Want to make creations as awesome as this one?

Projecte d'educació 2n E.P. CIÈNCIES

Transcript

La Històriade la meva vida

Projecte de Ciències de 2n E.P.

Presentació

2

1

4

Info

Comencem un projecte per treballar les nocions del pas del temps: el passat, present i futur.En primer lloc treballarem el passatdesde les arrels de la nostra família, recordant com érem de bebés i reflexionant com hem canviat veient les diferències amb la roba, el calçat i coses del nostre entorn pròxim.En segon lloc investigarem el presentconeixent el oficis de la nostra família i creant una línea cronológica.Després pensarem en el futurvalorant que en agradaría fer como siguem majors.Per últim projectaremcom serà la nostra habitació quan siguem més majors i qué hi haurà elaborant una petita maqueta, on tindrem en compte les diferències de mesures observades en el passat, els records de la nostra línia del temps i l' ofici que volem fer de majors.Aquest projecte està dins de l'àrea de Ciències Socials, però també està relacionat amb l'àrea de Matemàtiques (les mesures numèriques) i l'àrea de Llengua Valenciana (vocabulari sobre la familia, la casa, els oficis).

ÍNDEX

TASQUES

PRODUCTE FINAL

2

3

AVALUACIÓ

4

PROGRAMACIÓ

1

Jo estime la meva família

A la familia comença tot.Com és la teva família?

ACTIVITATDEMOTIVACIÓ

Hi ha diferents tipus de familia... famílies amb un papà i una mamà, amb dos papàs o dos mamàs ... famílies monoparentals on hi ha un papà o on hi ha una mamá... famílies nombroses .... famílies adoptives.Nosaltres naixem en el si d'una família, la nostra família, i en ella comença la nostra vida.

COMPETÈNCIESCLAU

INDICADORSDELOGRO

AVALUACIÓ

TASQUES

RECURSOS TIC

AGRUPAMENT/ORGANITZACIÓ

CANVAS PEL DISSENY DE PROJECTES

Idea original de

PRODUCTE FINAL

DIFUSIÓ

RECURSOS

actitud

contingut

Info

Info

Info

Info

Info

Info

Info

Info

Info

Anem a construir una maqueta imaginant com seria la nostra habitació en el futur. La maqueta ha de ser creada en plà amb material que tingueu en casa.Cal seguir el següents pasos:1.Pensar què materialsnecessitem i completar la plantilla per registrar-los.2.Començar a construir la nostra habitació del futur.3.Per últim ombligo una perita comprensiósobre la nostra creació.

Al llarg del projecte desenrotllarem tres senzilles tasques.La primera està relacionada amb el Passat.Elaborarem el nostre Arbre Familiar i crearem el joc "Qui és Qui" amb les nostres fotos de xicotets .La segona és sobre el Present.Cada un dibuixarà la seua Línia del Temps i investigara sobre quant ha canviat de mesura i talla a través de la comparació de la roba i calçat.I finalment la tasca sobre el Futurserà elaborar un collage sobre l'ofici en què volem treballar quan siguem majors, investigar sobre els oficis que exercixen els membres de la meua família i crear un joc entre tots sobre les professions dels personatges famosos.

Aquestes son les competènciescurriculars treballades:Competència comunicació Lingüística (CCL)Competència matemàtica i competència bàsica en ciència i tecnologia (CMCT)Competència digital (CD)Competència a Aprendre a Aprendre (CPAA)Iniciativa i esperit emprenedor (SIEM)

ÀREA C.SOCIALS:Descriu una successió de fets en el passat relatius a l'àmbit personal, familiar o local diferenciant entre passat i present.Ordena de manera cronològic per mitjà d'una línia de temps senzilla diversos fets del passat o esdeveniments relatius a la vida de persones significatives de la història com a artistes, científics o governants.Posa exemples d'aspectes que canvien relatius a l'àmbit personal, familiar o local.Registra informació sobre fets del passat relatius a l'àmbit personal, familiar o local a partir de fonts com a narracions, fotografies o objectes pertanyents a persones o institucions de l'entorn local que permeten identificar els canvis ocorreguts i el que no ha canviat.Participa en el procés de planificaciódel desenrotllament d'un producte o una tasca i ordena amb ajuda els passos que s'ha de seguir.Reconeix si ha seguit correctament els passos per al desenrotllament d'un producte o una tasca planificada de forma col·lectiva.Expressa les seues opinions sobre el procés de planificació i el resultat.Descriu els passos seguits en la realització d'una tasca i expressa la seua opinió sobre el resultat del procés i sobre si s'han realitzat correctament els passos adequats per a aconseguir la meta de la dita tasca.

Les rúbriques són una ferramenta que ajuda a avaluar l'aprenentatge de l'alumnat fent que els propis estudiants també coneguen els seus errors per mitjà de l'autoavaluació. La rúbrica en si és un document que descriu distints nivells de qualitat d'una tasca o projecte, donant un feedback informatiu a l'alumnat sobre el desenrotllament del seu treball durant el procés i una avaluació detallada sobre els seus treballs finals.És un instrument idoni especialment per a avaluar competències, ja que permet diseccionar les tasques complexes que conformen una competència en tasques més simples distribuïdes de forma gradual i operativa.És a partir de les rúbriques d'avaluació,com guia o full de ruta de les tasques o activitats, i sense un ús mecànic de les mateixes, que es mostren les expectatives que tant el professorat com els estudiants tenen i compartixen sobre una o diferents activitats, organitzades en diferents nivells de consecució: des del menys acceptable fins a la resolució exemplar"

Este projecte es va difondre per les Xarxes Socials a través de l'enllaç de Genially per a donar a conéixer el seu desenrotllament a les famílies, companys de professió i al propi alumnat perquè tinga un espai a què recórrer i veure amb perspectiva tot el que treballa.

Hem proposat l'ús de:Imatges a través d'espais web.Material reciclatge.Trossos de revistes, periòdics.El propi cos per a mesurar.Peces de roba, joguets o calçat.Fotos de la família.

Els Recursos TICutilitzats han sigut:la plataforma LINOIT.l'espai web Liveworksheet .la plataforma de presentacions Genially .

Hem proposat diferents activitats on s'han alternat tasques individuals i tasques col·lectives.Per a fer els jocs interactius Qui és Qui? i Què fa? ha sigut necessària la col·laboració de gran grup. Per a la resta de tasques hem proposat el treball individual.

TASQUES

PASSAT

PRESENT

FUTUR

1

2

3

PRODUCTEFINAL

Polsa els nombresper a més informació...

TASCA 1: TREBALLEM EL PASSAT

ACTIVITATSÀREADE VALENCIÀ ...

50%

ACTIVITATSÀREADE CIÈNCIES ...

50%

2. L'ARBRE FAMILIAR

1. TREBALLEM VOCABULARI I

3. TREBALLEM VOCABULARI II

4. QUI ÉS QUI?

Polsa en els puntsper a més informació...

TORNAR

Crear un Mur Digital entre tots el xiquets i xiquetes amb una foto de quan eren bebés. Enviarem la foto a la mestra dient quants mesos té el xiquet en la foto. Una vegada tinguem totes les fotos compartirem el Mur Digital.Açí un exemple ... QUI ÈS QUI?

Treballem el vocabularide la família.

Elaboració de l'Arbre Familiar. Cada un pot triar la forma de presentar-ho. Cal escriureel nom del familiar, l'edat, el parentiu familiar i la foto o dibuix.

Treballem el vocabularide la família.

ACTIVITATS

Crear una línia del temps, on reflectim set esdeveniments importants que han passat al llarg de la teua vida. L'últim ha de ser del present.

LÍNIA DEL TEMPS

Investiguem quant hem crescut al llarg de la nostra vida… Busquem roba, calçat o joguets de quan érem bebé i els comparem amb la roba, el calçat o el joguets que tenim ara. Mesurarem els uns i els altres per a veure com érem abans de grans i comprovar el que hem crescut.

MESURES

Realitzar la fitxa adjuntada i en un full en blanc dibuixar el pla de la vostra casa i mesurar amb PASSOS la distància des de la porta d'entrada a cada una de les habitacions marcant amb un color diferent cada recorregut

LA MEVA CASA

TASCA 2: TREBALLEM EL PRESENT

TORNAR

JO DE GRAN VULL SER… vore la presentació i conèixer el vocabulari d’oficis i les seves eines.

COLLAGE ...Pensar en un ofici que t'agradaria fer de major i representar-te elaborant un collage amb trossets de revistes.

OFICISEN LA MEVA FAMÍLIA ..Investigar els oficis de les persones que vas posar al teu Arbre Familiar.

TASCA 3: TREBALLEM EL FUTUR

QUÈ FA?...Anem a preparar un joc virtual d’endevinar... primer polsa + per més info i després mira el enllaç.

Enllaç

TORNAR

JO DE GRAND VULL SER

Buscar personatges importants en les notícies, periòdics, internet, enciclopèdies...Heu de triar una imatge del personatge, enviar-la vía mail i escriure tres opcions sobre l'ofici que fa on tan sols una és correcta.(EXEMPLE Rafa Nadal, jugador de tenis-bomber-policia). Amb tots els personatges que en enviem anem a preparar un joc virtual d’endevinar.

JO DE GRAND VULL SER ...

JO DE GRAND VULL SER ...

tornar

PRODUCTEFINAL

Hem de construir una maqueta de com seria la nostra habitació en el futur. Imaginació al poder!!!!La maqueta ha de ser creada en plà amb material que tingueu en casa.

SEGÜENT

Anem a construir una maqueta imaginant com seria la nostra habitació en el futur. La maqueta ha de ser creada en plà amb material que tingueu en casa.Cal seguir el següents pasos:1.Pensar què materialsnecessitem i completar la plantilla per registrar-los.2.Començar a construir la nostra habitació del futur.3.Per últim ombligo una perita comprensiósobre la nostra creació.

COM SERÀ LA MEVA HABITACIÓ EN EL FUTUR?

Pensa en els materials ...

Comprensió lectora ...

Fem la maqueta ...

Ompli la plantilla assenyalant quins materials has utilitzat en l'elaboració de la teua maqueta, indicant les seves característiques i per a què ho has usat.

Respon unes preguntes de comprensió sobre el teu propi treball.

Construïx la teua maqueta amb peces soltes que tingues per casa, materials reciclatges o joguets, però en cap cas compres res. Recorda que ha de ser en pla.

UNA PETITA MOSTRADE LES NOSTRES HABITACIONS DEL FUTUR

UNA PETITA MOSTRADE LES NOSTRES HABITACIONS DEL FUTUR

Atrás

Atrás

ACTITUD

Continguts

+info

+info

AVALUACIÓ

Les rúbriques són una ferramenta que ajuda a avaluar l'aprenentatge de l'alumnat. La rúbrica en si és un document que descriu distints nivells de qualitat d'una tasca o projecte, donant un feedback informatiu a l'alumnat sobre el desenrotllament del seu treball durant el procés i una avaluació detallada sobre els seus treballs finals. És un instrument idoni especialment per a avaluar competències.És a partir de les rúbriques d'avaluació,com guia o full de ruta de les tasques o activitats, que es mostren les expectatives que tant el professorat com els estudiants tenen i compartixen sobre una o diferents activitats, organitzades en diferents nivells de consecució: des del menys acceptable fins a la resolució exemplar.

3

¡GRACIES!

2

1

4

Irene i Lola