Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

FUTURE: ENGLISH LESSON ESL

Presentation

VISUAL COMMUNICATION AND STORYTELLING

Presentation

ENGLISH IRREGULAR VERBS

Presentation

LET'S DREAM OF A SAFE ENVIRONMENT

Presentation

GROWTH MINDSET

Presentation

CORONAVIRUS & TIPS FOR A BETTER AND HEALTHY LIFE

Presentation

BLENDED LEARNING

Presentation

Transcript

Nasza szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej poprzez naukę języka mniejszości narodowej niemieckiej.,Lekcje języka niemieckiego opierają się przede wszystkim na słuchaniu, ogólnym rozumieniu wypowiedzi, imitacji. Uczniowie poznają język niemiecki poprzez gry, zabawy oraz naukę piosenek.,,Nauka ta organizowana jest przez Dyrektora szkoły na wniosek Rodziców lub jego prawnych opiekunów, który należy złożyć w sekretariacie szkoły i dotyczy całego okresu nauki dziecka w szkole. ,nauka języka mniejszości narodowej niemieckiej,INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW PRZYSZŁYCH KLAS PIERWSZYCH,,,WYPOSAŻENIE UCZNIA,Prosimy o podpisanie imieniem i nazwiskiem ucznia wszystkich przyborów szkolnych.,Zeszyty - 16 -kartkowy w cienkie linie, 16 –kartkowy w kratkę.,Piórnik - z wyposażeniem - ołówek średniej twardości, kredki ołówkowe, gumka, temperówka, klej, nożyczki z zaokrąglonymi końcówkami.,Plecak -najlepiej z usztywnionymi plecami.,,Strój sportowy - biała koszulka bez nadruków, czarne lub granatowe spodenki, skarpetki jasne na zmianę, obuwie sportowe na wiązanie (typu tenisówki, trampki) na jasnej podeszwie., , ,Na zajęcia plastyczne- blok rysunkowy, blok techniczny, blok z kolorowymi kartkami, farby plakatowe, pędzle: cienki, średni i gruby, plastelina, kredki świecowe, kredki, pastele, papier kolorowy, teczka zwykła na wiązanie, kuferek do przechowywania materiałów plastycznych w klasie., ,Nie nosimy do szkoły - telefonów, cennych przedmiotów, drogich ubrań.,Do szkoły,PODRĘCZNIKI SZKOLNE DO KLASY I ,Podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów klas I zostaną zakupione przez szkołę w ramach dotacji celowej na podręczniki oraz wypożyczone uczniom . Rodzice, którzy zapisali dzieci na język mniejszości narodowej- język niemiecki są zobowiązani do zakupu podręcznika we własnym zakresie: „Hallo Anna neu 1” Podręcznik+ ćwiczenia Olga Swerlowa wydawnictwo LektorKlett ,,Psycholog w szkole jest po to, by pomagać dzieciom, zwłaszcza w trudnych sytuacjach życiowych. Pomoc taka będzie możliwa po pisemnym wyrażeniu zgody przez rodziców ucznia. Psycholog szkolny jest również do dyspozycji rodziców oraz nauczycieli, wspiera ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Raz w tygodniu pełni dyżur popołudniami, by każdy z rodziców miał możliwość skorzystania z konsultacji.,,,PSYCHOLOG SZKOLNY,Do głównych zadań pedagoga szkolnego należy : - rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów w tym trudności szkolnych; - udzielanie uczniom pomocy w zależności od tych potrzeb; - organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, ( zajęcia wynikające z opinii, orzeczeń i inne), rodziców ( warsztaty, pogadanki) i nauczycieli ( szkolenia); - wspieranie rodziców w procesie wychowywania dzieci, poradnictwo; - działania na rzecz organizowania pomocy materialnej ( pomoc w staraniu się rodziców o stypendia szkolne, zasiłki szkolne) - podejmowanie działań i interwencji w sytuacjach kryzysowych (konflikty rówieśnicze i inne). Pedagog w ramach rozeznawania potrzeb i organizowania pomocy zachęca - jeśli jest taka potrzeba - do skorzystania z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej.,,,PEDAGOG SZKOLNY,W kwestii stypendiów szkolnych służy pomocą w wypełnianiu wniosków do Urzędu Miasta oraz wskazuje konieczne dokumenty. O stypendium mogą się starać rodziny, w których dochód netto na członka rodziny nie przekracza konkretnej kwoty (w ubiegłym roku było to 528,00 zł ). Do dochodu nie wlicza się 500+, natomiast wliczane są wszystkie zasiłki stałe. Liczony jest dochód z sierpnia 2020 roku. Rodzice, którzy będą się starać o stypendium mogą już w czasie wakacji gromadzić faktury na zakupy związane z nauką dziecka. Informacje szczegółowe znajdziecie Państwo na stronie UM. W sierpniu w szkole będzie podana informacja na temat wniosków i kwoty dochodu na ten rok.,,,,Pedagog szkolny,,,,LOGOPEDA SZKOLNY,Do zadań logopedy w szkole należy: - korekta wad wymowy, - usprawnianie układu oddechowego i aparatu mowy, - doskonalenie kompetencji komunikacyjnych, - rozwijanie mowy już ukształtowanej, - doskonalenie słuchu fonematycznego, analizy i syntezy słuchowej, pamięci słuchowej. Zainteresowani rodzice zajęciami logopedycznymi dla swoich dzieci proszeni są o dostarczenie do września opinii lub orzeczenia z poradni psychologiczno- pedagogicznej zalecającego terapię logopedyczną w szkole., Szkolna biblioteka umiejscowiona jest na piętrze nowego budynku szkolnego. Księgozbiór biblioteczny liczy 9 450 woluminów, przeważająca część to literatura dziecięca - bajki i młodzieżowa, dość pokaźny jest również księgozbiór nauczycielski oraz dzieł popularno – naukowych. Swoim czytelnikom nasza biblioteka daje możliwość samodzielnego i swobodnego wyboru lektury poprzez wolny dostęp do półek. Chętni skorzystać mogą z katalogów bibliotecznych. Uczniowie mogą też liczyć na życzliwą pomoc i poradę nauczyciela - bibliotekarza.,ŚWIETLICA SZKOLNA,Świetlica pełni w szkole rolę opiekuńczo-wychowawczą. Godziny pracy świetlicy dostosowane są do godzin pracy rodziców- świetlica czynna jest od 6:30 do 16:30. W świetlicy prowadzone są różne zajęcia: plastyczne, muzyczne, czytelnicze, umysłowe, komputerowe. Zapisy dzieci do świetlicy i na obiady przyjmowane będą od 28.08.2020 – karty zapisu do świetlicy i na obiady można pobrać ze strony internetowej szkoły. ,BIBLIOTEKA,W razie pytań, zapraszamydo kontaktu.