Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

nikotynizmu w szkole

profilaktyka

01. wpływ nikotyny na organizm ludzki

02. konserkwencje karne

05. film

06. quiz

07. źródła

Spis treści

03. umiejętność odmawiania

04. uzależnienie

.01

Wpływ nikotyny na organizm ludzki

Nikotyna jest tylko jednym z około 4000 związków obecnych w dymie tytoniowym.Do najgroźniejszych konsekwencji medycznych palenia tytoniu można zaliczyć:•wzrost ryzyka zachorowania na choroby układu sercowo-naczyniowego (np.zawał mięśnia sercowego,choroba niedokrwienna,udar mózgu),•zachorowania na nowotwory złośliwe (np.rak płuca, krtani, jamyustnej i gardła, pęcherza moczowego,miedniczek nerkowych,trzustki,szyjki macicy),•wystąpienia chorób układu oddechowego (np.przewlekłej obturacyjnej choroby płuc [POChP]),•wystąpienianie płodności oraz zaburzeń w przebiegu ciąży

Konsekwencje palenia

Palenie tytoniu w miejscach zabronionych zagrożone jest karą grzywny do 500 zł.

Pamiętaj!

.02

Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych m.in.na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświatyw środkach pasażerskiego transportu publicznegona przystankach komunikacji publicznejw ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci;

Konsekwencje karne

Umiejętność odmawiania

.03

Rady

Na pytanie „zapalisz?” można odpowiedzieć na wiele sposobów. Ważne żeby odmowa była skuteczna i taktowna. Pamiętaj, że decyzja „nie palę” wynikła z ważnych dla Ciebie argumentów i dlatego powinniśmy zadbać, by wyrazić ją tak stanowczo, jak tylko wymaga tego sytuacja

Umiejętność odmawiania - ciąg dalszy

.03

4 kroki

1. NIE – stanowczo i bezpośrednio przedstawiamy nasza decyzję. To najważniejsza część naszej odmowy!2. Informacja o tym, że nie przyjmiemy propozycji3. Uzasadnienie naszej decyzji – Zastosuj słowa takie jak: “chcę”, “postanowiłam/łem”, “zdecydowałam/łem”. Dzięki temu nie dopuścisz do ewentualnego namawiania Cię.4. Zmiękczenie/lub zapowiedź konsekwencji namawiania Cię – w zależności od Twoich relacji z rozmówcą lub jego reakcji na odmowę możesz zmiękczyć swoją wypowiedź (np. mową ciała – mimiką) lub jeśli rozmówca nie ustaje w namowach zapowiedzieć, że w przypadku dalszego namawiania Cię, będziesz musiał unikać kontaktu z ta osobą

Uzależnienie

.04

Główne objawy uzależnienia od tytoniu

zwiększająca się tolerancja na nikotynęsilna potrzeba używania tytoniuprzedkładanie używania tytoniu ponad inne zajęcia, zobowiązania i stany biologiczne np. senuporczywe używanie tytoniu wbrew szkodliwym następstwomtrudności w kontrolowaniu tego zachowania,

Najczęściej nasilone objawy abstynencj iod palenia tytoniu występują w ciągu 1-4 dni po rzuceniu palenia, niektóre utrzymują się nawet kilka tygodni, a później ustępują. Najdłużej uwidocznione objawy odstawienne to przede wszystkim wzmożony apetyt, który może się utrzymywać nawet do 6 miesięcy, natomiast głód nikotynowy, w szczególności w sytuacjach stresowych może pojawiać się nawet po wielu latach abstynencji

Ile czasu rzuca się palenie?

INFO

Film - Nie Spal Się Na Starcie

.05

Obejrzyj film

"Nie spal się na starcie" to antynikotynowa kampania społeczna, kierowana do osóbw wieku 12-16 lat.

Zastanów się

Dlaczego młodzi ludzie sięgają po papierosy?Jak można radzić sobie ze stresem?Czy znasz kogoś, kto ma problem z papierosami?

Quiz

.06

Zachęcam Cię do rozwiązania quizu! Pytania dotyczą treści, które dzisiaj omawialiśmy.Powodzenia!

Źródła

.08

http://niespalsienastarcie.pl/http://jakrzucicpalenie.pl/https://epodreczniki.pl/https://www.mp.pl/plhttp://pppbodzentyn.pl/https://www.medicover.pl/https://www.youtube.com/channel/UCvKfGIypN4J6zbvrOxpc7ZQhttps://www.youtube.com/watch?v=0eoD4S1jZpghttps://www.youtube.com/watch?v=gQEfx4N2zDY