Want to make creations as awesome as this one?

PROJECTE D'INNOVACIÓ PEDAGÒGICA

Transcript

PROJECTE GEP

Generació plurilingüe : aprendre llengües estrangeres a través de les matèries

Què és GEP?

El projecte GEP (Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme) és un projecte d’innovació pedagògica impulsat pel Departament d’Ensenyament a través de la Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme.

La finalitat del projecte és millorar la competència en llengües estrangeres de tot l’alumnat.Amb aquest programa s’intenta la millora en el creixement acadèmic de l’alumnat, així com també més oportunitats dins el futur àmbit laboral.El projecte s’inicia al nostre centre el curs 2018-2019 i té com a objectiu que l’alumnat del nostre centre augmenti l’exposició d’hores en llengua anglesa dins de matèries que no son estrictament lingüístiques:

Lafinalitat del projecte és millorar la competència en llengües estrangeres de tot l’alumnat.Amb aquest programa s’intenta la millora en el creixement acadèmic de l’alumnat, així com també més oportunitats dins el futur àmbit laboralEl projecte s’inicia al nostre centre el curs 2018-2019 i té com aobjectiu que l’alumnat del nostre centreaugmenti l’exposició d’hores en llengua anglesa dins de matèries que no son estrictament lingüístiques:

Finalitat i objectius

Lafinalitat del projecte és millorar la competència en llengües estrangeres de tot l’alumnat.Amb aquest programa s’intenta la millora en el creixement acadèmic de l’alumnat, així com també més oportunitats dins el futur àmbit laboral.El projecte s’inicia al nostre centre el curs 2018-2019 i té com a objectiuque l’alumnat del nostre centre augmenti l’exposició d’hores en llengua anglesadins de matèries que no son estrictament lingüístiques:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Què fem?

El1r any, hem fet una unitat didàctica d’història a 3r d’ESO en anglès, una unitat didàctica a l’assignatura deFísica a 1r de Batxillerat i una unitat didàctica a l’assignatura optativa deVisual i plàstica a 4rt d’ESO.Les actuacions previstes són les d’augmentar el nombre d’hores en llengua anglesa en altres assignatures i cursos any rere any, de manera que durant el curs 2019-2020, afegim a les hores del curs anterior algunes hores dematemàtiques en anglès a 2n i 3r d’ESO,tecnologia en anglès a 3r d’ESO i ciències socials a 1r d’ESO i Físicaa 2n de Batxillerat.* algunes actuacions previstes del curs 2019-20 s'ajornen al curs 2020-21 a causa del confinament. CLAY HEADS: VISUAL I PLÀSTICA ESO 4 (curs 2018/ 2019)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

El projecte està liderat per un grup impulsor format per professors del centre amb acreditació òptima per a cursar la llengua estrangera en diferents assignatures, així com també amb l’acreditació AICLE.Dins aquest grup impulsor, 3 professors del centre, un d’ells del Departament de Llengües Estrangeres, han fet la formació pertinent per dur a terme el projecte.

Professorat

El projecte està liderat per ungrup impulsor format per professors del centre amb acreditació òptima per a cursar la llengua estrangera en diferents assignatures, així com també amb l’acreditació AICLE.Dins aquest grup impulsor, 3 professors del centre, un d’ells del Departament de Llengües Estrangeres, han fet la formació pertinent per dur a terme el projecte.

GEP :ACTIVITATS QUE HEM FET

FAMOUS PHYSICISTS

Física Batxillerat

Física a 1er de Batxillerat: treball sobre físics de renom, biografia, fites, descobriments i llegats.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

MODELLING

Visual i Plàstica ESO 4

Dibuix amb carbó de rostres i posterior modelatge amb fang

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

BIOGRAPHIES/ART HISTORY

Ciències socials ESO 3:

Biografiesen anglès de personatges cèlebres: línia del temps