Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ZAGREBAČKAŠKOLA CRTANOG FILMA

Pripremila

Martina Valec-Rebić, prof.

Prisjeti se

Što je animirani film?Kako se radi animacija?Koji su prvi animirani filmovi u svijetu?Koje vrste animiranih filmova postoje?

početci animiranog filma u hrvatskoj

začetnik hrvatske animacije -Sergije Tagatz(1922. snimio dvije kratke animirane reklameza Alda čaj i pastu za cipele Admiral)

Škola narodnog zdravlja - snima filmove kojima obrazuje ljude o temama higijene (1927. - 1960.);filmovi Ivin zub, Macin nos, Martin u nebo

braća Walter i Norbert Neugebauer- filmovi Veliki miting, Gool

animatorska ekipa filma Veliki miting

poduzeće za proizvodnju crtanih filmovaDuga film(1951. - 1952.) - izrađeno desetak filmova

poduzećeZora film(1952. - 1964.) - prvi crtani film u boji: Crvenkapica Nikole Kostelca

skupina autora animiranih filmova potekli iz Studija za crtani film Zagreb filma u drugoj polovici 1950-ihu povijesti Škole razlikuju se dva naraštaja autora:

zagrebačka školacrtanog filma

Ante Zaninović:Zid(1966.)

1

Borivoj Dovniković: Ljubitelji cvijeća(1970.)

2

Prvi naraštaj čine Nikola Kostelac, Vladimir Kristl, Vatroslav Mimica, Dušan Vukotić, sa stalnim suradnicima, animatorom VladimiromJutrišom,scenografom Zvonimirom Lončarićem,crtačem Aleksandrom Marksom.Njihov je vizualni stil do kraja 1950-ih stekao odlike svojevrsnog animiranoga slikarstva ili slikarske animacije. Plošni likovi te reducirana animacija elementi su koji Školu čine izrazito modernističkom strujom, a tomu pridonose i teme dehumanizacije i otuđenja te antimilitarističke i humanističke poruke.U tom razdoblju filmovi Škole dobili su niz međunarodnih nagrada, a takva je recepcija vrhunac dosegnula 1962. OscaromVukotićevu Surogatu (1961).

Drugo razdoblje u povijesti Škole nastupilo je do sredine 1960-ih, otkako su trojica najvažnijih autora, Kristl, Mimica i Vukotić, uglavnom napustili rad na crtanom filmu.Tada je puna, bogata slikarska pozadina postala rijetka, a autori su se uglavnom priklonili grafizmu i karikaturalnoj animaciji, mahom ostvarujući likove na šturim, često bijelim pozadinama; fabule su pak svedene na dosjetku i geg.Najistaknutiji su autori te tendencije Nedjeljko Dragić, Borivoj Dovniković i Ante Zaninović, te oni koji su prethodno bili animatori, glavni crtači i scenografi da bi kao redatelji do kraja istraživali reduciranu i stiliziranu animaciju – Vladimir Jutriša i Aleksandar Marks, Boris Kolar i Zlatko Grgić, potom Zlatko Bourek, Zdenko Gašparović i Joško Marušić.

Pogledaj filmovesa sljedeća dva slajda.U bilježnicu zapišiimena autora i naslove te kratak osvrt na pogledane filmove.

Osvrtje tekst koji sadrži:- naslov i autora djela, godinu nastanka- sadržaj djela- ocjenu djela.Primjere možete vidjeti u udžbeniku na str. 119 - 121.

borivoj dovniković

Škola hodanja (1978.)

Znatiželja(1967.)

zlatko grgić

Muzikalno prase(1965.)

Tolerancija(1967.)

NAJVEĆI USPJEH ŠKOLE

Za film Surogat Dušan Vukotić dobio je 1961. prestižnu filmsku nagradu Oscar.

Film je bio moderno animiran, s manjim brojem sličica u sekunda, a likovi su bili geometrijski, dvodimenzionalni, sastavljeni od kružnicā, trokutā i kvadratā.Animacija Surogata bila je dakle vrlo daleko od dotad vladajuće Disneyeve, zaista nešto potpuno novo.Glazba za film bila je također vrlo suvremena, jedan nervozni jazz, zagrebačkog skladatelja i dirigenta Tomislava Simovića.Surogatje po mnogočemu bio znamenit Zagrebačke škole crtanog filma, izvršio je veliki utjecaj na druge autore i studije crtanog filma, svojom animacijom i ironičnim pogledom na svijet.

Riječ surogat znači zamjena za kakav proizvod, nadomjestak.Surogat je nastao u vremenu (1960-ih) kad su se tek počeli pojavljivati surogati ili nadomjesci za prave željene stvari. Film kao da je predvidio današnjicu u kojoj se polako gubi granica između stvarnosti i virtualnog surogata za stvarnost.

Surogat je 10 minutni crtani film za odrasle, redatelja i glavnog animatora Dušana Vukotića i scenarista Rudolfa Sremca iz 1961.To je vrlo jednostavna priča o čudnom trokutastom debeljku koji dođe na plažu, i sve što mu treba jednostavno napuše. Tako napuše i vlastitu partnericu, ali na kraju jednako tako kako je lako došao do svega - to i nestane, on sam sebe ispuše.

razmisli i USMENO ODGOVORI

Kakav život živi glavni junak filma? Kako završava film?Što misliš, zašto likovi ne govore?Što autor želi prikazati ubrzavanjem pojedinih radnji i pojava?Kakvi su crteži u filmu?Zaključi kakav je odnos autora prema surogatima i prikazanome načinu života.

Pogledaj film.

prepiši plan ploče

NAJUSPJEŠNIJI PROJEKT ŠKOLE

Profesor Baltazar

animirana humoristična serija snimana od 1967. do 1978.ukupno 57 epizodaotac lika je Zlatko Grgiću projektu sudjelovalo 20 ljudi

naglašen geg (duhovit, iznenadan efekt, češće vizualan nego verbalan) i karikaturalnost (karikatura je crtež koji jednostavnim potezima ističe najuočljivije vanjske osobine osobe, tako da ih namjerno pojača i istakne da djeluju smiješno)zadaća im nije samo uveseljavati, razonoditi, nasmijati, nego i prenijeti životne istine

reducirani i plošni crtež – likovi su jednostavnije prikazani, s manje detalja, u dvije dimenzije; pozadina samo naznačena, bez dubine reducirana animacija – manji broj crteža (4000-5000) zbog čega se likovi kreću grublje, skokovito fabula sažeta (anegdotska) istaknuta ideja (poruka) koja izražava duboka ljudska etička pitanja i negativnosti suvremenog svijeta (otuđenje, nasilnost, zavist, nehumanost, glupost...)

obilježja zagrebačke škole crtanog filma

Zagrebačka škola dala je europskoj filmskoj baštini više od 400 vrijednih ostvarenja, koja su i nagrađena s više od 400 najprestižnijih nagrada diljem svijeta.

Zagreb film je - na ugledu Zagrebačke škole - pokrenuo 1972. Svjetski festival animiranih filmova Animafest.

Poslušaj radijsku emisiju Umjetnost u mrežio Zagrebačkoj školi crtanog filma.Zabilježi najvažnije.

Odigraj kviz za provjeru znanja.

100 %

Bilješke podigni na Padlet.

Komentiraj temu s prijateljem/prijateljicom iz razreda.