Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ECONOMIA

ECONOMIA DE L'EMPRESA

BATXILLERAT

2

1

LA IMPORTÀNCIA DE LA FORMACIÓ ECONÒMICA EN LA VIDA QUOTIDIANA

Els principals problemes del nostre món estan directament relacionats amb l'economia com

el medi ambient,

la globalització o

el desenvolupament dels països.

A més, de forma més individualitzada, totes les persones estan relacionades amb qüestions com les pujades de preus, hipoteques, prèstecs, recerca de feina, pagament d'impostos...Per això, és necessari disposar d'instruments i coneixements que permeten analitzar aquests problemes amb propietat, i poder solucionar-los amb més èxit.


Les assignatures d'economia busquen ajudar al nostre alumnat a aconseguir aquest objectiu.

1

ECONOMIA - 1r bat

PROBLEMES

SI TINC AQUESTS DUBTES, TRIARÉ ECONOMIA...


dels diners?

TEMARI:

ECONOMIA DE L'EMPRESA 2n bat

2

HAS DE TRIAR ECONOMIA DE L'EMPRESA SI TENS AQUESTES QÜESTIONS...

A MÉS, A LA PAU, AQUESTA ASSIGNATURA ÉS RELLEVANT EN ELS SEGÜENTS GRAUS:

- Administració d'empreses

- Ciències polítiques

- Comunicació audiovisual

- Comunicació i relacions públiques

- Direcció d'empreses

- Treball social


PONDERA

0,2

- Dret

- Economia

- Estadística empresarial

- Finances i comptabilitat


- Gastronomia i arts culinàries

- Geografia i medi ambient

- Gestió comercial i màrqueting

- Informació i documentació


-International business

- Màrqueting

- Mestre/a

- Periodisme

- Publicitat

- Turisme
- Relacions laborals i recursos humans

- Seguretat pública i privada

- Sociologia

- Org. esdeveniments i protocol- Algunes enginyeries

- Ciència de dades

- Videojocs i experiències interactives
1ª AV.

UNITAT 1: EL PAPER DE L'EMPRESA EN L'ECONOMIA.

UNITAT 2: CLASSES I FORMES D'EMPRESA.

UNITAT 3: ENTORN I ESTRATÈGIA D'EMPRESA.

UNITAT 4: EL DESENVOLUPAMENT DE LES EMPRESES.

UNITAT 5: LAFUNCIÓ PRODUCTIVA DE L'EMPRESA.

UNITAT 6: PRODUCTIVITAT, EFICIÈNCIA I INNOVACIÓ.

TEMARI:

2ª AV.

3ª AV.

UNITAT 7: LA FUNCIÓ COMERCIAL DE L'EMPRESA.

UNITAT 8: EL MÀRQUETING.

UNITAT 9: EL FINANÇAMENT DE L'EMPRESA.

UNITAT 10: LA INVERSIÓ.

UNITAT 11: LA INFORMACIÓ COMPTABLE DE L'EMPRESA.

UNITAT 12: DIRECCIÓ I ORGANITZACIÓ DE L'EMPRESA.

3

GRÀCIES!

2

1

4

Per a qualsevol consulta: aidapamal@gmail.com