Want to make creations as awesome as this one?

eTwinning Hotel, May I help you?

Transcript

Colegiul de Servicii în Turism "Napoca". OureBook. Getting to know each other. eTwinning Hotel. Partner schools from :Romania - Croatia - Greece -Italy - Serbia - Turkey2019-2020. Role playing. Hotel school students study to become front office employees, where linguistic, technological and communication skills are required.With this project students develop their professional skills in a multicultural setting.. eTwinning project. Problems&Solutions. eTwinning Hotel, May I help you? . Develop skills in hotel services. Project website. Icebreaking activity. History. Link. Watch. Home. Colegiul de Servicii în Turism "Napoca". eBook-ul nostru. Primii pași împreună. eTwinning Hotel. Școli partenere din:România - Croația - Grecia -Italia - Serbia - Turcia2019-2020. Joc derol. Elevii din domeniul hotelier se angajează în servicii turistice, unde sunt necesare abilități lingvistice, tehnologice și de comunicare. Prin acest proiect elevii au dezvoltat abilitățile profesionale într-un cadru multicultural.. Proiect eTwinning. Probleme &Soluții. eTwinning Hotel, May I help you? . Dezvoltarea abilităților hoteliere. website. Icebreaking. Istorie. Link. Watch. Home. The students worked as a team to create a virtual hotel with all the comforts. They defined the vision, mission and logo of the virtual hotel. The hotels created by students formed the hotel chain of eTwinning hotels in partner countries. . A collaborative activity in which all the teams worked to create an ebook on "Problem and solution in the eTwinning hotel". This ebook collected all the problems and related solutions made by the students in the previous activity. . Studenții au lucrat în echipă pentru a crea câte un hotel virtual cu toate facilitățile. Au definit viziunea, misiunea și logo-ul hotelurilor virtuale. Hotelurile create de studenți a format lanțul hotelier eTwinning .. Ebook-ul „Problema și soluția în hotelul eTwinning” este rezultatul activității de colaborare a echipelor din țările partenere. Acest ebook a adunat toate problemele și soluțiile aferente realizate de studenți în activitatea anterioară.