Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

המכתבים של זהרה ושמוליק. להפוך את הכרטיס. הפוך את הכרטיס. על אהבתם של זהרה ושמוליק ניתן לקרוא במכתבים שהשניים החליפו ביניהם וביומן שכתבה זהרה לאהובה המת. לאחר מותו נסעה זהרה לארצות הברית, ללימודי רפואה.