Want to make creations as awesome as this one?

Pomysł i wykonanie: Iwona Lipowicz-Orłowska

More creations to inspire you

Transcript

Kto zwyciężył w turnieju?

Pomysł i wykonanie:
Iwona Lipowicz - Orłowska

wejdź

Za chwilę masz ogłosić wyniki turnieju szachowego.

Znajdują się w kopercie.

Ups...

Karteczki z wynikami wypadły
i pomieszały się.

dalej

Każdy ma tyle samo punktów. Więc kto wygrał turniej?
I co się kryje za tajemniczymi skrótami CBch, Bch?

dalej

Każdy z graczy w rubryce
ma 0 punktów.

dalej

Oznacza to, że zarówno Jakub, Patryk
i Karol grają amaotrsko i nie mają żadnej kategorii szachowej.

Co to jest kategoria szachowa?

Kategoria szachowa to poziom lub tytuł nadawany szachistom określający ich siłę gry

Gracz bez kategorii szachowej ma zawsze ranking 1000.

dalej

Wartości w rubryce i Ranking
informują o sile gracza biorącego udział
w zawodach.


Co to jest ranking?

Ranking to wartość kategorii szachowej wyrażona liczbowo w celu określania siły gry szachistów. Im wyższy ranking, tym większa siła gry i wyższa kategoria. Nie należy myśleć o rankingu jako o miejscu czy lokacie na ogólnej liście szachistów. Np kategoria III to ranking 1600 a kategoria II to ranking 1800.

Rubryka informuje, ile punktów zdobył każdy gracz.

dalej

Ostatnia pozycja oznacza ilość wygranych meczy.

Zatem każdy chłopiec wygrał 4 mecze.

Za każdy wygrany mecz otrzymał 1 punkt.

O wyniku zadecydowała rubryka

dalej

Dodano tu punkty przeciwników gracza,

z pominięciem punktów najsłabszego zawodnika.

Uszereguj paski według pozycji od najwyższej wartości do najniższej, a będziesz wiedział, kto wygrał turniej.

Jeżeli zawodnicy po ostatniej rundzie maja tyle samo punktów, to ostateczne miejsce w turnieju ustala się za pomocą tzw. Systemu Buchhoza.


Suma punktów zawodników z pominięciem gracza najsłabszego nazywa się Buchholz zredukowany.

W rubryce znajdziesz sumę punktów zdobytych przez wszystkich przeciwników.

dalej

Gdyby w rubryce zawodnicy mieli tyle samo punktów, to właśnie

zadecydowałaby o kolejności w turnieju.

System Buchholza – uzupełniająca ocena jednakowych końcowych wyników dwóch lub więcej zawodników w turnieju polegająca na zsumowaniu punktów zdobytych przez ich przeciwników.

Wskaż chłopca, który zwyciężył w turnieju.

Partyk

Jakub

Karol

Niestety,

to nie jest prawiłowa odpowiedź.

Spróbuj jeszcze raz.

Gratulacje!

Już wiesz, komu wręczyć puchar.


Wykorzystane w tej pracy cząstkowe wyniki zawodów są prawdziwe. Pochodzą z turnieju "Edukacja przez szachy", zorganizowanego w Goleniowie 27 października 2018 r. przez autorkę niniejszej publikacji i pana Marka Ragana.