Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Zdanie pojedyncze nierozwinięte
i rozwinięte


Jak je rozróżnić?

Dziś na lekcji dowiecie się:

1.czym zdanie rozwinięte różni się od zdania nierozwiniętego
2.co to jest grupa podmiotu i grupa orzeczenia
3.na jakie pytania odpowiedają określenia do podmiotu, a na jakie - określenia do orzeczenia


Zaczynamy!!!

Przyjrzyj się poniższym zdaniom! Kliknij w nie, aby dowiedzieć się, jakie to zdania. Przeczytaj też Przypomnienie!


PRZYPOMNIENIE

Pada deszcz.

Jest to zdanie pojedyncze nierozwinięte, ponieważ zawiera tylko podmiot i orzeczenie.

Ulewny deszcz pada od rana.

Jest to zdanie pojedyncze rozwinięte, ponieważ oprócz podmiotu i orzeczenia znajdują się w nim określenia do podmiotu i orzeczenia, czyli wyrazy które przekazują dodatkowe informacje.

Podmiot odpowiada na pytania kto? co? i jest wyrażony rzeczownikiem, zaś orzeczenie odpowiada na pytania: co robi? co się z nim dzieje? i jest wyrażone czasownikiem.

Sprawdź się!


Kliknij w obrazek
i wykonaj zadanie interaktywne!

Informacja


Podmiot w zdaniu podkreślamy pojedynczą linią prostą, określenia do podmiotu podkreślamy pojedynczą linią falistą.

Zawiera ona podmiot i jego określenia.
Określenia podmiotu odpowiadają na pytania: jaki? który? czyj?

Grupa podmiotu

Informacja


Orzeczenie w zdaniu podkreślamy dwiema prostymi liniami, a określenia do orzeczenia podkreślamy dwiema liniami falistymi.

Grupa orzeczenia

Zawiera ona orzeczenie i jego określenia. Określenia do orzeczenia odpowiadają na pytania: gdzie? kiedy? gdzie? skąd? o kim? do kogo?

Sprawdź się!

Kliknij w obrazek
i wykonaj zadanie interaktywne. Przepisz je do zeszytu, wykonując wszystkie polecenia do zadania.

Ułóż w zeszycie zdania rozwinięte na temat obrazków. Zaznacz w nich grupę podmiotu i grupę orzeczenia.


+ INFO

jakie? jak? gdzie?

jaki? gdzie?

jakie? jak? gdzie?

Kliknij w obrazek, a zobaczysz pytania, które pomogą Ci ułożyć zdania rozwinięte.

Dziękuję

za uwagę

Aneta Czapska