Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

FUTURE: ENGLISH LESSON ESL

Presentation

THE MESOZOIC ERA

Presentation

AC/DC

Presentation

VISUAL COMMUNICATION AND STORYTELLING

Presentation

ASTL

Presentation

CHRISTMAS TIME

Presentation

LIVING THINGS

Presentation

Transcript

EDUCAR A L'ADOLESCÈNCIA:EL CAMI A L'E.S.O,,SPE-V06 ALZIRA,Per adolescència entenem l'etapa que compren, aproximadament, des de els 12-13 anys fins al final de la segona dècada de la vida. Es tracta d'una etapa de transició on ja no són xiquets/es però tampoc són adults. Les característiques més importants es poden dividir en els següents àmbits: ,característiques de l'adolescència,,,,1. canvis físics,Que suposa:- Augmenta la seua estatura i pes.- Activitat de la hipófisis- Maduració sexual. ,,CANVIS EN LA PERSONALITAT I L'AFECTE,Busca d'identitat.Auto-afirmació.Elaboració del auto-concepte.Autonomia.Egocentrisme.Sentit crític. ,Canvis psicològics,- Inseguretat amb els propis canvis.- Preocupació per la pròpia imatge.- Preocupació ideològica.- Reveldia front l'adult.- Importància del grup d'amics.- Intolerància,repercusions educatives,- Establir instruccions i normes clares.- Oferir models positius.- Donar responsabilitats.,Què fer davant d'un fill/a adolescent.,,,,Tingau cura amb les contradiccions, no demaneu un dia una cosa i al següent un altra diferent , perquè evidentment ens farà perdre credibilitat.Quan es pren una decisió cal mantindre-la. Prèviament cal raonar-la però una vegada presa, l'haurem de mantindre encara que coste molt de sacrifici.No es pot exigir als fills el que no som capaços de fer. Mantindre una congruència de vida, no podem demanar orde si som un desastre.Hem de mantindre el control, no deixar-nos portar sempre per la ira, enuig, o agressivitat, ja que ens poden portar a donar ordes quedesprés haurem de corregir.,,- Ser tolerants amb les xicotetes coses, (la roba, el tatuatge, …) i poder exigir en les fonamentals.- Mostrar interés per totes les seues accions. No exigir, donar ordes i desaparéixer de l'escena, llegir el periòdic o anar de casa, desatenent-se del fill.- Disposar de moltíssima paciència. No hem d'oblidar que ells tractaran d'imposar els seus criteris, aprofitar-se de les nostres debilitats, hem de ser perseverants, no claudicant mai, i quan ens vegem desbordats demanar ajuda a un professional que ens oriente.- Valorar tot el bo, el responsable que siga, encara que siga mínimament, perquè així serà estimulat, procurant estar sempre per a veure també el que ha fet bé, encara que siga el seu deure (com estudiar, o arreplegar la seua habitació) ja que en esta crisi açò a ell, a l'adolescent, li suposa un esforç.,sugGeriments per a l'incorporació a l'ies,,01,Vigileu, però sense agobiar-los, el seu treball diari. Preocupeu-vos per que estudien prou, que tinguen les seues tasques al dia, que mantinguen els seus quaderns i apunts ordenats,02,Controleu el temps de televisió. Veure la TV ha de ser una conseqüència que seguix al treball ben fet i al compliment de les seues responsabilitats com a estudiants i com a fills i germans.,03,Els/s'estudiants sempre tenen treball per a casa: preparar exàmens, llegir la lliçó de l'endemà. Vigileu la seua realització.Per esta raó, demaneu-los que complisquen el seu horari d'estudi, interessant-vos pel que estan estudiant en cada moment. ,04,Moltes vegades, els estudiants no comprenen el que se'ls explica però no s'atrevixen a preguntar. Animeu-los a consultar els seus dubtes en classe; el professorat també els anima,05,Convé tindre present que tots tenim certes responsabilitats i obligacions a casa. Inculqueu als vostres fills i filles el sentit de la responsabilitat, que entenguen que a casa tots han de col·laborar, siga quin siga el seu sexe.,06,L'assistència a classe és obligatòria. A més, com ja s'ha indicat, en l'ESO es valoren molts tipus de continguts, alguns dels quals no poden observar-se si no assistixen regularment (col·laboració en grup, participació, etc.),,,07,Comuniqueu-vos el més possible amb el tutor o tutora del vostre fill/a, i no sols quan arriben a casa males notes o hi ha problemes de comportament.És important que tota conversació que vullgueu mantindre amb el tutor o tutora, la sol·liciteu anticipadament, per a evitar que acudisquen molts pares el mateix dia i no vos puga atendre amb tranquil·litat. ,08,Acudiu quan se vos cite des del centre educatiu. Si no vos és possible en la data proposada, aviseu-ho amb antelació.,09,Manteniu amb els vostres fills i filles una comunicació fluida, parlant diàriament de les coses que consideren importants, encara que vos pareguen simples problemetes. Parleu dels seus interessos i motivacions cara al futur; converseu sobre el que vol fer, i sobre si té interés o no per continuar estudiant. ,,,10,Mostreu davant dels vostres fills i filles que ambdós pares voleu les mateixes coses. Preneu les decisions de mutu acord i recolza-vos un a l'altre per a traure-les avant.,11,De la mateixa manera, és fonamental que les actuacions que es mamprenguen a casa i en l'Institut estiguen coordinades. Poseu-vos d'acord amb el tutor o tutora sobre el que es va a fer si sorgixen dificultats.,12,Controleu que dormen el temps necessari (entorn de nou hores), que no es giten tard. Cuideu que desdejunen prou i que tinguen una alimentació variada. ,13,En alguns cursos, els estudiants portaran una agenda o anotaran les seues tasques en els quaderns de classe. Vigileu que els porten organitzats. Si així vos ho indica el tutor o tutora, utilitzeu-los per a comunicar-vos amb els seus professors i professores.,per l'atenció,GRàcieS,EDUCAR és per tant ajudar-los fomentant la seua independència, la seua llibertat, enriquint-los sense anul·lar-los, estant al costat, i no damunt.,Envieu els vostres dubtes ací.