Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

zasady
fair-play

tylko w sporcie, czy też w zyciu...?

Odznaka dla sportowców

Czego się uczymy?

ZASADY
w naszej szkole

10 wspaniałych chwil
Fair Play w innych dyscyplinach sportowych

10 NAJLEPSZYCH MOMENTÓW FAIR PLAY w Piłce Nożnej

SKĄD SIĘ WZIĘŁY ZASADY fAIR PLAY?

Z historii starożytnej...

ZASADY

Co to jest?

Odznaka dla sportowców

Postępowanie zgodnie z zasadą fair play jest także uregulowane prawnie. Od 1963 roku funkcjonuje Międzynarodowy Komitet Fair Play.

Co roku odznacza on sportowców, dla których zwycięstwo nie jest celem samym w sobie, osiąganym za wszelką cenę, ale wartością osiąganą dzięki ciężkiej i uczciwej pracy.

Uczymy się uczciwości, poszanowania przeciwnika, sędziego, przepisów,

a także reguł walki sportowej,

nienagannego zachowania podczas zawodów, widowisk sportowych i zajęć sportowych,

także lekcji wychowania fizycznego.

KODEKS FAIR-PLAY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 41.Zawsze chcemy wygrywać, ale nie za wszelką cenę.

2.Szanujemy wszystkich uczestników gry, nawet jeśli sport nie jest ich mocną stroną.

3.Zawsze gramy uczciwie i zgodnie z ustalonymi regułami, nie oszukujemy innych.

4.Współpracujemy z innymi, mając na uwadze sukces całej drużyny.

5.Kibicując, zachowujemy się kulturalnie, nie gwiżdżemy, nie przezywamy i nie pokazujemy obraźliwych gestów wobec drużyny przeciwnej.

6.Przyjmujemy porażkę z godnością, nie obrażamy się, nie złościmy, nie obwiniamy sędziego za przegraną.

7.Umiemy cieszyć się ze zwycięstwa, nie poniżając przeciwnika w grze.

8.Emocji z boiska nie przenosimy do szatni i na teren szkoły.


Gra według zasad Fair- Play!

___________________________________________________________

Fair Play o czysta, uczciwa gra,

prowadzona nie tylko w sposób zgodny z przepisami,

ale także piękny i szlachetny.

Zasady


1.Przestrzegamy zasad gry.

2.Okazujemy do siebie szacunek.

3.Nie stosujemy przemocy.

4.Nie stosujemy wulgaryzmów.

5.Nie nawołujemy do nienawiści (np. drugiej drużyny).

6.Nie narzucamy swojego zdania.

7.Za wszelkie przewinienia przepraszamy.

8.Nie przeszkadzamy drużynom i kibicom .

Ze starożytnej Grecji....


Za prekursorów Fair Play uważa się starożytnych Greków, z ich kultury wywodzi się pojęcie etyki (ethicos–zgodny z obyczajem). Przed każdą rywalizacją jej uczestnicy składali przysięgę, która w treści zawierała zobowiązania do przestrzegania norm etycznych w okresie trwania zawodów. Za nieuczciwe praktyki groziły kary pieniężne lub publiczne wykluczenie z Igrzysk.

Kodeks średniowiecznych rycerzy!


Obecna zasada Fair Play (czystej gry), której staramy się przestrzegać, powstała na Wyspach Brytyjskich w czasach celtyckich i początkowo nie miała związku ze sportem, ale przede wszystkim z zasadami dotyczącymi postępowania wojennego.