Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

NaturézateA maxia agochada no Río Corgo

empezar

Índice

bioloxía

ciencias da terra

Matemáticas

lingua galega, lingua castelá,portugués inglés

francés

xeografía e historia

Vídeo presentación do proxecto

Onde se atopa o Río Corgo?

Nace en Salgueiriños e desemboca no Sarela á alatura do parque de Galeras, sendo o seu afluente máis importante.A través do seu camiño vai concatenando unha serie de parques urbanos: Salgueiriños, Ponte Mantible, Pablo Iglesias, Fermín Bouza Brey, Finca de Lois, Música en Compostela, Mosquera Pérez, Manuel Feixo e Galeras.

Traxecto do Río Corgo

Ver

Que actividades levamos a cabo?

Descubrimos a maxía natural agochada na contorna do Río Corgo...

Bioloxía e Xeoloxía1ºESO

Recolección e clasificación de follas

Recolección de follas e posterior clasificación atendendo a diferentes criterios

clasificación das follas

Fauna e flora do Río Corgo

Descubrimos e identificamos algunhas das especies que viven ao carón do Río Corgo

VÍDEO

Ciencias da Terra 2º Bacharelato

Cronoloxía das actividades realizadas

Murais

Ficha recollida datos

Fichas cubertas e fotos

Estudo das características do Río Corgo.Manexo de guías para a identificación das especies.Busca de información sobre os bosques de ribeira e lexislación que protexe estes espacios.Creación fichas de recollida de datos

Traballo de campo: toma de fotografías e recollida de datos nas fichas

Recollida de datos

Realización de murais

Setembro

Outubro

Decembro- Xaneiro- Febreiro

Marzo

DATOS RÍO CORGO Data: 1.Características da zona pola que discurre: 1.1Sombreado: 3.3 As augas son: Moito Rápidas, profundas Pouco Rápidas, pouco profundas Lentas, profundas1.2 Zona de servidume Lentas, pouco profundas Amplia Escasa1.3 Respecta a normativa da Ley de Augas 2. Características do cauce 2.1Materiais vexetais no cauce Troncos Follas2.2 Residuos no cauce ou márxenes 4. Vexetación acuática Pásticos Algas Papel Musgos Lata Algas nas pedras Vidrio Outros 5. Características agua2.3 Substrato do Cauce 5.1Turbided Rochas Turbia Gravas TransparenteLimos e arxilas3. Características do caudal 5.2 pH:3.1 A auga flúe Si Non3.2Nivel da auga Alto Baixo

Matemáticas1º ESO-2º ESO

Matemáticas na natureza

v

ve

LINGUA CASTELÁ, LINGUA GALEGA, INGLÉS E PORTUGUÉS

Francés1º ESO

L´AUTOMNEO Corgo

ver

ver

ver

ver

ver

ver

ver

ver

ver

ver

ver

ver

Les poissons

ver

ver

ver

ver

ver

Xeografía e Historia 1º ESO

x

Actividade 1 e respostas

Actividade 2

Fotos realizadas polo alumnado na zona da Capela da Virxe da Fonte e Hotel NH

Grazas!