Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

1

2

3

4

1

INSTRUKCJA

2

GEOGEBRA

3

ZADANIE 1

4

ZADANIE 2

PUNKTY W UKŁADZIE WSPÓŁRZĘDNYCH

KLASA VII

5

5

ZADANIE 3

W prostokątnym układzie współrzędnych zaznacz kolejne punkty wielokąta. (2, 4), (1, 6), (2, 6), (2, 5), (4, 5), (4, 3), (2, 3), (2, 0), (3, 0), (4, -2), (2, -2), (0, 0), (-3, 0), (-5, -2), (-5, -4), (-7, -2), (-5, 2), (-7, 4), (-5, 3), (0, 3), (2, 4) Połącz powstałe punkty. Co powstało?

W prostokątnym układzie współrzędnych zaznacz kolejne punkty wielokąta. (-4, 2), (-3, 5), (-2, 4), (-2, 5), (0, 3), (0, 1), (1, 0), (5, 1), (8, 5), (5, 0), (4, -5), (3, -5), (3, -3), (2, -2), (1, -2), (1, -5), (0, -5), (0, -2), (-1, -2), (-1, -5), (-2, -5), (-2, -2), (-2, 0), (-4, 2) Połącz powstałe punkty. Co powstało?

W prostokątnym układzie współrzędnych zaznacz kolejne punkty wielokąta. (-1, 5), (3, 5), (5, 3), (4, 3), (4, -1), (2, -1), (2, 1), (-2, 1), (-2, -1), (-4, -1), (-4, 2), (-5, 3), (-7, 2), (-8, 2), (-9, 3), (-9, 4), (-8, 3), (-7, 3), (-6, 4), (-5, 6), (-4, 7), (-2, 7), (-1, 5) Połącz powstałe punkty. Co powstało?

Wykonaj zadania w programie Geogebra (link) lub w zeszycie. Klikaj w "plusy" oraz pozostałe elementy obrazka. Zdjęcia wykonanych ćwiczeń (3 zdjęcia) załącz do zadania w Teams. Nie zapomnij wcisnąć przycisku "Prześlij".