Want to make creations as awesome as this one?

Krótki przegląd wybranych wydarzeń z lat 1980-1989 w Polsce

More creations to inspire you

BITCOIN TIMELINE

Video Presentation

BLOOD PRESSURE

Video Presentation

WELCOME!

Video Presentation

IPHONE MODELS VIDEO PRESENTATION

Video Presentation

RESTYLING OF GENIALLY VIDEOPRESENTATION

Video Presentation

Transcript

Polskiedrogidowolności,Lata 1980-1989,Wybrane wydarzenia,Strajki w Stoczni Gdańskiej,Protesty robotnicze w Polsce, kulminacja w sierpniu na tzw. Wybrzeżu i w konsekwencji powstanie, zalegalizowanie i dynamiczny rozwój niezależnego od władz PRL związku zawodowego „Solidarność”, który przekształcił się w ruch społeczny.,1,Sierpień 1980,Sierpień 1980,> Zobacz więcej,1980 – Nagroda Nobla w dziedzinie literatury dla Czesława Miłosza,10 grudnia 1980 roku Czesław Miłosz odebrał w Sztokholmie nagrodę z rąk króla Szwecji Karola XVI Gustawa. "Na cześć Miłosza odegrano wtedy mazura z "Halki" Stanisława Moniuszki",medianews.com,10 grudnia 1980,2,12/13 grudnia 1981,3,Stan Wojenny 1981-1983,Stan wojennyw Polsce,> Zobacz więcej,1981 – wprowadzenie w Polsce stanu wojennego przez władzę wojskowo-polityczną PRL przeciwko zwolennikom i członkom Solidarności,Początek transformacji władzy z politycznej na majątkową,Komunikat Polskiego Radia -wytyczne dla ludności,> Zobacz więcej,4,Stan wojenny 1981-1983,Play,(Bibuła, drugi obieg wydawniczy) – wydawnictwa wydawane w krajach, w których obowiązywała cenzura.Były to publikacje bezdebitowe, czyli bez dopuszczenia do rozpowszechniania przez stosowny urząd.Bywały wydawane w nakładach od kilkunastu kopii do kilku, a nawet kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy przez nielegalne („podziemne”) wydawnictwa lub przez osoby prywatne.,6,1944-1989,Wydawnictwa podziemne,> Zobacz więcej,7,5 października 1983,Lech Wałęsa laureatem Nagrody Nobla!,5 października 1983 roku Norweski Komitet Noblowski przyznał Pokojową Nagrodę Nobla Lechowi Wałęsie, przewodniczącemu „Solidarności”.Dla polskiej opozycji antykomunistycznej był to dzień tryumfu, dla władz PRL katastrofy.Ze względu na sytuację polityczną 10 grudnia w Oslo to Danuta Wałęsa, w imieniu swego męża Lecha, odebrała Nagrodę Nobla.,Pokojowa Nagroda Nobla dla Lecha Wałęsy,8,1983 i 1987,Pilegrzymka16-23 czerwca 1983 r.,Trudna pielgrzymka ze względu na złą sytuację społeczno-polityczną w Polsce.W Belwederze Jan Pawła II i prymas Polski Józef Glemp spotkali się z przedstawicielami najwyższych władz państwowych - I sekretarzem KC PZPR gen. Wojciechem Jaruzelskim i przewodniczącym Rady Państwa Henrykiem Jabłońskim.Papież wyraził wówczas troskę o los Polski, a w szczególności o zaspokojenie wolnościowych aspiracji narodu polskiego.Podczas krótkiego odpoczynku w Dolinie Chochołowskiej Ojciec Święty spotkał się z Lechem Wałęsą.,Wizyty Jana Pawła II w Polsce,9,19 październiaka 1984 r.,1984 – zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki,10,Jak Lenin stracił stopę,Pomnik Lenina w Nowej Hucie uroczyście odsłonięto niemal 50 lat temu - 28 kwietnia 1973 roku.Ogromny, odlany z brązu monument przetrwał w al. Róż tylko - lub aż - 16 lat.Jaka była historia tego niechcianego pomnika, nazywanego Godzillą z Nowej Huty?,11,10 grudnia 1989,Historia jednego pomnika,4 czerwca 1989 r.,12,Obrady Okrągłego stołu,Okrągły stół,> Zobacze więcej,6 lutego 1989 r. w Pałacu Namiestnikowskim w Warszawie rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu.Porozumienia między opozycją solidarnościową a władzą, podpisane 5 kwietnia 1989 r., znacząco wpłynęły na upadek systemu komunistycznego i przemiany polityczne nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie Środkowo-Wschodniej.,Generał armii,Jaki stopień wojskowy posiadał w 1981r. Wojciech Jaruzelski?,Major armii,Pytanie 1,Porucznik armii,1983,1982,1981,Podaj datę zniesienia stanu wojennego.,Pytanie 2,Zmilitaryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej,Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej,Zmechanizowane Odwody Milicji Obywatelskiej,Pytanie 3,Rozszyfruj skrót ZOMO,Tak,Pytanie 4,Nie,Czy lektorzy czytający "Dziennik Telewizyjny" występowali w mundurach?,Nie wiem,Jakie zwierzęta zostały symbolami oporu w miejscu pracy?,Żaba, gołąb,Żółw, ślimak,Pytanie 5,Sowa, Orzeł,16-23. czerwca 1984r.,16-23. czerwca 1983r.,16-23. czerwca 1985r.,Pytanie 6,Kiedy miała miejsce druga pielgrzymka do Polski papieża Jana Pawła II?