Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

sprawdź siebie

powtórkowy mix

part. 1

Witajcie! Przed Wami przedegzaminacyjna powtórka ze wszystkiego.Przygotowałam pytania dotyczące laktur, nauki o języku, poetyki...Przykładowe odpowiedzi znajdziecie pod ikonką oka. Jednak zanim do niego zajrzycie, spróbujcie w myślach odpowiedzieć na pytania, aby sprawdzić, czy wszystko już wiecie. Powodzenia!

Podaj dwa utwory, w których występuje motyw walki dobra i zła.

1.

"Mały Książę" - bohater walczy z baobabami, które mogą symbolizować zło.Quo vadis" - Neron i jego żołnierze zwalczający Chrześcijan.

co to jest eufemizm? podaj dwa przykłady.

2.

To wyraz, którym zastępujemy przykrą, niestosowną treść. Wyraz łagodniejszy.niemądry - zamiast głupijesień życia - zamiast starość

podaj przykład dwóch przymiotników,które nie podlegają stopniowaniu.

3.

komputerowydrewniany(rzeczy/przedmioty nie mogą być bardziej lub mniej komputerowe czy drewniane)

co to jest alegoria? w jakich utworach najczęściej występuje?

4.

Postać, motyw lub fabuła mające poza znaczeniem dosłownym stały jeden umowny sens przenośny.Lew to alegoria władzySowa - mądrośćNajczęściej spotykamy się z alegorią w BAJKACH!

Wymień dwa utwory poetyckie o tematyce patriotycznej.

5.

"Śmierć Pułkownika""Reduta Ordona"

podaj dwa rzeczowniki nieodmienne.

6.

kakaoemuboakakadu

Wymień dwa utwory, w których pojawia się spór o majątek.

7.

"Zemsta""Pan Tadeusz"

Wymień wszystkie głoski nosowe.

8.

mm' (mi)nn' (ni)ąę

Podaj dwa tytuły utworów, w których pojawia się apostrofa.

9.

"Pan Tadeusz" - inwokacja"Tren VIII""Tren VII"apostrofa to bezpośredni zwrto do kogoś lub czegoś

Do jakiego gatunku literackiego należą "stepy akermańskie"?

10.

SONET

wymień dwa utwory, w których znaczącą rolę odgrywa przyroda.

11.

"Latarnik""Pan Tadeusz""Stepy akermańskie"

Bohaterem jakiej lektury jest glaukus? kim był?

12.

"Quo vadis". To lekarz i chrześcijanin. Dwukrotnie został zdradzony przez Chilona. Potrafił mu przebaczyć. Zginął w ogrodzie Nerona.

Co to są didaskalia?

13.

To tekst poboczny w dramacie. Wskazówki, dla twórców spektaki teatralnych - aktorów, reżyserów...

Na jakie pytanie odpowiada okolicznik przwolenia?

14.

mimo co? mimo czego?

Jakie wyróżniamy wyrazy złożone?

15.

złożenia (mają formant międzywyrazowy), np. korkociąg, cudzoziemiec zrosty (bez wrostka miedzy podstawami słowotwórczymi), np. Dobranoc, Wielkanoczestawienia, np. Zielona Góra, maszyna do szycia

Bohaterką jakiego utworu literackiego była krysia?

16.

"Ziele na kraterze" Melchiora Wańkowicza

podaj trzy partykuły.

17.

niechniebymożena pewnochybaczy

Podaj dwa utwory z motywem podróży.

18.

"Opowieść wigilijna" - podróż w czasie oraz w głąb siebie.""Latarnik""Stepy akermańskie"

podaj nazwy dwóch gatunków synkretycznych.

19.

balladasatyra

podaj dwa antonimy do słowa ciekawy (bez przeczenia nie-).

20.

nudnymonotonny

wymień dwie postacie, które dopuszczają się morderstwa.

21.

BalladynaKostrynJacek Soplica

Wymień dwa gatunki epickie pisane wierszem.

22.

eposbajka

wymień trzy utwory literackie, w których występują zjawiska nadprzyrodzone.

23.

"Dziady""Balladyna""Opowieść wigilijna""Świtezianka"

wyjaśnij, na czym polega zjawisko ubezdzwięcznienia.

24.

Głoskę dźwięczną w wyrazie wymawiamy bezdźwięcznie pod wpływem spółgłoski znajdującej się obok.krzyk [kszyk] - dźwięczne rz wymawiamy jak sz.

podaj po dwa przykłady homonimów i homofonów.

25.

HOMONIMY - piszemy i wymawiamy tak samo, ale znaczą coś innego , np. zamek (budowla i zamek jako suwak)mysz (gryzoń i urządzenie komputerowe)HOMOFONY - wymawiamy tak samo, ale inaczej piszemy i znaczą co innego, np.może/morzechart/hart

Gratuluję!Na pewno na wiele pytań potrafiliście odpowiedzieć.Powtórzcie jeszcze to, co sprawiło Wam problem!!!

dziękuję

Katarzyna Majchrowicz