Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Więzienna cela - moc modlitwy

katecheza interaktywna

Pobyt w więzieniu kojarzy się często z karą

za naruszenie prawa, ale nie zawsze tak jest. Z historii wiemy, że w więzieniu przebywali ludzie o poglądach politycznych, których nie akceptowała władza, czy też osoby walczące o prawa człowieka.
Polacy często znajdowali się w takiej sytuacji. Podobny los spotykał chrześcijan, którzy nie chcieli się wyrzec swojej wiary.

Asia Bibi jest pierwszą osobą w historii Pakistanu, skazaną na śmierć za swoje poglądy religijne. Ta chrześcijanka i matka pięciorga dzieci ma zostać powieszona za dwa zdania, wypowiedziane do swoich koleżanek: "Jezus Chrystus umarł za moje grzechy i za grzechy świata. Nie zrobił tego dla was Mahomet". Powiedziała to, ponieważ koleżanki natarczywie przekonywały ją do przyjęcia islamu. Natychmiast po wypowiedzeniu tych słów Asia Bibi została pobita wraz z trzema swoimi córkami. A później trafiła przed sąd i została skazana na śmierć przez powieszenie "za bluźnierstwo przeciw Mahometowi".

Asia była uwięziona od czerwca 2009 roku. W jednej z wiadomości z więzienia informowała, że siedzi w pozbawionej okna celi, węższej, niż jej rozprostowane ramiona. Dodała, że myśli tam przede wszystkich o swych dzieciach. "One

są moją nadzieją" – powiedziała. Asia została uniewinniona po 9 latach i wraz
z rodzina opuściła kraj.

Takich przykładów jest bardzo dużo.

Dziś na katechezie dowiemy się o uwięzieniu
i cudownym uwolnieniu św. Piotra, które miało miejsce w Jerozolimie.

Kto uwięził Piotra?


Dlaczego Piotr został wtrącony do więzienia
i tak pilnie strzeżony?

Co czyniła wspólnota Kościoła, gdy Piotr przebywał
w więzieniu?

Kto ukazał się Piotrowi?

Kto przyczynił się do tego, że Piotr został
cudownie uwolniony?

Do uwolnienia Piotra z więzienia przyczynił się Bóg.

Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga.

Piotr został uwięziony z rozkazu Heroda.

Piotr został aresztowany z powodu prześladowania chrześcijan.

Uwięzionemu Piotrowi ukazał się Anioł Pański.

Podczas gdy Piotr przebywał w więzieniu za dawanie świadectwa o Chrystusie, Kościół modlił się za niego, wstawiał się za nim przed Bogiem, aby został uwolniony. Piotr odważnie głosił Chrystusa i mimo wielu prześladowań nie wyrzekł się Go. Dla swojego Mistrza był gotowy oddać życie.

Wspolnota Kościoła modliła sie za świętego Piotra.

Taką modlitwę nazywamy wstawienniczą, bo wstawiamy się do Boga za osoby, które tej Bożej łaski potrzebują.

Modlitwa wstawiennicza polega

na prośbie na rzecz drugiego.
Nie zna granic i obejmuje również nieprzyjaciół

Przykłady modlitwy wstawienniczej

Modlitwa za chorych

Panie Jezu, który za życia tak chętnie spełniałeś prośby o uzdrowienie, i my polecamy Ci naszych chorych. Maryjo, uzdrowienie chorych, weź ich w matczyną swą opiekę.

Modlitwa za rodziców

Dziękuję Ci, Boże, że mnie ukochałeś,
dziękuję, że dobrych rodziców mi dałeś.
Proszę Cię, dobry Ojcze z nieba,
daj im wszystkiego, czego im potrzeba.
Amen.

cierpiącym

ubogim

porzuconym

głodnym

potrzebującym

smutnym

chorym

rządzącym krajem

rodzicom

poszkodowanym przez kataklizmym

W Kościele wszyscy mamy się o siebie nawzajem troszczyć. Jesteśmy powołani do tego, aby każdego, zwłaszcza potrzebujących otoczyć modlitwą.

Komu potrzebny jest dar mojej modlitwy?

„Krzysztof przebywał w Londynie, gdzie uległ wypadkowi. Jego stan był beznadziejny. Wezwano żonę, która zostawiła w Polsce troje małych dzieci i pojechała, aby być w Londynie przy umierającym mężu. Lekarze oznajmili, że stan jest bardzo ciężki. Prosiłam wszystkich ludzi napotkanych przed Mszą Świętą o modlitwę w intencji Krzysztofa. Modliłam się także z dziećmi z przedszkola, gdzie pracuję. I nasze modlitwy zostały wysłuchane. Od następnego dnia Krzysztof zaczął powracać do życia. Lekarze zdumieni powtarzali, że to cud”.

Jadwiga

Świadectwo - modlitwa o uzdrowienie

Czm jest modlitwa wstawinnicza?

Zobacz film.

Zaśpiewaj lub tylko posłuchaj piosneki :) :

"Przyjaciela mam"

„Modlitwa wstawiennicza polega na prośbie na rzecz drugiego. Nie zna granic i obejmuje również nieprzyjaciół”

Zadanie.

Niech w Twojej modlitwie wieczornej nie braknie modlitwy wstawienniczej.
Zastanów się za kogo się dziś pomodlisz.
Mogą to byc rodzice.
Może kolega/koleżanka, z którymi siedzisz normalnie
w szkolnej ławce?
Może osoby z rodziny, których dawno nie widziałeś?
Może ktos, kto zazwyczaj dokuczał Ci w szkole ?