Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

OPRACOWAŁA: ZYTA CZECHOWSKA

WAKACYJNE KODOWANIE

ZAdANIA NA
KRATOWNICY

ROZWIJANIE

LOGICZNEGO
MYŚLENIA

A1

D3

E1

B5

A4

B2

A1

C4

DOPASUJ OBRAZKI DO WSPÓŁRZĘDNYCH

ODCZYTAJ LITERY Z ODPOWIEDNICH PÓL I ZAPISZ JE W RAMCE. ODCZYTAJ HASŁO.

ZA POMOCĄ STRZAŁEK UŁÓŻ DROGĘ ROBOTA, KTÓRA UTWORZY HASŁO - WAKACJE

ODCZYTAJ HASŁO I ZAPISZ JE W NA ŻÓŁTYM POLU.