Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Warto mieć marzenia

Joanna Kulmowa "Marzenia"

autor

Beata

Wawrzeńczyk


Poznajmy poetkę (1928 - 2018)

Otwórz podręcznik na stronie 56

Posłuchaj

pytanie 1

pytanie 2

pytanie 3

pytnie 4

pytanie 5

pytanie 6

odpowiedz na pytania

Kto to jest osobą mówiącą w wierszu (podmiotem lirycznym)?


Podpowiedź


Ja nie lubię chodzić do szkoły ...

...kiedy wracam ze szkoły

Dlaczego według podmiotu lirycznego w szkole nie ma miejsca na marzenia?


podpowiedź


W szkole jest wielki porządek

w tornistrze się nie mieszczątornister

Co dzieje się z marzeniami, gdy zostają w domu same?


podpowiedź

A one przez ten czas rosną,

odbywają samotne podróże

i [...] za dalekie są i za duże

Jakie cechy zostały nadane marzeniom? Jak one się zachowują?


podpowiedź

odbywają samotnie podróże

rosną


Jak nazywa się ten środek poetyckiego wyrazu?

(jeśli nie pamiętasz, zajrzyj na stronę 338)

Zastanów się czy znasz jakieś powiedzenia, związki frazeologiczne, które mówią o marzeniach, o ludziach, którzy często chodzą rozmarzeni?


Nie pamiętasz? Spojrzyj na kolejny slajd.

Wymyśl kilka własnych ożywień i zapisz je do zeszytu, np.


marzenia biegają po łące, ławki odfrunęły w dal, drzewa ubrały się w białą szatę, słonko uśmiechnęło się....


wymyśl swoje przykłady


chodzić z głową

w chmurach

bujać w obłokach

Śnić na jawie

myśleć o niebieskich

migdałach

Wszystkie te związki frazeologiczne oznaczają
rozmarzenie, fantazjowanie, oderwanie od
rzeczywistości

Wykonaj

Uzupełnij zdania odpowiednimi związkami frazeologicznymi ze slajdu:


W czasie lekcji nie można .........

Skupienie i uwaga pomagają nie ..........................

Nie warto .................................., ponieważ wtedy nie wiemy, co dziej się wokół.

Zamiast .............................................. należy aktywnie uczestniczyć w lekcji.

Co trzeba wiedzieć z lekcji  • warto pamiętać, kim jest Joanna Kulmowa, gdyż z jej utworami jeszcze się zetkniemy
  • znać poznane związki frazeologiczne i właściwie ich używać
  • pamiętać, co to jest ożywienie

Można bujać w obłokach albo twardo chodzić po ziemi

Twardo stąpać po ziemi - być realistą, kierować się zdrowym rozsądkiem

Kliknij w środek tekstu

Dziękuję!