Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

IAEE - Optativa d'ESO

Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial

Què és IAEE?

En realitat, quan en l'educació es promou l'espèrit emprenedor, no estem parlant de convertir els joves en empresaris sinó de fer-los hàbils, amb destreses, per tal de que siguen capaços de tenir projectes (de vida) i tirar-los endavant.

S'ensenya a emprendre emprenent. És a dir, donant-los la possibilitat de que pensen els seus projectes i els duguen a terme.


Què necessitarem?

Ús de les noves tecnologies

Creativitat

Treball en equip

Continguts:

1ª Avaluació: Autonomia personal, iniciativa emprenedora i innovació

2ª avaluació: Projecte d'empresa

3ª avaluació: Pla econòmic i financer

Continguts:

1ª avaluació: Autonomia personal, iniciativa emprenedora i innovació.

- La iniciativa emprenedora.

- Qualitats i destreses de l'emprenedor.

- Itineraris formatius i carreres professionals.

- Drets i deures dels treballadors.

- El dret del treball, el contracte de treball, sindicats, elaboració d'un currículum vitae...

- Riscos laborals...

Continguts:

2ª avaluació: Projecte d'empresa

- Projecte d'empresa: creativitat i innovació.

- Entorn i la funció social de l'empresa.

- Tipus d'empreses.

- Tràmits per a la posada en marxa d'una empresa.

- Ajudes i suport a la creació d'empreses.

- El màrqueting,

- La comptabilitat...

Continguts:

- Pla d'inversions

- Tipus d'inversions.

3ª avaluació: Pla econòmic i financer

- Fonts de finançament de les empreses.

- Impostos que afecten a les empreses.

- Elaboració d'un escape room.

- Organització d'una festa.

- Recerca per al nostre viatge.

- Reinventar, crear i transformar el nostre centre.

- Visites a empreses per conèixer el procediment que es duu a terme a l’hora de fabricar i comercialitzar els seus productes.

- Jugar a escape rooms per analitzar les característiques i poder aplicar-les al nostre projecte.

Activitats extraescolars

Projectes:


Gràcies per l'atenció!

Per a més informació: aidapamal@gmail.com

Genial.ly es un gestor de contenidos interactivos con el cuál usuarios sin conocimientos en programación pueden crear sus propios "recursos interactivos" (presentaciones, guías, dossiers, paneles/posters, etc.) donde podrán ir agregando y configurando su contenido de forma dinámica y medir su impacto.