Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ELS INSTRUMENTS MUSICALS

FAMÍLIA DE LA CORDA

FAMÍLIA DE LA PERCUSSIÓ

FAMÍLIA DEl VENT

Salutacions!

TORNAR

Hola Almassilers!! Hui anem a repassar les famílies d' instruments!

ELS INSTRUMENTS MUSICALS

INSTRUMENTS DE VENT

Escolta cada instrument!

Escolta cada instrument!

Informació

Informació

Informació

tornar

ELS INSTRUMENTS MUSICALS

FAMÍLIA DEL VENT

Pertanyen a la família de vent els instruments que necessiten aire perquè puguen sonar. Per tant, els instruments de vent s’han de bufar!
Estan formats per un o diversos tubs, com més llarg i gros és el tub, més greu és el seu so.
Existeixen dos grups, segons el material del qual estan construïts i de la seua embocadura:
  • Fusta
  • Metall

TORNAR

ELS INSTRUMENTS MUSICALS

VENT-METALL

Els instruments de vent metall estan construïts d’aquest material. Tots tenen una embocadura de broquet i una gran campana. Aquests són:

La trompeta: que és el més agut.
La trompa: amb forma de caragol.
El trombó: que té una vara.
La tuba: que és molt gran i greu.

TORNAR

ELS INSTRUMENTS MUSICALS

VENT-FUSTA

Els instruments estan construïts de fusta i poden tindre diferents tipus d’embocadura (canya simple o doble).

Però s’ha de tindre en compte que hi ha dues excepcions que actualment estan fets de metall, com la flauta -que antigament van ser totes de fusta- i el saxòfon -que és més modern i té una embocadura molt pareguda a la del clarinet.

TORNAR

ELS INSTRUMENTS MUSICALS

INSTRUMENTS DE PERCUSSIÓ

Escolta els instruments!

Escolta els instruments!

Informació

Informació

Informació

tornar

ELS INSTRUMENTS MUSICALS

FAMILIA DE LA PERCUSSIÓ

Els instruments de la família de percussió han de ser colpejats, rascats o sacsejats perquè sonen. Poden estar construïts de tres materials diferents: fusta, metall i membrana. Poden tocar-se amb baquetes, maces, martells, mans, etc. Reben el nom de percussió perquè percudir és colpejar i la majoria d’aquests instruments s'han de percudir. Poden ser de dos tipus segons el so que produeixen:

  • Determinat
  • Indeterminat

TORNAR

ELS INSTRUMENTS MUSICALS

SO DETERMINAT

Els instruments de percussió de so determinat poden fer notes musicals i, per tant, poden fer diferents melodies. Podem trobar instruments de membrana -com els timbals- i uns altres que tenen plaques de fusta o de metall -com el xilòfon, el metal•lòfon i la marimba-.

TORNAR

ELS INSTRUMENTS MUSICALS

so indeterminat

Els instruments de percussió de so indeterminat no poden fer notes concretes. Només poden fer ritmes.

És el grup més gran que existeix, ja que té un gran nombre d’instruments. Poden ser de membrana, de fusta i de metall. Alguns exemples d’aquests instruments són la pandereta, les maraques, el tabal, el triangle, la caixa xinesa i els platerets.

TORNAR

ELS INSTRUMENTS MUSICALS

INSTRUMENTS DE CORDA

Escolta els instruments

Informació

Informació

Informació

Informació

tornar

ELS INSTRUMENTS MUSICALS

família de la corda

Pertanyen a la família de la corda tots els instruments que tenen cordes. Quan aquestes cordes estan tensades i vibren es produeix el so.

Tots tenen una caixa de ressonància. Però no tots es toquen de la mateixa manera; per això, hi ha tres grups d’instruments de corda:
  • Els instruments de corda fregada.
  • Els instruments de corda polsada
  • Els instruments de corda percudida.

TORNAR

ELS INSTRUMENTS MUSICALS

CORDA fregada

Els instruments de corda fregada es toquen fregant les seues cordes amb un arc. L'arc està construït de fusta i pells de cua de cavall. Els instruments que pertanyen a aquest grup són -de més agut a més greu- el violí, la viola, el violoncel i el contrabaix.

TORNAR

ELS INSTRUMENTS MUSICALS

CORDA polsada

Els instruments de corda polsada no necessiten arc, perquè les cordes es toquen directament amb els dits o amb una pua. Són d'aquest grup la guitarra, l’arpa i el llaüt, encara que n’hi ha més instruments.

TORNAR

ELS INSTRUMENTS MUSICALS

CORDA percudida

En els instruments del grup de la corda percudida, les cordes es percudeixen o es colpegen a través d’algun objecte. L'instrument més representatiu és el piano.

TORNAR