Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Po krańce ziemi

apostolska misja Pawła

Na początek zapraszam Cię do modlity

Pamiętaj jesteś największym skarbem Pana Boga.

Wybieramy się w bardzo daleką drogę. Z Jerozolimy wyruszymy razem ześw. Pawłemdo czterech miast na trasie jego podróży.Zajrzymy do Antiochii,Filippi, Koryntui na koniec do Rzymu.Tam właśnie podróżował św. Paweł,mówiąc ludziom o Jezusie Chrystusie.

Św. Paweł to bardzo ciekawa postać. Był Żydem, ale miał obywatelstwo rzymskie. Nosił dwa imiona: hebrajskie Szaweł i rzymskie Paweł. Początkowo nienawidził uczniów Jezusa. Wielu z nich wtrącał do więzienia. Pewnego razu, kiedy Szaweł był w drodze do Damaszku, oślepiła go wielka jasność i usłyszał głos samego Jezusa. Po tym wydarzeniu Szaweł się zmienił. Odtąd sam stał się apostołem i świadkiem Jezusa. Był niestrudzonym wędrowcem, znanym w różnych krajach pod imieniem Paweł. Podczas swoich podróży św. Paweł przebył ponad 15 tysięcy kilometrów.

Podczas swoich podróży św. Paweł odwiedził wiele miast.Dziś poznamy tylkoniektóre z nich i dowiemy się,co się tam wydarzyło podczas jego pobytu.

Antiochia

W czasie swej pierwszej podróży misyjnej razem ze swoim towarzyszemBarnabą odwiedził antiochię. We wspólnocie w Antiochii było kilku prorokówi mędrców, którzy nauczali o Jezusie. Pewnego dnia Duch Święty przemówiłdo nich: „Wyznaczcie mi Barnabę i Pawła,bo powołałem ich do szczególnejmisji”.

Kliknij globus

Jerozolima

Paweł i Barnaba weszli do synagogi, aby się modlić. Po wysłuchaniu fragmentów Biblii, Paweł opowiadał wszystkim o miłości i chwale Pana Jezusa, o Jego życiu i zmartwychwstaniu. Żydzi jednak nie chcieli go słuchać. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli: „Powinniśmy głosić słowo Boże najpierw wam, a potem wszystkim innym. Skoro jednak odrzucacie naszą naukę, teraz skierujemy się do pogan”.Poganie, słysząc to, radowali się, wielbiąc Boga i wielu z nich przyłączyło się do wspólnoty wierzących. Słowo Pańskie rozszerzało się po całej okolicy, ale Żydzi w złości podburzyli ludność i wypędzili apostołów daleko ze swego terytorium.

Podczas drugiej podróży misyjnej Paweł dotarł do miasta Filippi, tam razem z jego towarzyszem Sylasem wtrącono go do więzienia. Jednak w nocy nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, tak że runęły mury więzienia, a naczelnik myślał,że mężczyźni uciekli. Obawiał się, że spotka go za to surowa kara. Próbowałpopełnić samobójstwo, ale Paweł uspokoił go: „My wciąż tu jesteśmy”. Tej samej nocy naczelnik więzienia zaprosił ich do siebie, uwierzył w Jezusa i z całąrodziną przyjął chrzest.

Filippia

Jerozolima

Paweł i Barnaba weszli do synagogi, aby się modlić. Po wysłuchaniu fragmentów Biblii, Paweł opowiadał wszystkim o miłości i chwale Pana Jezusa, o Jego życiu i zmartwychwstaniu. Żydzi jednak nie chcieli go słuchać. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli: „Powinniśmy głosić słowo Boże najpierw wam, a potem wszystkim innym. Skoro jednak odrzucacie naszą naukę, teraz skierujemy się do pogan”.Poganie, słysząc to, radowali się, wielbiąc Boga i wielu z nich przyłączyło się do wspólnoty wierzących. Słowo Pańskie rozszerzało się po całej okolicy, ale Żydzi w złości podburzyli ludność i wypędzili apostołów daleko ze swego terytorium.

Gdy Paweł dotarł do Koryntu zatrzymał się na jakiś czas w domu izraelskiego małżeństwa. Paweł pomagał im w wyrobie namiotów, gdyż znał się na tym rzemiośle, by w ten sposób zapracować na swoje utrzymanie.

Korynt

Jerozolima

Nauczał tam swoich rodaków, że Jezus jest Synem Bożym. Żydzi jednak sprzeciwiali się jego słowom i nie chcieli go słuchać. Wtedy Paweł bardzo się na nich zdenerwował. Rozdarł swe szaty na znak oburzeniai powiedział: „Jeślisię nie zbawicie, będzie to wasza wina, ja zrobiłem wszystko, co mogłem! Odtej pory pójdę mówić o Jezusie poganom”.

Kliknij globus

Korynt

Jerozolima

Nauczał tam swoich rodaków, że Jezus jest Synem Bożym. Żydzi jednak sprzeciwiali się jego słowom i nie chcieli go słuchać. Wtedy Paweł bardzo się na nich zdenerwował. Rozdarł swe szaty na znak oburzenia i powiedział: „Jeśli się nie zbawicie, będzie to wasza wina, ja zrobiłem wszystko, co mogłem! Od tej pory pójdę mówić o Jezusie poganom”.

Ostatnią podróż św. Paweł przebył jako więzień. Gdy był jeszcze w Jerozolimie Żydzi sądzili, że próbuje on odwieść lud od wiary. Gdy więc głosił o Jezusie w świątyni, pochwycono go. Jako obywatela rzymskiego odesłano go do Rzymu, gdzie wyrok na niego miał wydać sam cezar.

Podczas morskiej żeglugi rozpętała się burza. Wszyscy byli przerażeni. Pawełuspokoił załogę, zapewniając ją, że Bóg ich ocali. Statek rozbił się u wybrzeżyMalty i nikomu nie stała się krzywda. Gdy Paweł wreszcie dotarł do Rzymupozwolono mu zamieszkać w prywatnym mieszkaniu. Mógł więc bez przeszkódgłosić nadejście Królestwa Bożego

Kliknij statek

Rzym

Jerozolima

Paweł rozmawiał z Żydami o królestwie Bożym i nauczał o Jezusie. Jedni uwierzyli, inni odeszli, nie nawróciwszy się. Paweł zaś rzekł: „Zbawienie Boże posłane jest i do pogan, a oni będą słuchać”. apostoł przebywał w Rzymie dwa lata.

Podróże Pawła

Poznaliśmy tylko wybrane wydarzenia z podróży św. Pawła. Wszystkie onepokazują, że św. Paweł był odważnym świadkiem Jezusa. Miał on do wypełnieniamisję, którą sam Jezus mu przygotował.

„Wybrałem sobie tego człowieka jako narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela. I pokażę mu, jak wiele będzie musiałwycierpieć dla mego imienia”.

Podróże Pawła

Podróże Pawła nie zawsze były tylko przyjemnością i głoszeniem Słowa Bożego. Często Paweł ponosił konsekwencje bycia wyznawcą Jezusa.

Przeczytaj w podręczniku na str. 123 tekst z Pisama Świetego mówiący o tym co Paweł musiał znosić dla Imienia Jezus.

Św. Paweł napotkał wiele niebezpieczeństw. Nie zniechęcił się jednak i niezrezygnował ze swojej misji. Całe życie oddał dla głoszenia Ewangelii, aby mogładotrzeć do wszystkich.

Dla chętnych

Być misjonarzem dziś

My też mamy obowiązek głosić Chrystusa, dawać o Nim świadectwo słowemi czynem. Choćby było trudno, nie możemy się z tego zwolnić. Mamy Go nieśćw świat w którym jesteśmy. To nasza rodzina, szkoła, podwórko, plac zabawi każde inne miejsce w którym przebywamy. Możemy też pomóc misjonarzomi w ten sposób głosić Jezusa na całym świecie.

Serdecznie dziękuję Ci za dzisiejsze nasze spotkanie.

Dzisiaj do wykonania zad. 1-3 srt. 108 -019

Szczęść Boże!