ühtekokku
12 Facebooki gruppi, kus haridustehnoloogid, aineõpetajad, lapsevanemad jt jagavad nõuandeid ja kogemusi. Gruppidest leiab nii häid ideid kui ka muresid, millele ühiselt lahendusi otsida. Sageli saabuvad esimesed vastused minutitega.

Üks distantsõppe-aja positiivsemaid õppetunde ongi see, kui palju õpetajad ja lapsevanemad selles keerulises olukorras üksteist toetavad.

Kogemuste ja

ideede vahetamine

Vastavalt sellele, mille järele kriisiajal parajasti vajadus on,
sünnivad loetud päevadega uued veebiseminarid ja -koolitused.

Koolitused vastavalt vajadusele

Koolituste korraldamisel teevad koostööd haridustehnoloogid, koolitajad, HITSA, Innove, Haridus- ja Teadusministeerium ja ettevõtjad. Suur osa kriisiaja seminaridest on
järelvaadatavad HITSA videokanalis.

Sünnib 80 uut veebikoolitust

Samal ajal kasvab igatsus

sõprade, õpetajate, kolleegide, kooli, tavalise elu järele...

On õpilasi, õpetajaid, lapsevanemaid, kellele uutmoodi elukorraldus sobib,
aga on palju neidki, kes tunnevad, et koormus on liiga suur. Koroonakevad toob välja ka, et e-suhtlus ei asenda kunagi täielikult inimesi meie kõrval. Üks on kindel - õpetajatöö ei kao niipea kuhugi, vastupidi - kevad tõi õpetaja tähtsuse veelgi enam esile.

President Kersti Kaljulaid juhib vestlusringi, kus esimeste päevade kogemusi jagavad õpetaja, lapsevanem ja õpilane, ülekanne kogub üle 6000 vaataja.

President juhib vestlusringi

25.3

HITSA koondab soovitused,
kuidas tagada küberturvalisus
e-õppel ja kodukontoris.

Nõuanded

26.3

Küberturvalisus

E-õppe jätkumisel tekib õpetajail aina enam turvalisusega
seotud küsimusi ning mai lõpus toimub veel kaks seminari,
kus koolid jagavad kogemusi ja eksperdid annavad nõu.

Veebiseminarid

Õppimine kolib veebi ja distantsõppe esimeste nädalatel mitmekordistub infosüsteemide kasutus.

Hariduse infosüsteemide kasutus mitmekordistub

Õpikeskkond Moodle 2x

Eksamite Infosüsteem EIS 1,5x

Täiendusõppesüsteem Juhan 2x

E-koolikott 3x

Autentimislahendus HarID 8x

Märtsi lõpus korraldab Clanbeat koostöös HITSAga neli veebiseminari, kus koolid jagavad iseseisva õppetöö kogemusi.

Seminaridel räägivad õpetajad,
kelle õpilased planeerivad ja
sisustavad ise oma päeva,
suuremad õpilased isegi
terve nädala või kuu.
Kuidas see võimalik on?

Iseseisev õpe

Tähtsaks muutub iseseisev töö

Aprillis toimunud veebiseminarid keskenduvad õppetööle
tavapärasest rohkem tuge vajavate õpilastega. Koostöös
Innovega korraldatud eesti- ja venekeelsetel
seminaridel
räägivad eripedagoogid, psühholoogid ja lapsevanemad.

Õppetöö tuge vajavate lastega

Huvijuhtide algatusel toimub veebiseminar huvijuhtidele.
Jagatakse kogemusi, kuidas toetada noorte harrastusi.

Seminar huvijuhtidele

Kuidas jääb huvitegevusega?

2.4

Haridustehnoloogide Liit ja Haridus- ja Teadusministeerium alustavad
koos
Teliaga iganädalasi live-koolitunde. Huvi on suur ja esimene
tund "Kuidas tõhusalt õppida?" kogub 8500 vaatajat.

Algavad live-koolitunnid

Eesti startuprahvas korraldab õpilastele veebipõhise häkatoni, et pakkuda välja kriisilahendusi.

Noorte

häkaton

14. aprillil algab Innove veebiseminaride sari
haridusjuhtidele, mis annab nõu distantsõppega seotud teemadel: suhtlemine, õppetöö korraldamine,
tiimi juhtimine jne

Veebiseminarid koolijuhtidele

Aineõpetaja digiampsud

15. aprillil ilmub aineõpetaja digikogumik, kuhu on kogutud digitarkused

ja soovitused, mida HITSA Digivõtme programmi koolitajad kriisi alguses
koguma hakkasid. Kogumikku täiendasid veel Innove ainespetsialistid.

Mais saab valmis HITSA kriisiaja andmekogu, kuhu on

kogutud ideed ja probleemid kokku 15 Facebooki grupist,
erinevad ettepanekud ja infoliinile tulnud info, mis kõik
võiksid olla inspiratsiooniks tulevikuotsuste tegemisel.

Sünnib ideepank

Väärt kriisi ei tasu raisku lasta

Lisaks Facebookis ja veebiseminaridel jagatule, hakkavad peagi ilmuma ka artiklid erinevate koolide kogemustest. Kuidas õpetada kunsti? Kuidas saada lapsed liikuma? Milline on distants-õpetajatetuba? Jagatud kogemustest on palju abi.

Kuidas teised oma tunnid korraldavad?

Et keel ei oleks takistuseks ja info jõuaks kiiresti ka Eesti venekeelsete elanikeni, lisati esimestele tähtsamatele veebiseminaridele subtiitrid, tõlgiti tähtsamad artiklid või lisati neile venekeelsed lühikokkuvõtted. Kogu see info koondati veebilehele: Э-oбучение. ЧАВО

Kuidas jõuda kõigini?

HITSA avaldab videolahenduste ülevaate enamlevinud
videolahendustest ja nende privaatsuspoliitikast.
Samast leiab ka videokoosolekute hea tava.

Videokeskkondade ülevaade

Milline videolahendus?

17.4

Toimub esimene haridustehnoloogide nn mõõduvõtmine, millega tutvustatakse ja võrreldakse distantsõppe keskkondi (videotunni- ja testide läbiviimise keskkondi, esitlus- ja videotöötluskeskkondi). Mängulisest mõõduvõtmisest kujuneb edukas veebiõppeformaat, millega plaanitakse jätkata ka uuel õppeaastal.

Algavad suured mõõduvõtmised

21.4

Aga millist

distantsõpet
me tahaksime?

"Hariduse tehnoloogiakompassi" koostajad kogunevad, et valida järgmise kompassi teema. Üksmeelselt saab selleks "Unelmate distantsõpe". Uus peatükk avalikusatatakse 2021. aasta alguses.

Tartu koolide algatusel viib Innove koostöös HITSAga gümnaasiumi sisseastumiskatsed digikeskkonda. Esmakordselt on kasutusel idufirma Veriff isikutuvastuslahendus.

Esimesed e-katsed

Mis saab koolikatsetest?

18.5

Mida õppisime?

Kokkuvõtted ja õppetunnid

  • Koostöö ja suhtlemine on kõige alus
  • Haridustehnoloogist oli koolidel suur abi
  • Õpetajate digipädevus tõusis hüppeliselt

    Loe lisa

Uuring: Pooled või veidi enam õpilastest tulid ennastjuhtiva õppega hästi toime, veerand kuni kolmandik vajas toimetulekuks olulist individuaalset abi ja iga kuues – seitsmes õpilane ei tulnud üldse toime. Uuring "Õpilased, õpetajad ja lastevanemad koroonakriisi aegses haridusruumis", juuni 2020

Uuring: üle 60% Euroopa õpetajaist usub, et ka kriisi järel kasutatakse koolides senisest enam distantsõpet. Loe lisa

Üle-euroopaline distantsõppe-teemaline uuring: Survey on Online and Distance Learning School Education Gateway, juuni 2020.

Uuring: võrreldes teiste riikidega tundsid Eesti õpilased distantsõppel olles ennast rohkem rahulolevana – õppekorralduses toimunud muutustega ei olnud rahul üks õpilane kümnest. Samuti oli meie õpilastel võrreldes Balti- ja Skandinaaviamaadega kõige parem ligipääs õppimiseks internetile ja vajaminevatele seadmetele. Loe lisa

Koroonakevad tõi õppijate erinevused veelgi paremini esile. Pole kahtlustki, et õppimise personaliseerimine ehk tingimuste loomine iga õpilase vajadusi, tugevusi ja võimeid arvestavaks õppeprotsessiks peab olema lähiaastate haridusotsuste keskmes. Loe lisa

Heli Aru-Chabilan, 5 sammu tulevikukooli suunas, ERR 12.6.2020.