Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript


Znaš li da je naziv padež nastao prema glagolu padati?

Jasmina Sandalić, prof.

Stari su gramatičari promjenu oblika imenica uspoređivali s padanjem jednoga oblika u drugi!

Tko ili što postoji?

Postoji lopta.

Koga ili čega nema?

Nema lopte.

Komu ili čemu prilazim?

Prilazim lopti.

Koga ili što vidim?

Vidim loptu.

Oj! Ej! Lopto.

O komu ili o čemu govorim?

Govorim o lopti.

(S) kime ili čime se igramo?

Igramo se loptom.