Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

THE MESOZOIC ERA

Presentation

AC/DC

Presentation

VISUAL COMMUNICATION AND STORYTELLING

Presentation

ASTL

Presentation

CHRISTMAS TIME

Presentation

LIVING THINGS

Presentation

ALL THE THINGS

Presentation

Transcript

5. razred,PREZENTACIJA S IGRAMA I INTERAKTIVNIM LISTIĆIMA,PONAVLJANJE,Sadržaj,Značenje riječiNepromjenjive riječiSklonidba imenicaSklonidba pridjevaStupnjevanje pridjevaGlagolska vremenaVeliko početno slovo,Značenje riječi,1.,večera- redovni večernji obrok,višeznačne riječi,jednoznačne riječi,majka- žena koja je rodila jedno ili više djece- ono od čega što potječe (majka priroda),Jednoznačne i višeznačne riječi,jednoznačne,višeznačne,zdjelica- umanjenica od zdjela-dio tijela u čovjeka omeđen donjim dijelomprednjega trbušnoga zida te križnom,trtičnom i zdjeličnim kostima; karlica,automobil- motorno vozilo na dvije osovine i četiri kotača raznih tipova i oblika, namijenjeno prijevozu putnika i (rjeđe) robe ,- prvo, temeljno značenje,preneseno značenje,osnovno značenje,- nastaje prema sličnosti s osnovnim značenjem,Osnovno i preneseno značenje riječi,LOPATICA - široka plosnata trokutasta kost,smještena na gornjem lateralnom dijelustražnje strane prsnog koša; skapula -trokutasta kost na leđima uz prednju noguživotinje,LOPATICA - umanjenica od lopata (oruđe),Odigraj igru na sljedećoj poveznici i provjeri jesi li dobro razumio/razumjela jednoznačne i višeznačne riječi.,,RIJEČI,Nepromjenjive riječi,2.,pPGLEDAJ PREZENTACIJU I PRISJETI SE NEPROMJENJIVIH VRSTA RIJEČI.ODIGRAJ IGRE NAKON GLEDANJA PREZENTacije.,ZA KRAJ RIJEŠI LISTIĆ.,NEPROMJENJIVE,Listić,Sklonidba imenica,3.,,SKLONIDBA IMENICA(promjena riječi po padežima),PRIJEDLOZI,NOMINATIV (Tko ili što postoji?)GENITIV (Koga ili čega nema?)DATIV (Komu ili čemu prilazim?)AKUZATIV (Koga ili što vidim?)VOKATIV (Oj! Ej!)LOKATIV (O komu ili čemu govorim?)INSTRUMENTAL (S kime ili čime putujem),Zaigraj kviz i provjeri svoje znanje o sklonidbi imenica!,Pridjevi,4.,GRADIVNIPijem sok s ledenim kockama.,SKLONIDBA PRIDJEVAPridjev se slaže s imenicom uz koju stoji u rodu, broju i padežu.Riješi listić na sljedećoj poveznici.,OPISNIVolim jesti crvene maline.,POSVOJNISuncokret je poljski cvijet.,Vrste pridjeva,pridjevi,Stupnjevanje pridjeva,5.,Tri stupnja pridjeva,SUPERLATIV,KOMPARATIV,POZITIV,S,K,P,Vježba,Riješi kratak listić o stupnjevanju pridjeva i utvrdi svoje znanje.,stupnjevanje pridjeva,,pridjevi,Glagolska vremena,6.,- sadašnje vrijeme- nastavci u 1. os. jd.-em, -jem, -am, -im- jednostavan glagolski oblik- prezent pomoćnih glagola,Tri glagolska vremena,- prošlo vrijeme- složeni oblik (sastoji se oddvije riječi)- tvori se od nenaglašenog prezenta glagola biti i glagolskoga pridjeva radnog- perfekt pomoćnih glagola- krnji perfekt,PRezent,- buduće vrijeme- složeni oblik- tvori se od nenaglašenog prezenta glagola htjeti i infinitiva- krnji infinitiv - izostavljen završni glas -i (kada je infinitiv na -ti prvi dio (imat ću, ali ću imati)- futur prvi pomoćnih glagola,Perfekt,futur prvi,perfekt,futur I.,prezent,vježba,Riješi listić o glagolskim vremenima i provjeri jesi li ih dobro ponovio/ponovila.,vremena,Veliko početno slovo,7.,,Velikim početnim slovom pišu se:- vlastita imena, prezimena, nadimci- svi članovi imena države osim prijedloga i veznika (Bosna i Hercegovina)- prvi član u imenu ulice ili ustanove, a od ostalih samo oni koji su vlastita imena(Ulica braće Radić, Ulica Domovinskoga rata)- prvi član u imenu jasno određenoga povijesnoga događaja, organizacije, ustanove(Domovinski rat, Ujedinjeni narodi, Matica hrvatska)- posvojni pridjevi nastali od vlastitoga imena, a završavaju na -ov, -ev, -in (Markov, Ivin),,Malim početnim slovom pišu se posvojni pridjevi nastali od vlastitoga imena, a završavaju na -ski, -ški, -čki, -ćki (ako nisu prvi član imena)(sinjski, paški, ali Sinjska ulica),Kviz,VPS,Odigraj kratak kviz o velikom početnom slovu i provjeri jesi li usvojio/usvojila sva pravila.,Hvala!,Ugodno ljeto želi vam vaša učiteljica!