Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

życie konsekrowane

powołanie

skarb - niebo

1

2

jako jedna z dróg powołania

4

Klikaj obrazki według podanej kolejności.

świeckie osoby konsekrowane

zakonnicy

3

konsekracja

5

radość z życia konsekrowanego

Powołanie to tajemnica

"Zanim ukształtowałem cię w łonie matki,znałem cię,nim przyszedłeś na świat,poświęciłem cię,prorokiem dla narodówustanowiłem cię". (Jr 1, 5)

Back

Kliknij, by wrócić.

"Jezus rzekł:Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane.Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili;i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili;a są i tacy bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego sami zostali bezżenni.Kto może pojąć, niech pojmuje!"

Klikaj serduszka

KOnsekracja - czym jest?

Konsekracja to poświęcenie czegoś lub kogoś Bogu.

Terminu "konsekracja" używamy w czterech przypadkach:

- konsekracja chleba i wina podczas Mszy św.- konsekracja kościoła lub paramentów liturgicznych (wyłączenie z używania pozareligijnego)- konsekracja biskupa (święcenia biskupie)- konsekracja osób składających śluby Bogu

Kliknij, by wrócić.

Back

wspólnoty zakonne

Siostry zakonne tzw. "czynne"

Siostry zakonne klauzurowe

Bracia i ojcowie zakonni

Kliknij, by przejść dalej

Next

Pierwszym i najważniejszym powołaniem wszystkich osób konsekrowanych jestmodlitwa i pokuta.Zakony "czynne" charakteryzują się tym, że oprócz modlitwy angażują się w różne dzieła w Kościele i w świecie. Siostry i bracia zakonni pracują w szkołach, szpitalach, zakrystiach, domach opieki. Są siostry, które są listonoszkami, sprzątaczkami. Służą Bogu i ludziom tam, gdzie jest taka potrzeba.

Siostry klauzurowe mają takie samo zadanie jak tzw. siostry "czynne" - modlitwa, pokuta oraz służba Bogu i Kościołowi. Jednak siostry klauzurowe realizują to powołanie w nieco inny sposób. Wstępując do klasztoru, już w nim pozostają. Całe swoje życie oddają Bogu, służąc Mu w jednym miejscu. Tam się modlą i pracują. Wykonują różne domowe obowiązki takie jak: gotowanie, pranie, praca w ogrodzie, sprzątanie; ale także prace, które pozwolą im przeżyć - wyszywanie szat liturgicznych, wypiekanie opłatków, pisanie ikon itp. W ten sposób zarabiają na utrzymanie domu i wyżywienie.

Bracia zakonni, to zakonnicy, którzy nie są kapłanami. Zakonników, którzy przyjęli święcenia kapłańskie nazywamy ojcami.Zakony męskie, podobnie jak żeńskie, dzielimy na tzw. "czynne" i klauzurowe.Zakonnicy często prowadzą rekolekcje, pracują w szkołach, czasem w szpitalach. Organizują wyjazdy i spotkania dla dzieci, młodzieży i rodzin.Ponieważ są osobami konsekrowanymi, ich głównym zadaniem jest modlitwa i służba Bogu i Kościołowi tam, gdzie Bóg ich posyła.

wspólnoty zakonne

Zakonnicy składają trzy śluby:- czystości- ubóstwa- posłuszeństwa

Next

Kliknij, by przejść dalej

Klikaj serduszka

CZYSTOŚĆoznacza całkowite oddanie się Jezusowi i rezygnację z założenia rodziny,a tym samym ze współżycia płciowego.Ślub czystości oznacza także dbałość o czystość serca i myśli, by serce całkowicie należało do Oblubieńca - czyli Jezusa.

UBÓSTWOpolega przede wszystkim na wyrzeczeniu się swojej własności. Oprócz rzeczy osobistych, zakonnicy wszystko mają wspólne.Ubóstwo polega także na nieprzywiązywaniu się do rzeczy, które się posiadaoraz do miejsc i osób.

POSŁUSZEŃSTWOpolega na tym, że w woli przełożonych widzi się wolę Boga.Posłuszeństwo przełożonym, biskupowi, Kościołowi - to posłuszeństwo Bogu.

CZWARTY ŚLUBNiektóre zgromadzenia i zakony składają dodatkowy, czwarty ślub.Często jest on związany z charyzmatem (zadaniem) danego zgromadzenia.Może to być ślub stałości miejsca, szczególnej dbałości o dzieci i młodzież, czy opieki nad chorymi.

zakonnicy - różnorodność

Kliknij, by wrócić.

Back

Świeckie osoby konsekrowane

Indywidualne formy życia konsekrowanego

Instytuty życia konsekrowanego

Kliknij, by przejść dalej

Next

Świeckie instytuty życia konsekrowanego - to bardzo szerokie zagadnienie.Instytutów jest bardzo dużo.W bardzo szerokim (i bardzo ogólnym!) znaczeniu można powiedzieć, że świeckie instytuty życia konsekrowanego to bezhabitowe siostry, które często żyją we wspólnocie (w jednym domu) i nie noszą habitów. Są też instytuty, w których należy się do wspólnoty (czyli jest przełożona i współsiostry), ale mieszka się w swoim domu. Osoby w świeckich instytutach najczęściej składają takie same śluby jak zakonnicy, czyli czystość, ubóstwo i posłuszeństwo.W niektórych instytutach składa się śluby w sposób tajny, to znaczy, że nikt (nawet rodzina) nie wie, że taka osoba należy do instytutu.

Do indywidualnych form życia konsekrowanego zaliczamy:- dziewice konsekrowane- wdowy konsekrowane- pustelnice i pustelników.Dziewice konsekrowane to kobiety, które nigdy nie żyły w małżeństwie (ani konkubinacie).Składają na ręce biskupa ślub czystości, a na znak zaślubin z Chrystusemotrzymują obrączkę.Żyją w różnych środowiskach, utrzymują się z własnej pracy.Wdowy konsekrowane, to kobiety, które żyły w małżeństwie, a po śmierci męża postanowiły resztę swojego życia poświęcić Bogu.Pustelnicy, to osoby, które również składają śluby na ręce biskupa, żyją w odosobnieniu, modlą się i pracują na swoje utrzymanie.Podobnie, jak jest w zakonach, tak i tutaj najważniejszym zadaniem jest modlitwa i ofiara, a także zanoszenie Chrystusa i świadczenie o Nimw środowiskach w których żyją.

Dziewice konsekrowane

Kliknij, by wrócić.

Back

Życie konsekrowane jest super, ponieważ...

Kliknij, by przejść dalej

Next

osoby konsekrowane uświęcają miejsca, w których przebywają modlitwą i dobrem, ale także po prostu swoją obecnością -samą mocą konsekracji.

Kliknij, by przejść dalej

Next

Życie konsekrowane nie jest nudne ;-)

Wykorzystano zdjęcia i filmy z:https://pl.pinterest.com/pin/762867624370398406/https://pl.pinterest.com/pin/762867624370398306/https://pl.pinterest.com/pin/748793875531065424/https://www.niedziela.pl/artykul/129084/nd/Jakie-sa-siostry-zakonnehttps://gp24.pl/jak-zyja-siostry-klaryski-w-zamknietym-klasztorze-w-slupsku-jestesmy-zwyklymi-ludzmi/ar/10513376https://custom-gwent.com/cards/f7bc2d009cf02f9f382b320e4847ae12https://m.niedziela.pl/artykul/52374/Ojciec-Leon-Knabit-w-trudnych-czasachhttp://zakonnicy.blogspot.com/2010/11/trapisci.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=MDB7fzKR1p8https://www.se.pl/wiadomosci/polska/serca-w-warszawie-o-co-chodzi-z-podwojnymi-sercami-w-warszawie-aa-15Cq-oAWj-WryG.htmlhttps://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2020-06/franciszek-konsekrowane-dziewice-list.htmlhttps://www.karmel.pl/rodzina-karmelu/swiecki-instytut-karmelitanski-elianum/http://www.franciszkanki.pl/franciszkanizm.htmlhttps://pl.pinterest.com/pin/311944711662772496/https://www.youtube.com/watch?v=Sb4PHEMJZfUhttps://www.youtube.com/watch?v=t-rlpkGG1bAhttps://www.youtube.com/watch?v=jNzVpVvFew4https://www.youtube.com/watch?v=Gtmnt6m6GH8https://www.youtube.com/watch?v=j9oQNHwkYVEhttps://www.youtube.com/watch?v=glFepOONs4A