Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

BLENDED LEARNING

Presentation

PROJECT ETWINNING PRESENTATION

Presentation

LE "LEARN IT SMART": ETWINNING LEARNING EVENT

Presentation

ETWINNING PRESENTATION

Presentation

THE WIND AND THE SUN STORYJUMPER BOOK

Presentation

INTRO INNOVATE

Presentation

ESL: DISCOVERING NEW YORK CITY

Presentation

Transcript

,Znajomość środków językowych 2- tłumaczenie fragmentów zdań,,Wymagania ogólne, wymagania szczegółowe,I. Znajomość środków językowych.Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […].,polecenie,Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań. Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.,,I promise that I (nie zadzwonię) _____________________________________________ you so late next time!,,I promise that I will not/won’t call/ring/phone you so late next time!,,Hannah, this jam is (zbyt słodki) ____________________________________________ . I can’t use it for this cake.,,Hannah, this jam is too sweet. I can’t use it for this cake.,,• My class teacher asked us (żeby pomóc) _______________________________________ her with collecting money for charity.,,• My class teacher asked us to help her with collecting money for charity.,,• Eve, (czy odwiedziłaś) ___________________________________________ Mrs Johnson yesterday?,,• Elsie, did you visit / were you visiting Mrs Johnson yesterday?,,• (Wyłącz) ___________________________________ your mobile phone, the lesson will start in a moment.,,• Turn off / Switch offyour mobile phone, the lesson will start in a moment.,,• Rex is (najszybszym psem) _____________________________________________ I have ever seen.,,• Rex is the fastest/quickestdog I have ever seen.,,• Where (spotkałeś) ___________________________________________ Ann yesterday?,,• Where did you meet Ann yesterday?,,• We need (kilka jabłek) ____________________________________________ to make this cake.,,• We need a few apples / some apples to make this cake.,,• I’d like to know (czy lubisz) _____________________________________________ fantasy books.,,• I’d like to know if/whether you like fantasy books.,,• (Czy byłeś) __________________________________ to London?,,• Have you been to London?,,• It was cold and windy yesterday but (nie padało) ______________________________.,,• It was cold and windy yesterday but it wasn’t raining.,,• This coffee isn’t (wystarczająco słodka) ______________________________. Can you put some sugar in it?,,• This coffee isn’t sweet enough. Can you put some sugar in it?,,•We had (zbyt mało czasu) ____________________________________ to buy a the birthday present for Mike.,,• We had too little time to buy a the birthday present for Mike.,,• I don’t know if I want to go to the park today. It (zależy od) ______________________________ the weather.,,• I don’t know if I want to go to the park today. It depends on the weather.,,• My uncle (mieszka) _______________________________ in Wales since he got married two years ago.,,• My uncle has lived/has been living in Wales since he got married two years ago.,,• I think you (nie powinnaś zabierać) __________________________________________ your dog with you on the next holiday.,,• I think you shouldn’t take/bring (oughtn’t to take/bring / had better not take/bring) your dog with you on the next holiday.,,• (Czy interesujesz się) ___________________________________ in modern art by any chance?,,• Are you interested in modern art by any chance?,,• Look at this photo! I like the girl (która siedzi) __________________________________ next to John.,,• Look at this photo! I like the girl sitting / who/that is sitting next to John.,,• (Nie widziałam) _______________________________________ Sarah since last Friday.,,• I haven't seen Sarah since last Friday.,,• I will go to Oxford (aby uczyć się) ________________________________ English.,,• I will go to Oxfordto learn/study English.,,• This T-shirt is (za mały) ____________________________. Have you got a bigger one?,,• This T-shirt is too small. Have you got a bigger one?,,• Is that (twojego brata) ______________________________________ bike?,,• Is that your brother’s bike?,,• (Jest gorąco) ________________________________ so take off your jacket.,,It’s hotso take off your jacket.,thanks!,Contact,Anna Zalewskaazalewska@wodnsieradz.edu.pl