Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Programa de foment de la lectura
"La màquina de lectors i lectores"
Biblioteca Cala de Bou


La màquina de lectors/es és un projecte que neix en aquests moments en què és necessari que tots els serveis, aprofintant els seus recursos, ofereixin opcions per a compensar les possibles mancances de no assistir a escolar així com enriquir el temps d'estiu.


Pretenem oferir un temps i espai de lectura diari on es duguin a terme activitats lúdiques per incrementar les competècnies lectores dels petits lectors/es.

Dirigit a infants de 6 a 12 anys amb ganes de llegir i de ser uns superlectores/es


Idees principals

  • Espai diari a la biblioteca dedicat al projecte perquè tota família trobi el seu moment

TEMPS DE LECTURA

PROPOSTES LÚDIQUES

ACOMPANYAMENT

PERSONALITZACIÓ

  • Reptes lectors
  • Trobades entre lectors/es

  • El bibliotecari/ària com a acompanyant lector
  • Companys/es lectors/es

  • Propostes personalitzades per tal que tot infant pugui millorar de nivell lector.

La biblioteca com a referent cultural

Gust per llegir

Comprensió lectora

Hàbit lector

Què treballam?

Fitxa lector/a

Carnet lector/a

Piràmide de lectors/esReptes lectors personalitzats i

sorpreses

Un temps a la biblioteca dedicat al projecte

Què oferim?


El bibliotecari com a acompanyant lector

Trobades quinzenals

Diari lector

Fitxa lector/a

Una fitxa lectora on recollirem informació de l'infant: nom, llinatges, edat, curs, centre, disponibilitat, dades de contacte i preferències de lectures.

Carnet lector i personatge lector/a

Un carnet únic i especial que l'infant utilitzarà durant el temps que estigui a la màquina de lectors/es amb el seu nom lector/a,


El personatge lector/a serà el seu nom més una paraula/frase especial de la màquina de lectors i lectores: Marta, encantadora de contes, Pau el mag dels llibres, Neus, la princesa lectora!

Piràmide de lectors i lectores

A la biblioteca, en gran dimensió, tindrem una piràmide de lectors/es.

Tots els infants començaran en el nivell d'abaix independentment del seu punt de partida pel que fa a l'eficàcia lectora.

A partir d'aquí, amb activitats i reptes personalitzats, s'animarà a fer que llegeixin i avancin de nivell fins a aconseguir ser un superlector/a.

Diari lector

Cada lector/a tindrà un diari en què enregistrarà les lectures que va realitzant.

Cada vegada que acabi una lectura haurà de fer tres reptes que li proporcionarà el bibliotecari/ària i quan acabi cada repte se li entregarà un adhesiu per posar al seu diari.

Reptes lectors personalitzats i sorpreses
De cada conte hauran de fer 3 reptes. El primer sempre serà de comprensió lectora i els altres permetran treballar la lectura a través de diferents propostes lúdiques: inventar un final, fer un titella, fer d'ajudant de biblioteca, participar contant un fragment d'un conte...

Els reptes seran personalitzats per tal que tots infants sentin que el poden aconseguir i puguin progressar de nivell.

A mesura que pugin de nivell rebran distintius i algunes sorpreses!

Trobades lúdiques


Proposem quinzenalment realitzar una trobada lúdica amb els lectors i lectores per compartir un temps d'oci amb altres companys.

Cada trobada coincidirà amb el moment en què es puja de nivell i se'ls entregarà qualque reconeixement.

Un temps dedicat al projecte


Proposem marcar dins l'horari de les biblioteques un temps dedicat al projecte per tal que els infants que vagin en aquest moment sàpiguen que els dedicarem temps i atenció. Cada infant participant haurà d'assistir com a mínim una vegada a la setmana.

Moltes gràcies