Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Jak zapisać rozmowę?

Beata

Wawrzeńczyk

Czego mamy się nauczyć?


  • Co to jest dialog
  • Umieć go zapisać
  • Zredagować dialog
  • Odróżnić go od innych wypowiedzi
  • Napisać tekst poprawny pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym
  • Stosować synonimy do słowa: powiedział

TO SYNONIMY SŁOWA POWIEDZIAŁ

Do czego potrzebna nam jest umiejętność zapisywania dialogu?

Dialogi to nieodłączny element prawie każdego opowiadania. To one sprawiają, że bohaterowie opowiadań żyją, rozmawiają ze sobą i wyrażają emocje. Dlatego warto je umieć poprawnie zapisywać.

A może kiedyś przeprowadzisz z kimś wywiad? To też rodzaj dialogu.

powiedział, rzekł, odezwał się, zapytał, odpowiedział, odrzekł, poprosił, krzyknął, szepnął, zagadnął, wtrącił, powtórzył, przeprosił, dodał, jęknął, nalegał, obiecał, stwierdził, oznajmił, obiecał, wymamrotał

Rozmowa co najmniej dwóch osób

- Co tutaj się działo? - nerwowo zapytał ojciec.

- Nic. Zaprosiłam kilka koleżanek - cicho odpowiedziała córka.
- Kilka koleżanek?! Rozejrzyj się, jak tutaj wygląda? Jakby stado koni przeszło - coraz głośniej mówił ojciec.
- Ależ tato ...- nieśmiało próbowała przerwać córka.
- To tak uczą się nastolatki?
- Ależ tato, my tylko zamówiłyśmy pizzę i colę.
- A w tym domu nie ma kosza? - ponowił pytania ojciec.
- Bardzo się spieszyłyśmy do szkoły, nie zdążyłyśmy posprzątać.

D I A L O G

Przeczytaj

1

i kliknij

2

Ten tekst to DIALOG, czyli rozmowa.

Posłuchaj tego, co mówią osoby i porównaj z zapisem.


W rozmowie, której wysłuchaliście, mamy tylko wypowiedzi dwóch osób.

W tekście są DOPOWIEDZENIA DIALOGOWE, czyli uzupełnienie informacji o to, kto mówi i w jaki sposób.

Zwróć uwagę na zapis rozmowy.


WYPOWIEDŹ KAŻDEJ OSOBY UMIESZCZAMY W ODDZIELNEJ LINIJCE.

Co tutaj się działo? - nerwowo zapytał ojciec.

.- Nic. Zaprosiłam kilka koleżanek - cicho odpowiedziała córka.

- Kilka koleżanek?! Rozejrzyj się, jak tutaj wygląda? Jakby stado koni przeszło - coraz głośniej mówił ojciec.

- Ależ tato ...- nieśmiało próbowała przerwać córka.

- To tak uczą się nastolatki?

- Ależ tato, my tylko zamówiłyśmy pizzę i colę.

- A w tym domu nie ma kosza? - ponowił pytania ojciec.

- Bardzo się spieszyłyśmy do szkoły, nie zdążyłyśmy posprzątać.

ZASADY ZAPISYWANIA DIALOGU

Wszystkie wypowiedzi zapisuj od nowej linii i rozpoczynaj od myślników. Na końcu wypowiedzi postaw odpowiedni znak interpunkcyjny.

- Czego będziemy dziś uczyć się na lekcji?

- Dziś nauczymy się, jak zapisywać dialog.
- A czy to jest trudna umiejętność?
-Jeśli będziecie uważać i wykonacie kilka ćwiczeń, na pewno wyda się wam to proste.
-To bierzmy się do pracy!


- Mamo, czy mogę po południu iść do Ani?
- A nie musisz odrabiać lekcji?
- Mamo, przecież wspólnie z Anią odrobimy.
- Dobrze. O której zamierzasz wrócić do domu?
- Mamy sporo zadane, więc trochę posiedzę. Ale na pewno wrócę przed dziewiętnastą.

Czas na ćwiczenie

Przepisz tekst do zeszytu i wstaw odpowiednie znaki interpunkcyjne:

- Mamo, czy mogę po południu iść do Ani?
- A nie musisz odrabiać lekcji?
- Mamo, przecież wspólnie z Anią odrobimy.
- Dobrze. O której zamierzasz wrócić do domu?
- Mamy sporo zadane, więc trochę posiedzę. Ale na pewno wrócę przed dziewiętnastą.

- Czego będziemy dziś uczyć się na lekcji? - spytała Ania.
-Dziś nauczymy się, jak zapisywać dialog - odpowiedziała pani.
- A czy to jest trudna umiejętność? - wtrącił się Antoś.
- Jeśli będziecie uważać i wykonacie kilka ćwiczeń, na pewno wyda się wam to proste - odrzekła pani.
-To bierzmy się do pracy! - zgodnie wykrzyknęli wszyscy.

Do naszego dialogu możemy dodać informacje, kto uczestniczy w rozmowie i w jaki sposób mówi. Takie informacje wydzielamy myślnikami.

Czas na ćwiczenie

Przepisz dialog do zeszytu uzupełniając go odpowiednimi wyrazami.

- Jak masz na imię? - zapytała dziewczyna.

- Karol - odparł chłopiec. - A ty jak się nazywasz?
- Karolina - roześmiała się. - Ale zbieg okoliczności!
- Rzeczywiście - potwierdził Karol. - A gdzie mieszkasz?
- Tutaj - wskazała ręką. - O, w tym domu z zielonym dachem.
- To całkiem niedaleko ode mnie - ucieszył się chłopiec.
- Mogę wpaść do ciebie po południu, jak odrobię lekcje - zaproponowała Karolina.
- To super, wezmę swojego psa, Reksa, i możemy pójść razem na spacer - podchwycił Karlol.

- Jak masz na imię? - zapytała dziewczyna.

- Karol - odparł chłopiec. - A ty jak się nazywasz?
- Karolina - roześmiała się. - Ale zbieg okoliczności!
- Rzeczywiście - potwierdził Karol. - A gdzie mieszkasz?
- Tutaj - wskazała ręką. - O, w tym domu z zielonym dachem.
- To całkiem niedaleko ode mnie - ucieszył się chłopiec.
- Mogę wpaść do ciebie po południu, jak odrobię lekcje - zaproponowała Karolina.
- To super, wezmę swojego psa, Reksa, i możemy pójść razem na spacer - podchwycił Karlol.

patrz

ucieszył się, zapytała, wskazała, potwierdził, odparł, zaproponowała, podchwycił, roześmiała się

Jeżeli przed wypowiedzią zamieszczasz zdanie wprowadzające (takie, które informuje, kto mówi), musisz je zakończyć dwukropkiem.

Adam wszedł do klasy i ogłosił:


- Będziemy mieli wycieczkę.

W klasie zawrzało, uczniowie zaczęli się przekrzykiwać:

- A kto ci o tym powiedział? Gdzie to słyszałeś?

ZDANIA WPROWADZAJĄCE

Dziękuję!