Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

INTRO INNOVATE

Presentation

ESL: DISCOVERING NEW YORK CITY

Presentation

SUMMER ZINE 2018

Presentation

FALL ZINE 2018

Presentation

INTERNATIONAL EVENTS

Presentation

ENGLISH PAST SIMPLE LESSON

Presentation

3 TIPS FOR AN INTERACTIVE PRESENTATION

Presentation

Transcript

Gràcies per l'atenció!Per a quasevol consulta: aidapamal@gmail.com,I acabem!,Temari:,3ª Avaluació,Unitat 7: Els diners, tipus d'interés i inflació.Unitat 8: La desocupació. Tendències d'ocupació.Unitat 9: Economia internacional.,Temari:,2ª Avaluació,Unitat 4: Economia personal.Unitat 5: El sistema financer. Productes d'inversió. El contracte d'assegurança.Unitat 6: Economia i ingressos i despeses de l'Estat.,Comença el curs!,Temari:,1ª Avaluació:,Unitat 1: L'economia com a ciència.Unitat 2: L'empresa. Formes jurídiques i principals obligacions.Unitat 3: La producció: eficiència i productivitat,Què necessitarem?,- Ganes per aprendre- Treball en equip- Ús de les noves tecnologies,Idees,Idees,De què parlarem?,Idees,Idees,Idees,Idees,Idees,Idees,EscassetatDesigualtatCreixement sostenibleEconomia personal,Negocis i èticaRelacions internacionalsTecnologia i eficiència,ECO,- 4t d'ESO - ,Economia,#ésgenial