Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

życie konsekrowane

powołanie

skarb - niebo

1

2

jako jedna z dróg powołania

4

Klikaj obrazki według podanej kolejności.

świeckie osoby konsekrowane

zakonnicy

3

konsekracja

5

radość z życia konsekrowanego

Powołanie to tajemnica

"Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię,prorokiem dla narodów ustanowiłem cię". (Jr 1, 5)

Back

Kliknij, by wrócić.

"Jezus rzekł: Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili; i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są i tacy bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje!"

Klikaj serduszka

KOnsekracja - czym jest?

Konsekracja to poświęcenie czegoś lub kogoś Bogu.

Terminu "konsekracja" używamy w czterech przypadkach:

- konsekracja chleba i wina podczas Mszy św.- konsekracja kościoła lub paramentów liturgicznych (wyłączenie z używania pozareligijnego)- konsekracja biskupa (święcenia biskupie)- konsekracja osób składających śluby Bogu

Kliknij, by wrócić.

Back

wspólnoty zakonne

Siostry zakonne tzw. "czynne"

Siostry zakonne klauzurowe

Bracia i ojcowie zakonni

Kliknij, by przejść dalej

Next

Pierwszym i najważniejszym powołaniem wszystkich osób konsekrowanych jest modlitwa i pokuta. Zakony "czynne" charakteryzują się tym, że oprócz modlitwy angażują się w różne dzieła w Kościele i w świecie. Siostry i bracia zakonni pracują w szkołach, szpitalach, zakrystiach, domach opieki. Są siostry, które są listonoszkami, sprzątaczkami. Służą Bogu i ludziom tam, gdzie jest taka potrzeba.

Siostry klauzurowe mają takie samo zadanie jak tzw. siostry "czynne" - modlitwa, pokuta oraz służba Bogu i Kościołowi. Jednak siostry klauzurowe realizują to powołanie w nieco inny sposób. Wstępując do klasztoru, już w nim pozostają. Całe swoje życie oddają Bogu, służąc Mu w jednym miejscu. Tam się modlą i pracują. Wykonują różne domowe obowiązki takie jak: gotowanie, pranie, praca w ogrodzie, sprzątanie; ale także prace, które pozwolą im przeżyć - wyszywanie szat liturgicznych, wypiekanie opłatków, pisanie ikon itp. W ten sposób zarabiają na utrzymanie domu i wyżywienie.

Bracia zakonni, to zakonnicy, którzy nie są kapłanami. Zakonników, którzy przyjęli święcenia kapłańskie nazywamy ojcami. Zakony męskie, podobnie jak żeńskie, dzielimy na tzw. "czynne" i klauzurowe. Zakonnicy często prowadzą rekolekcje, pracują w szkołach, czasem w szpitalach. Organizują wyjazdy i spotkania dla dzieci, młodzieży i rodzin. Ponieważ są osobami konsekrowanymi, ich głównym zadaniem jest modlitwa i służba Bogu i Kościołowi tam, gdzie Bóg ich posyła.

wspólnoty zakonne

Zakonnicy składają trzy śluby:- czystości- ubóstwa- posłuszeństwa

Next

Kliknij, by przejść dalej

Klikaj serduszka

CZYSTOŚĆ oznacza całkowite oddanie się Jezusowi i rezygnację z założenia rodziny, a tym samym ze współżycia płciowego. Ślub czystości oznacza także dbałość o czystość serca i myśli, by serce całkowicie należało do Oblubieńca - czyli Jezusa.

UBÓSTWO polega przede wszystkim na wyrzeczeniu się swojej własności. Oprócz rzeczy osobistych, zakonnicy wszystko mają wspólne. Ubóstwo polega także na nieprzywiązywaniu się do rzeczy, które się posiada oraz do miejsc i osób.

POSŁUSZEŃSTWO polega na tym, że w woli przełożonych widzi się wolę Boga. Posłuszeństwo przełożonym, biskupowi, Kościołowi - to posłuszeństwo Bogu.

CZWARTY ŚLUB Niektóre zgromadzenia i zakony składają dodatkowy, czwarty ślub. Często jest on związany z charyzmatem (zadaniem) danego zgromadzenia. Może to być ślub stałości miejsca, szczególnej dbałości o dzieci i młodzież, czy opieki nad chorymi.

zakonnicy - różnorodność

Kliknij, by wrócić.

Back

Świeckie osoby konsekrowane

Indywidualne formy życia konsekrowanego

Instytuty życia konsekrowanego

Kliknij, by przejść dalej

Next

Świeckie instytuty życia konsekrowanego - to bardzo szerokie zagadnienie. Instytutów jest bardzo dużo. W bardzo szerokim (i bardzo ogólnym!) znaczeniu można powiedzieć, że świeckie instytuty życia konsekrowanego to bezhabitowe siostry, które często żyją we wspólnocie (w jednym domu) i nie noszą habitów. Są też instytuty, w których należy się do wspólnoty (czyli jest przełożona i współsiostry), ale mieszka się w swoim domu. Osoby w świeckich instytutach najczęściej składają takie same śluby jak zakonnicy, czyli czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. W niektórych instytutach składa się śluby w sposób tajny, to znaczy, że nikt (nawet rodzina) nie wie, że taka osoba należy do instytutu.

Do indywidualnych form życia konsekrowanego zaliczamy: - dziewice konsekrowane - wdowy konsekrowane - pustelnice i pustelników. Dziewice konsekrowane to kobiety, które nigdy nie żyły w małżeństwie (ani konkubinacie). Składają na ręce biskupa ślub czystości, a na znak zaślubin z Chrystusem otrzymują obrączkę. Żyją w różnych środowiskach, utrzymują się z własnej pracy. Wdowy konsekrowane, to kobiety, które żyły w małżeństwie, a po śmierci męża postanowiły resztę swojego życia poświęcić Bogu. Pustelnicy, to osoby, które również składają śluby na ręce biskupa, żyją w odosobnieniu, modlą się i pracują na swoje utrzymanie. Podobnie, jak jest w zakonach, tak i tutaj najważniejszym zadaniem jest modlitwa i ofiara, a także zanoszenie Chrystusa i świadczenie o Nim w środowiskach w których żyją.

Dziewice konsekrowane

Kliknij, by wrócić.

Back

Życie konsekrowane jest super, ponieważ...

Kliknij, by przejść dalej

Next

osoby konsekrowane uświęcają miejsca, w których przebywają modlitwą i dobrem, ale także po prostu swoją obecnością - samą mocą konsekracji.

Kliknij, by przejść dalej

Next

Życie konsekrowane nie jest nudne ;-)

Wykorzystano zdjęcia i filmy z: https://pl.pinterest.com/pin/762867624370398406/ https://pl.pinterest.com/pin/762867624370398306/ https://pl.pinterest.com/pin/748793875531065424/ https://www.niedziela.pl/artykul/129084/nd/Jakie-sa-siostry-zakonne https://gp24.pl/jak-zyja-siostry-klaryski-w-zamknietym-klasztorze-w-slupsku-jestesmy-zwyklymi-ludzmi/ar/10513376 https://custom-gwent.com/cards/f7bc2d009cf02f9f382b320e4847ae12 https://m.niedziela.pl/artykul/52374/Ojciec-Leon-Knabit-w-trudnych-czasach http://zakonnicy.blogspot.com/2010/11/trapisci.html https://www.youtube.com/watch?v=MDB7fzKR1p8 https://www.se.pl/wiadomosci/polska/serca-w-warszawie-o-co-chodzi-z-podwojnymi-sercami-w-warszawie-aa-15Cq-oAWj-WryG.html https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2020-06/franciszek-konsekrowane-dziewice-list.html https://www.karmel.pl/rodzina-karmelu/swiecki-instytut-karmelitanski-elianum/ http://www.franciszkanki.pl/franciszkanizm.html https://pl.pinterest.com/pin/311944711662772496/ https://www.youtube.com/watch?v=Sb4PHEMJZfU https://www.youtube.com/watch?v=t-rlpkGG1bA https://www.youtube.com/watch?v=jNzVpVvFew4 https://www.youtube.com/watch?v=Gtmnt6m6GH8 https://www.youtube.com/watch?v=j9oQNHwkYVE https://www.youtube.com/watch?v=glFepOONs4A