Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Jasmina Sandalić, prof.

Stupnjevanje ili komparacija uspoređivanje je dvaju ili više bića, predmeta ili pojava prema stupnju izraženosti zajedničkoga svojstva ili osobine.

Pozitivom se izriče neko svojstvo.

Zorba je zaigran, šaren, krupan...

Komparativom se izriče neko svojstvo izraženo u većoj mjeri.

Diderot je zaigraniji, šareniji, krupniji...

Superlativom se izriče neko svojstvo izraženo u najvećoj mjeri.

Bojnik je najzaigraniji, najšareniji, najkrupniji...