Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

ESL: DISCOVERING NEW YORK CITY

Presentation

SUMMER ZINE 2018

Presentation

FALL ZINE 2018

Presentation

INTERNATIONAL EVENTS

Presentation

ENGLISH PAST SIMPLE LESSON

Presentation

MASTER'S THESIS ENGLISH

Presentation

FRENCH: LE FUTUR

Presentation

Transcript

MAMY SWOJE PRAWA,Rzecznik Praw Dziecka (RPD) – konstytucyjny jednoosobowy organ władzy państwowej ustanowiony artykułem 72 ust. 4 Konstytucji RP z 1997, po raz pierwszy powołany w 2000. Rzecznik stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Kieruje się dobrem dziecka oraz bierze pod uwagę, że naturalnym środowiskiem jego rozwoju jest rodzina. Biuro Rzecznika Praw Dziecka znajduje się przy ul. Przemysłowej 30/32 w Warszawie. ,Kto to jest Rzecznik Praw Dziecka?Czym się zajmuje?,,,Prawa dziecka dzielimy na:,Osobiste - jest to prawo do:życia, tożsamości, wychowania w rodzinie i kontaktów z nią w przypadku rozłączenia, adopcji, wyrażania własnych poglądów, informacji, nauki, dostępu do kultury i rozrywki i własnego zdania oraz ochrony przed poniżającym traktowaniem.,Polityczne lub publiczne- jest to prawo do:posiadania obywatelstwa, wyrażania własnych poglądów, swobody wyznania, uczestniczeniaw stowarzyszeniach.,Ekonomiczne -najważniejszym jest prawo do nauki, ponadto ochrona prawa pracy podejmowanej, czy to w ramach obowiązku nauki czy wakacyjnego zarobku.,Socjalne. Są to: prawo do godnych warunków życia i odpowiedniego poziomu życia, prawo do opieki zdrowotnej, prawo do odpoczynku,,MAMY SWOJE PRAWA,NACIŚNIJ NA IKONY I SPRAWDŹ JAKIE MASZ PRAWA.ZAPAMIĘTAJ!!!JEŻELI MASZ SWOJE PRAWA I CHCESZ BY INNI ICH PRZESTRZEGALI, TO TWOIM OBOWIĄZKIEM JEST PRZESTRZEGANIE ICH PRAW.CHCESZ BYĆ SZANOWANY - SZANUJ INNYCH!!!, PAMIĘTAJ, WARTOZNAĆ SWOJE PRAWA,, PRAWO DZIECKA PRAWO KARNE PRAWO DROGOWE PRAWO OŚWIATOWE PRAWO CYWILNE