Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

QUERES GRADUARTE??,AVERIGUA O CÓDIGO,~ Review ~,Curso escolar 2019/2020,www.retomaniablogspot.com,QUERES GRADUARTE??,O PRIMEIRO DÍXITO É A CIFRA DAS CENTENAS E O SEGUNDO DÍXITO É A SUMA DAS DECENAS E UNIDADES.,~ Review ~,Curso escolar 2019/2020,INTRODUCE O CÓDIGO,Curso escolar 2019/2020, 1 2 34 5 67 8 9 0 ,Curso escolar 2019/2020, * 1 2 34 5 67 8 9 0 ,INTRODUCE O CÓDIGO,Curso escolar 2019/2020, 1 2 34 5 67 8 9 0 ,INTRODUCE O CÓDIGO,Curso escolar 2019/2020, 1 2 34 5 67 8 9 0 ,MOI BEN!!! ESTÁS PREAPARADO PARA O ÚLTIMO RETO??,EMPEZAR,PREPARADOS!!!A CARMEN ENCÁNTALLE XOGAR Á OCA.XOGADES CON ELA???,NORMAS DO XOGO: SE CAES NUNHA CASILLA CON ESTRELA, PULSA ESA ESTRELA E LEVARACHE A UNHA PREGUNTA QUE TERÁS QUE COPIAR E REPONDER CORRECTAMENTE. ENVÍALLAS A CARMEN E ELA VALORARÁ SE TES SUPERADO O RETO.,x2,x2,OCA,Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna,EL,META,x3,REGLAS:,JUEGO,DELA,x2,..........go to the toilet, please? ,1. Ask very politely.,- ...........open the door, please?,- You ..... study!!!,,2. Complete: ,,- You ....... be noisy; the baby is sleeping.,- A train is...... a bus. ,The hero is.......the villain.,3. Compare:,- It isn´t my car.It´s.......( Sarah´s). ,-Is it ......house?,4. Complete. Use the possessives. ,- Yes, it´s ours.,,- How often..................? ,I sometimes go to the park.,5. Ask.,6. Answer.-What time do you have breakfast?- I................,7. Read and draw.Hi! I´m Tom. I´ve got short, curly, brown hair and big, green eyes. I´m generous and brave. I like sport and music, but I hate dancing. I usually wear dark blue jeans, a checked shirt and trainers, but today I´m wearing light brown shorts, a striped T-shirt and a spotted cap. It´s very hot and sunny!,Be-............-been,Drink-.........- drunk.,8. Write.,9. Multiple choice. ,,- You.......run in class.a. mustb. mustn´t. ,- We ..........acoin yesterday.a.findb.found,10. Describe Bruno Mars.,(Busca unha imaxe en internet, describe e debuxa),Eat-......- eaten.,11. Write. ,Buy-...... -bought., - ........................?- No, he didn´t.,- Where .................YESTERDAY? - I went to the museum. ,12. Ask.,13.Describe Sonia Gómez (Sweet California),(Busca unha imaxe en internet , describe e debuxa),- Did you watch a film yesterday? ,- No, I ........ I ........yesterday,I .........in the sea.,14. Answer.