Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Egzamin ósmoklasisty

A. Halama

W każdym dniu zdający przychodzą do szkoły najpóźniej do godziny 8.30

16 czerwca 2020r – język polski

17 czerwca 2020r – matematyka

18 czerwca 2020 – język angielski

EGZAMIN JEST OBOWIĄZKOWY

Termin dodatkowy

7-9.lipca 2020r., godz.9.00


Wyniki egzaminu poznacie do 31 lipca.

Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.


Czas trwania egzaminów

 • Nie wchodź na teren szkoły, jeśli Ty lub osoba, z którą mieszkasz jest na kwarantannie
 • Zachowaj co najmniej 1,5 - metrowy odstęp od innych osób, kiedy jest to możliwe
 • Zakrywaj usta i nos dopóki nie zajmiesz miejsca w sali egzaminacyjnej
 • Zakrywaj usta i nos kiedy rozmawiasz z kolegą albo nauczycielem oraz kiedy wychodzisz z sali egzaminacyjnej

Pamiętaj!

 • Używaj tylko własnych przyborów do pisania i innych pomocy, np. linijka PRZYBORÓW NIE MOŻNA POŻYCZAĆ OD KOGOŚ
 • Przynieś długopis z CZARNYM wkładem
 • Pamiętaj o dezynfekcji rąk przed skorzystaniem z materiału, sprzętu albo urządzenia, którego używają też inne osoby
 • Po wyjściu z sali egzaminacyjnej idź prosto do domu. Wrażeniami podziel się z kolegą telefonicznie.

 • Dbaj o higienę. Pamiętaj o dezynfekcji rąk.
 • Zakrywaj usta zgięciem łokcia kiedy kichasz lub kaszlesz
 • Jeśli poczujsz się źle, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela
 • Na salę egzaminacyjną nie można wnosić telefonów

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą. Butelka musi stać na podłodze aby nie zalać przypadkowo materiałów egzaminacyjnych

NAUKOWCY RADZĄ!
Na co najmniej tydzień przed egzaminem wstawaj rano najpóźniej o 8.00, żeby przygotować organizm do wydajnej pracy w godzinach 9.00 -12.00

Więcej informacji znajdziesz na stronie szkoły w zakładce

"Egzamin ósmoklasisty"

POWODZENIA

JB