Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Salva l'energia,Energies renovables,Comença,NECESSITEM LA TEVA AJUDA!El planeta Terra s'està ofegant per culpa dels gasos contaminants que emitim cada dia a l'atmosfera.Sembla que amb les energies netes, aquelles que no contaminen i mai s'esgoten, podem millorar aquesta situació, però ens han arribat avisos d'arreu del món de que les energies renovables han deixat de funcionar!,Introducció,ATENCIÓ!,Següent,Sembla que algú està utilitzant un programa que manté tots els circuits bloquejats.Encara podem arreglar-ho, ens han enviat unes missions per desxifrar un codi.Descobreix el codi per desactivar aquest programa maligne i salvar al món d'una catastrofe ambiental!,Codi,Introducció,Missions,Salva el Planeta,MISSIONS,Missions,Introducció,Codi,Comença per la missió de l'energia eòlica i descobriràs la primera xifra del codi.,Energies renovables,Start,Start,Eòlica,Solar,Hidràulica,Start,Geotèrmica,Start,Codi,Introducció,Energia eòlica,L'energia eòlica aprofita el moviment del vent per generar energia elèctrica.Els parcs eòlics formats per aerogeneradors produeixen energia elèctrica i cada cop semblen una millor opció per abandonar els combustibles fòssils a l'hora de produir aquest tipus d'energia.,Missions,Comencem,En la imatge pots veure un aerogenerador típic, si fas clic als cercles podràs aprendre una mica més sobre els seus components. El conjunt d'aerogeneradors formen parcs eòlics.Potser necessites el coneixement per superar la primera missió.,AEROGENERADOR,AVANÇA,01. Quin és el parc eòlic més gran del món?,Actualment genera uns 8 Gigawatts (GW) que preveeixen energia a 1,5 milions de llars. Està planificat que arribi a produir 20 GW en els propers mesos.,,Complex eòlic de Gansu. CHINA,Centre d'energia eòlica Alta. EEUU,Els aerogeneradors tenen anemòmetres a sobre la góndola per mesurar la velocitat del vent. També s'utilitzen per predir el temps a les estacions meteorlògiques.,02. Quina de les següents imatges mostra un anemòmetre?,03. Quin percentatge de l'energia mundial prové d'energia eòlica?,Amb casi 400GW produits a tot el món, l'energia eòlica sembla ser la tecnologia més eficient per produir energia neta i sostenible, a més, ajuda a crear riquesa i llocs de treball.,Has aconseguit la primera xifra!,¡Felicitats!,El vent està al teu favor i pots seguir generant energia eòlica.,1,ContinUa,A causa d'una tempesta, s'ha produit un incendi elèctric als molins de vent. Torna-ho a intentar.,¡Oh, no!,TornAR,Missions,L'energia solar aprofita la radiació produïda pel sol per produir energia elèctrica o tèrmica.L'energia es produeix mitjançant panels solars o fotovoltaics que aprofiten l'efecte fotoelèctric per produir electricitat.,Codi,Energia solar,Introducció,Som'hi,Sí, però només durant les nits de lluna plena,No, l'energia solar només és pot recollir durant el dia,Sí, l'energia solar es pot generar en qualsevol moment, però de dia és més favorable,01. Es pot generar energia solar durant la nit?,Velocitat de la llum,La llum solar triga aproximadament 8 minuts en arribar a la superficie de la Terra. Viatja a més de 1.000 milions de kilòmetres per hora.,Energia solar tèrmica. Genera calor per escalfar aigua, per exemple,Energia solar hidràulica. La radiació escalfa aigua per produir energia.,Energia solar fotovoltaica. S'obté electricitat mitjançant cèl·lules fotovoltaiques.,02. Quina de les següents NO és un tipus d'energia solar?,03. És possible produir energia solar a Andorra?,Sí, fins i tot, és possible possar panells solars a la teulada d'algunes cases,No, és molt complicat produir aquesta energia a zones de muntanya,Sí, però només govern o grans empreses que tinguin molt espai disponible,Tens la segona xifra del codi!,4,¡Felicitats!,L'aire més net és més saludable i ens permet veure millor el cel assolejat.Aprofitem aquesta llum!,Continua,L'escalfament global ha produit incendis forestals devastadors als boscos de tot el món.,¡Oh, no!,Tornar,L'energia hidràulica és la que s'obté de l'aprofitament de l'energia produïda pel moviment de les masses d'aigua. És semblant al mètode utlitzat per produir energia eòlica amb el moviment del vent.La força que té una corrent d'aigua es pot aprofitar per produir energia neta en les centrals hidroelèctriques.,Introducció,Energia hidràulica,Missions,Codi,Som'hi,Mira el vídeo per veure com es genera energia en les centrals hidroelèctriques com la de FEDA, la cual aprofita l'aigua de l'estany d'Engolasters per produir electricitat.,Com funciona una central hidroelèctrica?,Som'hi,01. L' energia hidroelèctrica...,Fes clic a sobre de la resposta INCORRECTA.,Només es pot produir a zones com Andorra amb molt desnivell de muntanya i rius amb abundància d'aigua.,Consisteix en l'aprofitament de l'energia mecànicaque porta una corrent d'aigua per produir energia elèctrica..,Subministra un 20%de l'energia consumida a tot el planeta.,02. La central hidroelèctrica de FEDA...,Fes clic a sobre de la resposta INCORRECTA.,Produeix una mitajana de 80 GW per any. Aquesta producció equival a prop d'un 20% del consum elèctric d'Andorra,Va ser posada en servei l'any 1934 amb el nom de FHASA. Aquesta instal·lació va portar grans canvis econòmics i socials al país,Utilitza la gran força de les aigües que baixen pel riu Valira del Nord. Durant la primavera, gràcies al desgel, augmenta la producció elèctrica.,03. L' energia provinent de centrals hidroelèctriques...,Fes clic a sobre de la resposta CORRECTA.,Produeix petites emissions contaminants derivades del funcionament dels generadors. Són menys perjudicials que els combustibles fòssils,Contribueix a reduir l'efecte hivernacle. Permet obtenir energia elèctrica sense produir emissions contaminants.,És una opció poc eficient. Es necessita grans qüantitats de precipitacions per mantenir el funcionament.,L'aigua continua corrent. Mentre ens quedi la força de l'aigua mantindrem l'esperança.,Has aconseguit la tercera xifra del codi!,7,Felicitats!,Continua,Oh, no!,L'excés de consum i el malbaratament d'aigua ha deixat els rius secs. L'energia hidràulica ja no és una opció viable..,Tornar,Energia geotèrmica,Codi,L'energia geotèrmica s'obtè de la calor de l'interior de la Terra.La calor interna de la Terra es pot aprofitar per escalfar aigua i moure turbines amb la força que exercerix el vapor. Fins i tot, és possible aprofitar aigua de l'interior de l'escorça terrestreFinalment, obtenim energia elèctrica neta i disponible pel seu ús.,Introducció,Missions,Som'hi,01. Fixa't bé!,Quin dels 3 processos de producció d'energia no utlitza la calor de l'interior de la Terra?,què és el fum que surt per les xemeneies?,02. Això és una planta geotèrmica, però...,Diòxid de carboni (CO2),Diòxid de nitrògen (NO2),Metà (CH4),Vapor d'aigua,03. Avantatges de l'energia geotèrmica,Clica a sobre de l'opció que no sigui un avantatge..,És renovable,Genera pocs residus,Baix cost = Estalvi,Produeix més energia que combustibles fòssils,Només emet vapor d'aigua,No ajuda a reduir l'escalfament global,Felicitats!,Aprofitant la calor de l'interior de la Terra obtindren energia neta i completament renovable..Has superat totes les missions? Ja tens el codi sencer? Ràpid utilitza el codi, el temps s'acava!,Tens la quarta xifra, el codi sencer!,8,Continua,Oh, no!,Sembla que l'augment de l'efecte hivernacle no és l'únic problema massa calent. L'interior de la Terra s'esta escalfant moltíssim i ha produit erupcions volcàniques a tot el món.,TORNAR,Introducción,Aplicacions,Genial, has superat totes les missions! Ara busca la app per ingresar lel codi i desbloquejar totes les energies renovables del planeta.Si introdueixes el codi correcte seliminarà el programa que està fent que totes les energies renovables hagin deixat de funcionar.,Codi,Missions,Codi,Buscar,4,0,7,1,5,9,6,2,3,8,1,1,4,2,5,7,8,3,0,9,6,4,1,9,0,3,5,2,8,7,4,1,6,1,2,7,5,6,9,8,2,4,3,7,0,1,1,2,7,1,0,2,4,6,3,7,5,9,8,8,Codi correcte,Desconecta programa maligne,Les turbines tornen a funcionar, tornem a tindre energia provienent de fonts renovables!Gràcies a tu, el planeta encara té esparances. Podem tindre un futur pròsper sense combustibles contaminants i amb l'aire net.Tots els éssers vius d'aquest planeta et deuen un gran favor.,Enhorabona!,tornar,RECOMPENSA,El món ara està massa contaminat, els núvols de contaminació són visibles i tots tenim que portar mascaretes. Hem fallat en aquesta missió...,Oh, no!,VOLVER