Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

INTRO INNOVATE

Presentation

ESL: DISCOVERING NEW YORK CITY

Presentation

SUMMER ZINE 2018

Presentation

FALL ZINE 2018

Presentation

INTERNATIONAL EVENTS

Presentation

ENGLISH PAST SIMPLE LESSON

Presentation

3 TIPS FOR AN INTERACTIVE PRESENTATION

Presentation

Transcript

PRAWA DZIECKA,,Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa... ,,PRAWO DO SZACUNKUE-book,,Czy znasz prawa dziecka?,Prawodo życia,Prawo do wychowania w rodzinie ,,Prawo do wyrażania swoich poglądów ,,1,Prawo do prywatności ,,Prawo do odpoczynkui zabawy ,Prawo do ochrony przed przemocą,,,Prawo do edukacji ,,,,Prawodo informacji,,Prawo do znajomości swoich prawi powoływania sięna nie,Są jeszcze inne prawa...Dowiesz sięo nich z "Konwencjio prawach dziecka",,+,+,,,Tutaj znajdziesz informacje,,,,Dziękuję za uwagęJoanna Kuruc,