Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

zasady fair-play

tylko w sporcie, czy też w zyciu...?

Odznaka dla sportowców

Czego się uczymy?

ZASADY w naszej szkole

10 wspaniałych chwil Fair Play w innych dyscyplinach sportowych

10 NAJLEPSZYCH MOMENTÓW FAIR PLAY w Piłce Nożnej

SKĄD SIĘ WZIĘŁY ZASADY fAIR PLAY?

Z historii starożytnej...

ZASADY

Co to jest?

Odznaka dla sportowców

Postępowanie zgodnie z zasadą fair play jest także uregulowane prawnie. Od 1963 roku funkcjonuje Międzynarodowy Komitet Fair Play.Co roku odznacza on sportowców, dla których zwycięstwo nie jest celem samym w sobie, osiąganym za wszelką cenę, ale wartością osiąganą dzięki ciężkiej i uczciwej pracy.

Ze starożytnej Grecji....Za prekursorów Fair Play uważa się starożytnych Greków, z ich kultury wywodzi się pojęcie etyki (ethicos–zgodny z obyczajem). Przed każdą rywalizacją jej uczestnicy składali przysięgę, która w treści zawierała zobowiązania do przestrzegania norm etycznych w okresie trwania zawodów. Za nieuczciwe praktyki groziły kary pieniężne lub publiczne wykluczenie z Igrzysk.

KODEKS FAIR-PLAYW SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 41.Zawsze chcemywygrywać, ale nie za wszelką cenę.2.Szanujemy wszystkich uczestników gry, nawet jeśli sport nie jest ich mocną stroną.3.Zawsze gramy uczciwie i zgodnie z ustalonymi regułami, nie oszukujemy innych.4.Współpracujemy z innymi, mając na uwadze sukces całej drużyny.5.Kibicując, zachowujemy się kulturalnie, nie gwiżdżemy,nie przezywamy i nie pokazujemy obraźliwych gestów wobec drużyny przeciwnej.6.Przyjmujemy porażkę z godnością, nie obrażamy się, nie złościmy, nie obwiniamy sędziego za przegraną.7.Umiemy cieszyć się ze zwycięstwa, nie poniżając przeciwnika w grze.8.Emocji z boiska nie przenosimy do szatni i na teren szkoły.

Uczymy się uczciwości, poszanowania przeciwnika, sędziego, przepisów,a także reguł walki sportowej,nienagannego zachowania podczas zawodów, widowisk sportowych i zajęć sportowych,także lekcji wychowania fizycznego.

Kodeks średniowiecznych rycerzy!Obecna zasada Fair Play (czystej gry), której staramy się przestrzegać, powstała na Wyspach Brytyjskich w czasach celtyckich i początkowo nie miała związku ze sportem, ale przede wszystkim z zasadami dotyczącymi postępowania wojennego.

Zasady1.Przestrzegamy zasad gry.2.Okazujemy do siebie szacunek.3.Nie stosujemy przemocy.4.Nie stosujemy wulgaryzmów.5.Nie nawołujemy do nienawiści (np. drugiej drużyny).6.Nie narzucamy swojego zdania.7.Za wszelkie przewinienia przepraszamy.8.Nie przeszkadzamy drużynom i kibicom .

Gra według zasad Fair- Play!___________________________________________________________Fair Play o czysta, uczciwa gra,prowadzona nie tylko w sposób zgodny z przepisami,ale także piękny i szlachetny.