Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

start

Egzamin - podsumowanie

03

04

02

01

Przeczytaj pytania!

zaznacz na arkuszu poporawną odpowiedź

MOżesz skreślić to co wykluczasz

Zadanie 1

Pamiętaj aby wysłuchać wszystko do końca

03

02

01

zaznacz na arkuszu poporawną odpowiedź

zastanów się o czym mogą opowiadać osoby, jakie synonimy mogą użyć, czy będzie ot wypowiedź pozytywna, czy negatywna.

Zadanie 2

Przeczytaj zanim wysłuchasz!

02

03

01

zliczby, daty, godziny napisz cyframi!!!!

zastanów się co byś tam wpisał po polsku

Zadanie 3

Przeczytaj zanim wysłuchasz!

01

03

02

zaznacz na arkuszu poporawną odpowiedź

zastanów się jakie mogą paść pytania do podanych odpowiedzi.

Zadanie 4

Przeczytaj zanim wysłuchasz!

03

01

02

nie strzelajcie, bo tutaj to nie wychodzi.

koniecznie przetłumacz każdą reakcję!. dotyczą one zwrotów z naszych kartkówek

Zadanie 5, 6

Pomyśl jakbyś zareagował po polsku!

03

01

02

poszukaj synonimów, podobnych słów

teraz tekst

Zadanie 7

Najpierw przeczytaj możliwe odpowiedzi

01

02

poszukaj wskazówek w zdaniach przed luką i po!

Zadanie 8

przeczytaj dobrze tekst, zastanów się o czym jest

01

02

02

poszukaj synonimów, podobnych zwrotów

przeczytaj uważnie tekst,

Zadanie 9

przeczytaj najpierw odpowiedzi!

01

Zadanie 10

Należy przecztać tekst po polsku i brakujących informacji poszukać w tekście angielsikim

taki,taka,takie- rzeczow.+przymiot.

such

so

tak-przed przymiotnikiem

enough

niewystarczająco - za przymiotnikiem

too

zbyt - przed przymiotnikiem

przymiotnik+ly

przysłówek (jak?)

rzecz. policz. zd. twierdz.

a few

niepol. zd. twierdx.

a little

rzecz. niepol. twierdz.pytania, przeczenia

much

than

przymiotnik+er/more przymiot.

Want, have, would like

policxlnr zd. twierdz. przecz. i pytające

many

any

policz. i niepol. zd. twierdz.

policz. i niepol. pytania i przeczenia

a lot of

policz. i niepol. zd. twierdz.

01

policz. i niepol. zd. twierdz.

some

the....

przymiotnik+est/most przymiot.

czasownik +ing

like, love, hate

to

Zadanie 11,12,13

gramatyka; oto szybka powtórka

notatka

wpis na blogu

historyjka

zaproszenie

ogłoszenie

e-mail

Tworzenie wypowiedzi

good luck

THANKS