Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

QUIZ

START

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

Miejsce w kościele służące do wygłaszania kazań i czytania Ewangelii to...

ambona

antyfona

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

X

Y

Z

W

V

LITERKA A

A

baptysterium

bożnica

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

X

Y

Z

W

V

Pomieszczenie, lub oddzielny budynek obok Kościoła, służące do sprawowania chrztu.

LITERKA B

B

A

Miejsce pobytu dusz po śmierci.

Dusze ponoszą tam karę za nieodpokutowane za życia grzechy.

czyściec

cmentarz

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

X

Y

Z

W

V

A

LITERKA C

B

Jednostka administracyjna składająca sie z kilku parafii.

Zarządzana przez dziekana.

dekanat

danina

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

X

Y

Z

W

V

A

LITERKA D

C

B

Kara pozbawiajaca wiernego prawa uczestniczenia w sakramentach,

Inaczej wyłączenie kogoś ze wspólnoty Kościoła.

ekskomunika

egzorcyzm

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

X

Y

Z

W

V

A

LITERKA E

D

C

B

faryzeizm

fatalizm

Z

Postawa obłudna,

dwulicowa, szczególnie wobec nakazów moralno-religijnych.

A

LITERKA F

D

V

Y

X

W

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

C

B

Oficjalny symbol

judaizmu

Gwiazda Dawida

Gwiazda Saula

Z

A

LITERKA G

D

V

Y

X

W

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

C

B

Słowa,którymi pierwszy kardynał zawiadamia o dokonanym wyborze papieża.

habemus papam

habemus ecclesia

Z

A

LITERKA H

D

V

Y

X

W

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

F

H

G

E

C

B

ICHTHYS

IRAN

Z

Akrostych na który składają się piersze litery gr. imion i tytułów Jezusa. Słowo to skojarz z rybą.

A

LITERKA I

D

V

Y

X

W

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

G

K

J

F

I

H

E

C

B

jasełka

jazaty

Z

Uwielbiamy je oglądać w czasie

Świąt Bożego Narodzenia.

A

LITERKA J

D

V

Y

X

W

U

T

S

R

Q

P

O

H

N

M

J

L

K

F

J

I

E

C

B

kanonizacja

konsekracja

Z

Akt uznania po przeprowadzeniu odpowiedniego procesu, zmarłej osoby za świetą i przyznanie jej publicznego kultu.

A

LITERKA K

D

V

Y

X

W

U

T

S

R

I

Q

P

H

O

N

G

M

L

F

K

J

E

C

B

litania

lamentacja

Z

A

Modlitwa błagalna w formie dialogu odmawiana lub śpiewana.

D

LITERKA L

V

J

Y

X

I

W

H

U

T

G

S

R

F

Q

P

O

N

Ł

L

K

E

C

B

manna

makaron

Z

Cudowny pokarm,który Bóg zsyłał Izraelitom podczas wędrówki do

Ziemi Obiecanej.

A

LITERKA M

D

V

Y

X

K

W

J

U

T

I

S

R

H

Q

P

G

O

N

F

M

L

E

C

B

nekrolog

nowela

Z

Ogłoszenie o czyjejś śmierci, zawierajace datę i miejsce pogrzebu.

A

LITERKA N

D

V

L

Y

K

X

J

W

U

I

T

S

H

R

Q

G

P

O

F

N

M

E

C

B

odpustami

ornatami

Z

Główny powód wystapienia Marcina Lutra był handel

A

LITERKA O

D

V

M

L

K

Y

X

J

W

I

U

T

H

S

R

G

Q

P

F

O

N

E

C

B

paschał

patera

Z

Wielka ozdobna świeca,poświęcona w Wielką Sobotę przez biskupa.

A

LITERKA P

D

V

N

M

L

K

Y

J

X

I

W

U

H

T

S

G

R

Q

F

P

O

E

C

B

QUIZ

QUAD

Z

Zamienne słowo na konkurs w formie zabawy.

A

LITERKA Q

D

V

O

N

M

L

K

J

Y

X

I

W

H

U

T

G

S

R

F

Q

P

E

C

B

relikwie

rewerenda

Z

Szczątki postaci kultu religijnego, lub przedmiotów bezpośrednio związanych z ich życiem, przechowywane z pietyzmem.

A

LITERKA R

D

V

P

O

N

M

L

K

J

Y

I

X

H

W

U

G

T

S

F

R

Q

E

C

B

stygmaty

sakramenty

Z

Znamiono lub rana pojawiająca się na ciele niektórych osób rozpamiętujacych

Mękę Pana Jezusa.

A

G

LITERKA S

D

V

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

Y

X

H

W

G

U

T

F

S

R

E

C

B

transsubstancjacja

tiara

Z

Inaczej przeistoczenie.

A

LITERKA T

D

V

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

Y

H

X

G

W

U

F

T

S

E

C

B

Urna

Umbraculum

Z

Naczynie grobowe,ceramiczne lub metalowe, służące do przechowywania prochów ze spalonych zwłok.

A

LITERKA U

D

V

S

P

R

Q

O

N

M

L

J

K

J

I

H

Y

X

G

W

F

U

T

E

C

B

VOTA

VIDEO

Z

Dary dziękczynne, które ludzie ofiarowują Bogu. Są zawieszane przy ołtarzu lub świętym obrazie czy figurze

(korale, naszyjniki,różańce)

A

LITERKAV

D

V

T

S

R

P

Q

O

N

M

L

K

J

I

H

G

Y

X

F

W

U

E

C

B

Wiatyk

Westwerk

Z

Komunia udzielana

ciężko choremu,
umierającemu.

A

LITERKA W

D

U

T

S

R

P

Q

O

N

M

L

K

J

I

H

G

Y

X

F

W

V

E

C

B

Xawery

Xymena

Z

Święty lub święta

patron lub patronka Indii

A

LITERKA X

D

V

U

T

S

R

P

Q

O

N

M

L

K

J

I

H

G

Y

F

X

W

E

C

B

Dobra odp

Zła odp

Z

Brak pomysłu na pytanie

:(

A

LITERKA Y

D

W

V

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

Y

X

E

C

B

Zakrystia

Zbór

Z

Pomieszczenie w kościele służące do przechowywania sprzętów i szat liturgicznych, oraz do przygotowywania się kapłana do obrzędów.

A

LITERKA Z

D

W

X

V

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

Y

E

C

B

A

D

W

X

V

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

Y

E

Jesteś geniuszem

C

B

Z

Brawo!!!!!

JESZCZE RAZ?